/ Infonurk / Pressiteated / Tallinnas toimub kolmapäeval rahvusvaheline valimisea langetamise seminar

Eesti Noorteühenduste Liit

PRESSITEADE

29.05.2018

“Tallinnas toimub kolmapäeval rahvusvaheline valimisea langetamise seminar”

30. mail algusega kell 10.10 toimub Riigikogu konverentsisaalis Eesti Nooreühenduste Liidu ning Children’s Voice Association’i (Soome) eestvedamisel rahvusvaheline valimisea langetamise teemaline seminar. Seminar seab fookusesse esimesed 16-aastaste noorte osalusega kohalikud valimised Eestis, Euroopa riikide kogemused muudatuse ellukutsumisel ning ühiskonnaõpetuse õpetamise ja põlvkondadevahelise koostöö väljavaated nii meil kui mujal.

Seminari avab sõnavõtuga Riigikogu esimees Eiki Nestor. Temaatiliste ettekannetega astuvad üles eksperdid Eestist, Soomest, Norrast, Leedust, Saksamaalt ning Austriast. Ettekannetele järgnevad modereeritud paneeldiskussioonid. Kokku on seminarile oodatud osalema 60 poliitikakujundajat, noort ning noortevaldkonna eksperti nii Eestist kui ka Soomest. Seminar on pühendatud Eesti ning Soome Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamisele.

Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse esimees Roger Tibar märkis, et noorte kaasamine otsustusprotsessidesse peab muutuma loomulikuks ning seda mitte üksnes valimiste kontekstis, vaid eeskätt just valimiste vahelisel ajal.

“Temaatiline seminar leidis aset ka vahetult enne oktoobrikuu valimisi. Tol korral jagasime kogemust noorteorganisatsioonide esindajatega üle Euroopa. Seekord soovime jagada kogemusi nii otsustajatega mitmetest Euroopa riikidest kui eeskätt oma põhjanaabritega, sest teema on Soomes just praegu aktuaalsust kogumas. Leidsime, et kummagi riigi uue aastakäigu algus on ajaliselt selleks igati sobiv,” sõnas Tibar.

Koostöös Kantar Emoriga märtsikuus avaldatud noorte valimiskäitumise uuring tõestas, et vastupidiselt eelarvamustele on noortel arvetatav huvi lisandunud kodanikuõiguse vastu. “Kevadel avaldatud uuring kinnitas eelnenud eksperthinnanguid, et noorte hoiakud ega valiku langetamise ajend ei erine oluliselt vanematest valijagruppidest. Pigem võime täheldada, et noored on kriitilisemad valijad kui neist eeldatakse,” täpsustas noorteühenduste liidu noortepoliitika nõunik Karl Andreas Sprenk. Seminaril avaldatakse esmakordselt osa uuringust, mis käsitleb just noorte maailmavaatelist enesemääratlust.

Algusega kell 10.30 analüüsivad esimeste kohalike valimiste kogemust Eesti kontekstis teiste seas Tallinna Ülikooli professor ning politoloog Anu Toots, Riigikogu saadik ning noorte toetusrühma esimees Lauri Luik ja noorteühenduste liidu juhatuse esimees Roger Tibar. Kell 13.00 esinevad ettekannetega ning jagavad valimisea langetamise kogemust eksperdid Soomest, Norrast, Leedust ning Austriast. Päeva lõpetab kell 15.15 arutelu ühiskonnaõpetuse rollist haridussüsteemis ning põlvkondadevahelise koostöö võimalustest.

Seminarilt tehakse otseülekanne, mida on võimalik jälgida Riigikogu veebilehe vahendusel. Täpsem ajakava ning info panellistide kohta on leitav aadressil enl.ee/vote16seminar.

Sündmuse korraldamist toetavad Hasartmängumaksu Nõukogu ning Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Eesti Nooreühenduste Liit (ENL) on katusorganisatsioon noorteühingutele ning kohaliku tasandi osaluskogudele. ENL esindab liikmete noortepoliitilisi huve Eestis ja rahvusvahelisel tasandil ning soodustab noorte aktiivset osalust ühiskonnas. ENL on üks valimisea langetamise teema põhilisi initsieerijaid Eestis.

Children’s Voice Association on Soomes tegutsev organisatsioon, mis seisab laste ning noorte hääle kuuldavaks muutmise nimel ühiskonnas. Organisatsioon on ka üks valimisea langetamise teema eestvedajatest Soomes.

Sündmust kajastada soovivad ajakirjanikud on oodatud osalema terve seminari ulatuses. Täpne ajakava koos panellistide nimekirjaga on leitav seminari kodulehel enl.ee/vote16seminar. Ekspertide või kõneisikute intervjueerimiseks on sobilikud nii kohvipaus kell 12.30-13.00 kui lõunapaus vahemikus 14.30-15.15. Sissepääs seminarile toimub läbi Riigikogu parempoolse vestibüüli. Riigikogu akrediteeringuta ajakirjanikud peaksid kontakteeruma eelnevalt Riigikogu avalike suhete osakonnaga (kontaktisik: Gunnar Paal, tel: 6316 351).

Lisainfo:

Roger Tibar

Juhatuse esimees

Eesti Noorteühenduste Liit

+372 5306 6939

roger@enl.ee

Koostaja:

Karl Andreas Sprenk

Noortepoliitika Nõunik

Eesti Noorteühenduste Liit

karl.sprenk@enl.ee

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status