/ Osale Karl Suure Euroopa noorteauhind 2015 konkursil

Euroopa Parlament ja Aachenis asuv Karl Suure rahvusvahelise auhinna sihtasutus kutsuvad noori kõigist ELi liikmesriikidest osalema ELi arengu, integratsiooni ja Euroopa identiteedi teemalisel konkursil.

Karl Suure Euroopa noorteauhind antakse projektidele, mis: 

  • edendavad mõistmist Euroopas ja rahvusvahelisel tasandil;
  • toetavad ühtse Euroopa identiteedi kujunemist ja integratsiooni;
  • on eeskujuks Euroopas elavatele noortele ja toovad konkreetseid näiteid ühtse kogukonnana koos elavatest eurooplastest.

Projektides võib keskenduda mitmesuguste Euroopa mõõtmega noorteürituste, noorsoovahetuste või veebiprojektide korraldamisele.

Taotluste esitamise tähtaeg on 2. veebruar 2015. Taotlusvorm on kättesaadav Karl Suure Euroopa noorteauhinna veebilehel (www.charlemagneyouthprize.eu).

Konkursi kohta saab täpsemat teavet Karl Suure Euroopa noorteauhinna sekretariaadist aadressil ECYP2015@ep.europa.eu.

Kandidaadid peavad olema 16–30 aastat vanad. Osalejad peavad olema Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikud või alalised elanikud. Osaleda võib individuaalselt või rühmana. Rühma- või rahvusvaheliste projektide korral võib projekti esitada ainult ühes riigis. Taotluse võib täita mis tahes Euroopa Liidu ametlikus keeles.

Konkursile esitatud projektid peavad olema alanud ja lõppenud käesoleva konkursi taotlustähtajale eelneva kalendriaasta (12 kuud) jooksul või veel kestma.\”

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status