/ Kandideeri ENEB esitlejaks

SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo kuulutab välja konkursi programmi Erasmus+: Euroopa Noored esitlejate leidmiseks

Esitlejad tutvustavad Erasmus+ programmi noortevaldkonna võimalusi noortele ja noortega töötavatele spetsialistidele erinevatel üritustel (messid, konverentsid, koolitunnid, infopäevad jne). Euroopa Noored büroo otsib esitlejaid kõikidesse Eesti maakondadesse, et sihtgruppidele võimalikult lähedal ja piirkondlike oludega kursis olla.

Kandideerimiseks tuleb täita kandideerimisvorm (sh lisada CV) hiljemalt 07.02.2014.

Esitleja ülesandeks on jagada sihtgruppidele programmi Erasmus+ noortevaldkonna kohta täpset infot atraktiivses vormis ja teha seda nii, et see vastaks kuulajate vajadustele ja huvidele. Esitleja peab olema võimeline jagama programmi infot erinevates keskkondades (suured konverentsid, noortekeskused, organisatsioonid, koolid, messid) ja erinevatele sihtgruppidele (noored, noorsootöötajad, omavalitsuste ametnikud, huvi- ja ringijuhid jt). Esitlused toimuvad kokkuleppel bürooga.

Büroo toetab esitlejat vajalike infomaterjalide ja tarvikutega (infostendid, auhinnamängud ja auhinnad, programmi tutvustavad videod, T-särgid jne).

Esitlejate võrgustiku vaatame üle vähemalt üks kord aastas. Seega, esitlejaks kandideerimisel peaksite kindlasti arvestama vähemalt aastase tööperioodiga.

Esitlejaks sobival kandidaadil on:

 • teadmised, oskused ja kogemused eelkõige noorte, aga ka teiste sihtgruppidega suhtlemiseks;
 • isiklik kogemus programmist Euroopa Noored;
 • esinemiskogemus ja -julgus;
 • motivatsioon ja valmidus end programmi kõigi võimaluste ja tingimustega kurssi viia
 • iseseisvus esitluste läbiviimisel;
 • eesti ja soovitavalt vene keele valdamine töökeelena;
 • valmisolek üle Eesti esitlusi teha;
 • piisav aeg ja motivatsioon esitlustööks ning esitlejate kohtumistel ja koolitustel osalemiseks;

Kasuks tuleb:

 • vene keele oskus esitluste läbiviimiseks vajalikul tasemel;
 • elukoht väljaspool Tallinna ja Tartut
 • auto kasutamise võimalus

Esitlejale pakume:

 • võimalust mõjutada noorte isiklikku arengut ja ühiskonnale suunatud projektide arengut
 • motiveerivat töökeskkonda;
 • regulaarseid koolitusi esitluste ja programmiga seotud pädevuste suurendamiseks;
 • rahvusvahelist enesetäiendamisvõimalusi
 • võimalust kuuluda Euroopa Noored esitlejate võrgustikku, saades vajalikke tutvusi ja teadmisi;
 • töötasu (bruto: 30€ esitluspäev alla 3h, 45€ esitluspäev pikem kui 3h) 1-aastase raamlepingu sõlmimisega;

Konkursi tulemustest anname teada 13. veebruaril.

Lisainfo annika.teder@archimedes.ee

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status