/ Pressiteade: Liidud kutsuvad Riigikogu üles valimisea langetamise poolt hääletama!


Kolmapäeval, 11.veebruaril on Riigikogus III lugemisel Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduseelnõu valimisea langetamiseks kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel. Eesti Õpilasesinduste Liit ja Eesti Noorteühenduste Liit kutsuvad üles Riigikogu XII koosseisu põhiseaduse muutmise eelnõu poolt hääletama ning rõhutavad selle jõustumise tähtsust ka tulevasele Riigikogu koosseisule.

Valimisea langetamine kohalikult tasandil 16-le eluaastale on jõudnud pika töö tulemusena Riigikogu XII koosseisu ette, kes on valmis tegema esimese sammu põhiseaduse muutmise osas. Seaduseelnõu on suureks sammuks edasi Eesti kodanikuühiskonnas, mis on aastatega tohutult arenenud. Põhiseaduse muutmise eelnõu omaks olulist mõju nii Eesti kodanikuühiskonnale kui ka noortevaldkonnale.

“Õpilased, kes on valimisea langetamisest otseselt mõjutatud, teavad, millest räägivad, ning on muudatuseks valmis. Noorte arvamus neid puudutava teema kohta peab olema tugevalt märgatud ja tunnustatud,” ütles Õpilasliidu juht Lele Luup.

Noorel peab olema õigus avaldada arvamust oma kodukoha käekäigu kohta. Nii mõtlevad nad rohkem tulevikule, ühiskonnale ja rakendatavale poliitikale, mis mõjutab ka 16-17-aastaseid, kellel on selleks elueaks kujunenud välja oma seisukohad ja vaated. Valimisea langetamise korral kujuneks noortel valimisharjumus juba varasemas eas ja see kujundaks välja ühiskonnateadlikud indiviidid.

“Valimisea langetamise näol on tegemist ühe revolutsioonilisema muudatusega noortevaldkonnas, mille eesmärk on näidata noorte hääle olulisust ühiskonnas ja anda noortele hea kodanikuhariduslik kogemus,“ täiendab Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse aseesimees Triin Bõstrov. “Loodame, et kolmapäeval annavad Riigikogu liikmed võimaluse noortele nende hääl kuuldavamaks teha ja tunnustavad nende arvamuse olulisust valimisea langetamise poolt hääletades,” lõpetab Bõstrov.

Põhiseaduse muutmise eelnõu, eesmärgiga langetada aktiivne valimisõigus kohaliku omavalituse volikogu valimistel 18.eluaastalt 16.eluaastale, algatati 41 Riigikogu saadiku poolt 1. juuli 2014.

Eesti Noorteühenduste Liit on katusorganisatsioon, mis ühendab üle 60 Eestis tegutsevat noorteühendust. ENL esindab liikmete noortepoliitilisi huve Eestis ja rahvusvahelisel tasandil ning soodustab noorte aktiivset osalust ühiskonnas.

Eesti Õpilasesinduste Liit on vabatahtlik demokraatlik ühendus, mis toob kokku Eesti üld-, kutse- ja erihariduskoole. EÕEL on suurim esindusorganisatsioon Eestis, esindades oma liikmete kaudu üle 95 000 õpilase.

Lisainfo:

Lele Luup
Juhatuse esimees
Eesti Õpilasesinduste Liit
lele@opilasliit.ee
+372 58 188 620

Triin Bõstrov
Juhatuse aseesimees
Eesti Noorteühenduste Liit
triin@enl.ee
+372 55 621 364


Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status