/ Eesti Noorteühenduste Liit kuulutab välja kandideerimise ENLi nõukogusse!

Esita oma kandidaat, kui tead kedagi, kes oleks ametile sobiv!

Nõukogu vastutab üldkoosoleku ees ENLi eesmärkide järgimise eest, suunates ja kontrollides juhatuse tööd. Nõukogu liikme roll ja töökorraldus on sätestatud põhikirjas ning kodukorras.

Nõukogu pädevusse kuulub (ENLi põhikiri, pt 6.1):

6.1.1. enne üldkoosolekule esitamist juhatuse koostatud majandusaasta aruande, tegevuskava, eelarve ja arengukava heakskiitmine;

6.1.2. juhatuse liikmetega lepingute allkirjastamise korraldamine;

6.1.3. ENLi organite nõustamine vastavalt oma kompetentsile.

 

 

Nõukogu liikmete kandidaate on õigus esitada igal ENLi liikmel. Nõukogu kandidaadi ülesseadmiseks peab esitama juhatusele järgmised dokumendid:

1) kandidaadi kirjalik nõusolek;

2) elulookirjeldus vabas vormis;

3) esitajapoolne motivatsioonikiri;

4) liikme pädeva organi või esindaja kinnitus kandidaadi esitamise kohta.

Kandidaatidel on üldkoosolekul osalemine kohustuslik, et esitleda end liikmetele (max 7 minutit) ning vastata liikmesorganisatsioonide küsimustele.

Digitaalselt allkirjastatud dokumendid saata juhatus@enl.ee

Kandidatuuri esitamise tähtaeg on 3. oktoober 2018!

Nõukogu liikmed valib üldkoosolek 21. oktoobril 2018 Tartus.

 

Lisainfo:
Roger Tibar
juhatuse esimees
roger@enl.ee

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status