/ MTÜ Noortekonverentsid otsib oma meeskonda projektijuhti

Pärnu Konverentsidest tuule tiibadesse saanud MTÜ Noortekonverentsid on kodanikuühiskonda edendav organisatsioon, mis toob noorteni teemasid ja valdkondi, mis suurendavad noorte ettevõtlikkust oma mõtete realiseerimiseks ning loovad noortele elukestva harjumuse panustada kodanikuühiskonda. Praegu teeme koostööd paljude tuntud ülikoolide, organisatsioonide ja firmadega.

Lahe Koolipäev on Eesti suurim regulaarne konverents, mis toimub sel aastal 12. korda!

Ametikoht: Noortekonverents Lahe Koolipäev 2015 projektijuht

Vaata: http://noortekonverents.ee/  või  https://et-ee.facebook.com/LaheKoolipaev

Sõlmitav leping ja koormus: tööleping/ tasu ning töögraafik kokkuleppel

Konverentsi korraldusaeg: veebruar- detsember (konverentsipäev on novembris)

Projekti juht koordineerib nii projekti sisulist kui ka tehnilist ettevalmistust. Projekti eesmärke aitab koostöös projektijuhiga täita programmijuht ja vabatahtlikest koosnev meeskond. 

Projektijuhi tööülesanded on:

 • Projektimeeskonna juhtimine ja tegevuskava planeerimine
 • Projektimeeskonna koosolekute korraldamine ja tegevukava jälgimine
 • Konverentsi partneritega suhtlemine
 • Finantsvahendite planeerimine ja tagamine
 • Konverentsipaiga planeerimine ja suhtluse koordineerimine
 • Projektitaotluste ja aruandluse koostamine
 • Koolidega suhtlemine ning konverentsi turundamine
 • Programmi planeerimine ja ettevalmistus sh programmiks vajaminevate vahendite tagamine koos programmijuhiga
 • Transpordi ja toitlustuse korraldamine
 • Konverentsi materjalide väljatöötamine
 • Noorte kaasamine (koduleht, plakatid, listikirjad jne)
 • Pressiteadete koostamine ja suhtlus meediagaKodulehe jt sotsiaalsete kanalite sisuline haldamine

Nõuded kandidaadile:

 • Eelnev projektijuhtimise kogemus
 • Väga hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus
 • Väga hea kirjalik ja suuline eneseväljendusoskus
 • Analüüsioskus ja eelarve planeerimisoskus
 • Koostöövalmidus ja kohusetundlikkus
 • Üldteadmised mittetulundusühingute funktsioneerimisest
 • Hea ajajuhtimisoskus

MTÜ Noortekonverentside poolt pakume:

 • Nooruslikku meeskonda
 • Meeldivat töökeskkonda ja arenevat organisatsiooni
 • Paindlikku töögraafikut
 • Huvitavat, arendavat  ja mitmekesist tööd
 • Mitmekesiseid koolitus- ja arenguvõimalusi
 • Tulemusest sõltuvat tasu

Kandideerimiseks saada oma CV ning motivatsioonikiri hiljemalt 1. veebruariks e-posti aadressile: mari@noortekonverents.ee

 

Kontakt:

Mari Sarapuu: 53 721 821 (projektijuht 2014) mari@noortekonverents.eesarapuuM@gmail.com 

Toomas Laigu: 55 44 364 (programmijuht), toomas@noortekonverents.ee

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status