/ Infonurk / Huvikaitse / Eesti Noorteühenduste Liit: noor valija ei oota lihtsustatud kampaanialoosungit, vaid sisulist sõnumit

PRESSITEADE
“ENL: noor valija ei oota lihtsustatud kampaanialoosungit, vaid sisulist sõnumit”
Eesti Noorteühenduste Liit
03. oktoober 2017

Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) kutsub noortele suunatud debattidel ning teistel valimisüritusel osalevaid kandidaate üles järgima sõlmitud kokkuleppeid, hoiduma “odavatest trikkidest” ning eelistama loosungliku kampaania asemel sisulist arutelu. 

Septembrikuu viimane nädal pakkus arvukalt juhtumeid projekti “Noored valimisvalvurid” meeskonnale, mida iseloomustavad kandidaatide sobimatud võtted valimisüritustel ning teadlik manipuleerimine kehtestatud põhimõtetega.

“Ebaausad kampaaniavõtted pole midagi uut – mõneti on need muutumas sünonüümiks ühele “õigele valimiskampaaniale”. Teisalt väita, et see on normaalsus, tundub samuti veider, eriti arvestades esmakordselt osalevat valijagruppi, keda on üle 24 000. Kas sellisel moel soovimegi neile poliitmaailma tutvustada” ütles Eesti Noorteühenduste Liidu (ENL) projekti “Noored valimisvalvurid” projektijuht Heliis Nemsitsveridze.

ENL tellis kevadel Kantar EMORilt uuringu, mis vaatles põhjuseid, miks noored valijad ei soovi lisandunud kodanikuõigust ära kasutada. ENLi juhatuse aseesimees Kristjan Tedremaa tõi välja, et üheks peamiseks teguriks on pettumus senises poliitikas ning sobiva kandidaadi puudumine.

“Reeglitest üleastumine, kokkulepetele vilistamine ja iga hinna eest tähelepanu võitmine ei ole kindlasti noortele sümpaatne ja vaevalt see neid esmakordselt valimiskasti juurde minema julgustab,” ütles Tedremaa.

Soovi sisuliste arutelude ning kandidaatidega kohtumise järele tõestab suur hulk üle Eesti noorte poolt korraldatud valimisdebatte ning aruteluõhtuid. Muuhulgas korraldab ka ENL enne valimisi noortele valijatele suunatud debatte, mille puhul kutsub Liit osalejaid üles pidama kinni kokkulepetest ning püsima etteantud formaadis. 

“Loomulikult ei usu me naiivselt poliitkampaania ning -kultuuri muutumisse üleöö ning ühe üleskutse ajel. Samas ei tasu unustada valimisea langetamise eesmärki – julgustada uut põlvkonda valijaid valimiste protsessis osalema. Kas praegused võtted seda soosivad on äärmiselt küsitav. Pigem kasvatab see veelgi noortepoolset pessimismi valimiste ning poliitikas osalemise suhtes,” sõnas Tedremaa. 

Kolm põhimõtet, mida silmas pidada:

  • Lähtuda eelnevalt kokkulepitud põhimõtetest, sealhulgas Haridus- ja teadusministeeriumi koostatud printsiipidest, mis puudutavad koolikeskkonnas toimuvat, EMSLi valimiste valvurite heast valimistavast ning debati korraldaja seatud tingimustest. 
  • Kampaania meenete jagamise, vastaskandidaatide maha tegemise ning vastandumise asemel keskenduda sisulisele diskussioonile. Noor valija hindab semutseva ning nalja viskava kandidaadi asemel sisukalt ja arusaadavalt arutlevat kandidaati. 
  • Hoida koolikeskkond neutraalse ja kampaania vabana, seda eeskätt lähenevate eelvalimiste valguses. Kool on õppeasutus ning õppetegevuse juurde ei kuulu valimistega seotud reklaammaterjalid.
Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) on katusorganisatsioon, mis ühendab 56 Eestis tegutsevat noorteühendust ning üle 70 noortekogu ning noortevolikogu. ENLi peamisteks eesmärkideks on pakkuda noorteühendustele eestkostet, kujundada noori toetavat ühiskondlikku arvamust ja seadusandlikku keskkonda, esindada liikmete noortepoliitilisi huve Eestis ja rahvusvahelisel tasandil ning soodustada noorte aktiivset osalust ühiskonnas.

Pressiteate koostas:

Karl Andreas Sprenk
ENLi noortepoliitika nõunik
karl.sprenk@enl.ee

Teate kõneisikud:

Kristjan Tedremaa
ENLi juhatuse aseesimees
kristjan@enl.ee
+372 5332 4922

Heliis Nemsitsveridze
“Noored valimisvalvurid” projektijuht
heliis@enl.ee

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status