/ Infonurk / Pressiteated / Pressiteade: Noored kogunevad Riigikokku Noortefoorum 2035 arutelule

Pressiteade: Noored kogunevad Riigikokku Noortefoorum 2035 arutelule

18. septembril kell 10 kogunevad aktiivsed noored ja otsustajad Riigikokku, kus Noortefoorum 2035 raames asutakse Eesti tulevikku kujundama ning pakkuma ideid Eesti 2035 strateegiasse. 

Noortefoorumit korraldab Eesti Noorteühenduste Liit koostöös Riigikantselei ja Rahandusministeeriumiga ning selle eesmärgiks on kaardistada noorte nägemus ja pikem visioon Eestist aastal 2035. Sündmuse sisuks on tutvustada foorumil osalejatele Eesti 2035 strateegia loomise protsessi ning kaasata noori oma ideedega tuleviku strateegiate väljatöötamisse.

Noortepoliitika ja noorsootöö eest vastutava ministri Mailis Repsi sõnul on eelkõige oluline kaasata noori valdkondade üleselt otsustusprotsessidesse. “Antud foorum annab noortel hea võimaluse riigi tuleviku kujundamisel kaasa rääkida riigi tuleviku kujundamisel. Ma loodan, et noorte visiooni ja ettepanekutega arvestatakse “Eesti 2035” protsessis.” 

Arutelu laudades osalevad nii noored, kui ka eksperdid ministeeriumidest ning Riigikantseleist. Arutelude ja seminari eesmärk on pakkuda ideid ja lahendusi Eestile aastani 2035. Foorumilt saadud ideed aga ka juba varem toimunud arutelud on sisendiks nende rakendamiseks valdkondade üleselt. [1]

„Noored on Eesti tulevik ning on loomupärane, et palume neid Eesti tuleviku kujundamisel osalema,“ ütles Riigikantselei strateegiadirektor Henry Kattago ning lisas, et Eesti 2035 strateegiline vaade on väga mitmetahuline ning sellest leiab iga noor temale huvipakkuva teema, milles kaasa mõelda. „Strateegia hõlmab näiteks nii loodus-, kui ka meie majanduskeskkonda, tehnoloogia arengut aga ka kultuuri edasi kandmist. Selles protsessis on noortel võimalus kujundada oma ideaalne Eesti,“ lõpetas Kattago.

Noortefoorumi täpsem kava: http://enl.ee/projekt/noortefoorum-2035/

Lisainfo Eesti 2035 strateegia ja edasiste tegevust kohta: https://riigikantselei.ee/et/Eesti2035

 

Lisainfo:
Sten Laansoo 
Eesti Noorteühenduste Liit 
+372 59004508 
sten@enl.ee[1]https://riigikantselei.ee/et/valitsuse-toetamine/strateegia-eesti-2035/strateegia-eesti-2035-toimunud-uritused

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status