/ ENLi Teated 512

\"ENL\"

24. jaanuar 2017
ENLi Teated nr 512

\"\"

ENLi UUDISED

¤ Eesti Noorteühenduste Liit ootab Sind kandideerima RAAMATUPIDAJA ametikohale

Antud töökoht on tähtajaline, lapsehoolduspuhkusel viibiva töötaja asendajana. Kahtlemata väga oluline osa organisatsiooni efektiivseks toimimiseks.

 

Tutvu tööpakkumisega siin

¤ Eesti Noorteühenduste Liit ootab Sind kandideerima OSALUSKOGUDE KOORDINAATORI ametikohale

Uued tuuled noorte osaluskogude valdkonnas vajavad ka uut osaluskogude koordinaatorit ENLi ridadesse. Osaluskogu koordinaatori töö on väga mitmetahuline ning põnev, lisaks saad kindlasti ka üsna palju mööda Eestit ringi rännata.

 

Tutvu tööpakkumisega siin

¤ Ootame Sinu panust meie LIIKMEKÜSITLUSSE!

Soovime, et täidaksite ära 2016. aastat puudutava liikmeküsitluse. Antud küsitlusega uurime liikmete rahulolu ENLi tegevustega ja millised on liikmete ootused meile. Teie vastused annavad ENLile olulist tagasisidet, millised peaksid olema käesoleva aasta koolituste teemad, millele peaksime rohkem tähelepanu pöörama ning annab üldist statistikat liikmeorganisatsioonide kohta.
Ootame teie vastuseid hiljemalt 31. jaanuariks.

 

Küsitlusele saad vastata siin

 

\"\"

TÄHTSAD KUUPÄEVAD

20.-21. mai ENLi kevadseminar ja sünnipäevapidu
19.-21. juuli ENLi Suvekool
7.-8. oktoober ENLi sügisseminar

\"\"

ENLi ETTEVÕTMISED

Käesoleval nädalal:
23.01 kohtusid ENLi, EÕELi ja EÜLi esindajad haridus- ja teadusministri Mailis Repsiga
24.01
osales noortepoliitika nõunik Kaisa Lõhmus Riigikogu õiguskomisjonis töölepingu seaduse jt seaduste muutmise eelnõu 356 SE arutelul
25.01 osalevad juhatuse esimees Ivo Visak ning osaluskogude koordinaatorid Kuldar Adel ja Heiki Viisimaa Noorteprojekti rahastamisvõimaluste arutelul Kohtla-Järve Vene Gümnaasiumis
25.01 kohtuvad juhatuse aseesimees Kristjan Tedremaa ja noortepoliitika nõunik Kaisa Lõhmus TSNA ja TLNVga
26.01 kohtub juhatuse aseesimees Kristjan Tedremaa seoses meediaprojektiga Dmitri Burnaševi ja Liilika Raudheinaga MISAst

Kodanikuhariduslikud loengud ja simulatsioonid:
27.01
Tallinna 21. Kool
27.01 Are Kool

Eelmisel nädalal:
16.01 ENLi meeskonnakoolitus ENLi kontoris
17.01
osales juhatuse esimees Ivo Visak TÜ sotsiaalvaldkonna õppekava ümarlauas
17.01 osales juhatuse esimees Ivo Visak ÜRO Lapse Õiguste Komitee istungi arutelul Õiguskantsleri Kantseleis
18.01 kohtus juhatuse aseesimees Kristjan Tedremaa rahvaalgatus.ee esindajaga seoses Osaluskohvikutega
18.01 kohtusid juhatuse esimees Ivo Visak ja noortepoliitika nõunik Kaisa Lõhmus Eesti Õpilasesinduste Liidu ja Eesti Üliõpilaste Liidu esindajatega
19.01
osalesid osaluskogude koordinaatorid Kuldar Adel ja Heiki Viisimaa ENTK mõttetalgutel \”Noorsootöö kvaliteet 2.0\”
19.01 kohtus noortepoliitika nõunik Kaisa Lõhmus Keskkriminaalpolitsei Korruptsioonikuritegude bürooga valimiste ohtude ja riskide alase koostöö osas
20.01 kohtusid osaluskogude koordinaatorid Kuldar Adel ja Heiki Viisimaa Läänemaa noortekoguga
20.01
tutvustas juhatuse esimees Ivo Visak Lastekaitse Liidu ECCOSOCi noortefoorumi meeskonnale ENLi Noortepoliitika Platvormi

\"\"

SÜNDMUSED, koolitused, pakkumised jm

¤ HEA NÄIDE: Koeru Keskkool õpib professionaalidelt!
6. veebruaril toimub Koeru Keskkoolis üritus Õpime Professionaalidelt. See kujutab endast päeva, kus õpilased lähevad oma tavapärastesse tundidesse, kuid klassi ees ei seisa mitte nende tavapärane õpetaja, vaid tuntud inimene, kes oma seosest antud ainega räägib ja oma kogemusi jagab. Eesmärgiks on karjäärivalikute täpsem kirjeldamine ja õpitu seostamine päris eluga.

Lisainfo siin

¤ OSALE: Hariduse korruptsiooniga seotud küsitlus gümnaasiumi- ja kutsekooli õpilastele
Justiitsministeeriumi tellimusel viib Tartu ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus (RAKE) läbi uuringut haridusvaldkonnas esineva eetikanormidega või seadustega vastuolus oleva käitumise kohta. Uuringu eesmärk on koguda infot ebaeetiliste olukordade, pettuste ja võimu ärakasutamise kohta Eesti haridussüsteemis.

Küsitlus saadaval siin

¤ OSALE: Eesti keele ja kultuuri õppe arendamise projektikonkurss
MISA projektikonkursi eesmärk on tutvustada lähemalt Eestis elavatele eesti keelest erineva emakeelega noortele vanuses 7-19 eluaastat eesti kultuuriruumi – maad, ajalugu, kultuuri ja keelt ning pakkuda noortele võimalusi kontaktide loomiseks eesti keelt emakeelena kõnelevate samaealiste noortega. Konkursi raames toetatakse sihtrühmale eesti keele ja kultuuri õpet eesti peredes ajavahemikus 01.03.2017 – 30.11.2017. a.

Lisainfo siin

¤ OSALE: Koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks
Innovest saab toetust taotleda koolide ettevõtlusõppe praktilisemaks ja mitmekülgsemaks muutmiseks. Projektide raames võib näiteks kooli noori juhendama kutsuda ettevõtjaid, läbi viia praktilisi õpitubasid, ettevõtlusõppe huviringe ning korraldada uudseid ettevõtlikkusega seotud kooliväliseid tegevusi. Taotlusvoorus jagatakse projektide vahel 180 000 eurot ning taotlusi saab Innovesse esitada kuni 10. märtsini.

Lisainfo siin

¤ MINE VAATAMA: Uus noortelavastus \”See kõik on tema\”
Näidendis \”See kõik on tema\” võtab üksikvanemast ema ette sotsiaalse eksperimendi, et jõuda lähemale oma võõraks jäänud pojale. Mängu ja elu piirid hägustuvad. Iga käik viib lähemale suuremale kaosele ja iga viga maksab end sajakordselt kätte. Kaalul on usaldus ja elu.

Lisainfo siin

¤ OSALE: Etiketikoolitused noortele
Etiketisalong pakub rahvusvaheliselt aktsepteeritud õppeprogramme, kus põhirõhk on enese ja kaasinimeste väärtustamisel Individuaaltunnid ja grupitunnid. Koolitusi on võimalik tellida vastavalt vajadusele.

Lisainfo siin

 

ENL väljastab igal nädalal ülevaatliku elektronkirja ENLi Teated.
Teated on kättesaadavad ka ENLi kodulehel
Kui soovid saada ka listi kirju, kirjuta sellest aadressile enl@enl.ee

 

\"ENL\"

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status