/ Eesti Noorteühenduste Liit kuulutab välja valimised ühele täitmata kohale ENLi nõukogus!

Eesti Noorteühenduste Liit kuulutab välja valimised ühele täitmata kohale ENLi nõukogus! Kui arvad, et oled ametile sobiv või tead kedagi, kes sobiks, anna meile kindlasti teada!
Kutsume teid üles esitama oma kandidaate!

Nõukogu pädevusse kuulub (ENLi põhikiri, pt 6.1):
6.1.1. enne üldkoosolekule esitamist juhatuse koostatud majandusaasta aruande, tegevuskava, eelarve ja arengukava heakskiitmine;
6.1.2. juhatuse liikmetega lepingute allkirjastamise korraldamine;
6.1.3. ENLi organite nõustamine vastavalt oma kompetentsile.

Nõukogu liikmete kandidaate on õigus esitada igal ENL-i liikmel. Nõukogu kandidaadi ülesseadmiseks peab esitama juhatusele järgmised dokumendid (juhatus@enl.ee)
1) kandidaadi kirjalik nõusolek;
2) elulookirjeldus vabas vormis;
3) esitajapoolne motivatsioonikiri;
4) liikme pädeva organi või esindaja kinnitus kandidaadi esitamise kohta.
Kandidatuuri esitamise tähtaeg on kuni 20.07.2017.?
Lisainfo:
Ivo Visak
juhatuse esimees
5564 5119

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status