/ ENL läheb Noorte [eel]arvamusfestivalile!

Eesti Noorteühenduste Liit ootab kõiki juunis Haapsalusse, kus toimub Noorte [eel]Arvamusfestival! Sisustame ühte ala terve päeva ning pakume päeva jooksul kohalolijatele kolme arutelu/paneeli. Räägime arvamusliidritest, noortesse suhtumisest, eelarvamustest ja riigikogu valimistel valimisea langetamisest. 

Noorte [eel]arvamusfestivali eesmärk on suurendada noorte hääle mõju avalikus aruteluruumis. Koos võetakse ette ja hakatakse otsast murdma nii ühiskonnas noorte kohta kui ka noorte endi loodud eelarvamusi ja müüte.

Arutelu teemadeks on:

“Ole vait – ära kaaguta!” ehk noorte arvamusvabadusest”

Sageli tembeldatakse oma arvamusega noori lumehelbekesteks. Ka Eesti poliitikas on hetki, mil ei võeta tõsiselt näiteks 30-aastast ministrit. 

Kas noorte arvamus loeb? Millisest vanusest on lubatud arvata? Arutleme, kuidas soodustab praegune arvamusruum aktiivse kodaniku arengut ning mis juhtub, kui summutame hakkajate noorte soov arvata. Kumb on õigem – kas oodata, et noored ise oma õiguste nimel häält teeksid või innustada neid mõtlema kriitiliselt ning osalema aktiivselt ühiskonnaelus? 

“Kelle arvamus noortele korda läheb – õpetaja, youtuberi või poliitiku?”

“Kelle arvamust noor tänases ühiskonnas aktsepteerib? Kas korda läheb õpetaja, populaarse youtuberi või hoopis poliitiku sõna? Kust hangib noor oma info? Kuidas mõjutab staari- ja brändikultus ning sotsiaalmeedia noorte hinnanguid? Kas selles valguses on paslik rääkida silmast silma kontakti tähtsuse langemisest ning kliki- ja digilahenduste võidukäigust noortega suhtlemisel? 

Arutelu eesmärk on jõuda selgusele, keda peavad noored arvamusliidriteks ning milline roll on (sotsiaal)meedial ja õpetajal arvamusliidrite kujundamisel. Mida on uue põlvkonna arvamusliidril eetiline oma jälgijatele öelda ning kuidas mõjutab see noorte osaluskultuuri? 

“Kes viitsib osaleda?”

Tundub, et hoiak „Facebook on uus rahvakoosolek“ ei pea siiski paika. Teeme suuri pingutusi virtuaalsete osalusvõimaluste loomisele ning arendamisele usus, et noored eelistavad neid traditsioonistele. Ometi räägib madal e-hääletanute protsent ning vähene teadlikkus moodsatest osalusvormidest sellele vastu. 

Otsime vastust küsimusele, kas ning kuidas kaasata noori aruteludesse. Kes viitsib tänapäeval aruteludes osaleda ning kuidas me osalemist üldse mõistame? Räägime osalusvõimalustest ja juurdepääsust nendeni nii kohalikul kui ka riigitasandil, samuti nutilahendustest ja demokraatlike valimiste olulisusest. 

Arutlevad erakondade noortekogude esindajad. 

/ VAATA KA

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status