/ Infonurk / Pressiteated / Pressiteade: ÜRO noordelegaadi programm

Eesti Noorteühenduste Liit
PRESSITEADE
15.10.2018

ÜRO noordelegaadi programm kulmineerus Eesti esindaja sõnavõtuga ÜRO komitees. 30. septembrist 6. oktoobriniosales Eesti Noorteühenduste Liidu ja välisministeeriumi eestvedamisel Eesti ÜRO noordelegaat Kätlin Kuldmaa New Yorgis ÜRO kolmanda komitee töös, ja kõrvalüritustel ning kohtus peasekretär Antonio Guterresega.

2. oktoobril algas ÜROs seekordse peaassamblee kolmanda komitee töö, mille peamine tegevus on seotud sotsiaalsete, kultuuriliste ja humanitaarküsimustega. Selle raames esines Eesti noordelegaat ÜROs sõnavõtuga rääkides noorte kaasamise, hariduse ja võrdsete võimaluste teemal. Antud sõnavõtt on märgilise tähendusega kuivõrd töö antud teemadel jätkub ÜRO Noorte Strateegia „Youth2030“ tegevustes. Strateegia eesmärk on suurendada noorte osalust kohaliku, riigi- kui rahvusvahelisel tasandi tegevustest, et täita seatud kestliku arengu eesmärke.

Oma kõnes ütles Kätlin: “Ma soovin rõhku panna kvaliteetsele haridusele ning eelkõige selle võrdsele ligipääsule, kuna see on üks inimõigusi. See on võtmetegur ehitamaks üles demokraatiat, avatud ühiskonda, jätkusuutlikku majandust ja garanteerides rahu ja stabiilsust”.

Eesti Noorteühenduste Liidu aseesimees Mikk Tarros sõnas: “Programm on olnud edukas, oleme tutvustanud ÜRO tööd paljudes koolides jõudes loengutega peaaegu 1000 Eesti kooliõpilaseni. Samuti on olnud võimalus toetada New Yorgi Eesti esinduse tööd ning anda ka noorte vaade. Hea meel on tõdeda, et noorte hääl on jäänud Eesti välispoliitikas kõlama.”

Karmen Laus: „Välisministeeriumil on heameel, et Eesti ÜRO noorte delegaadi programm on edukalt käivitatud ja Eesti noorte hääl on jõudnud üleilmsele tasandile. Eesti ÜRO noordelegaat Kätlin Kuldmaa on hea näide, kuidas viia ÜRO teema paljude Eesti koolinoorteni, sest koos noortega kujundame täna meie ühist tulevikku“

Selleks aastaks on Kätlin Kuldmaa töö ÜROs lõppenud. Täname teda selle sisuka töö eest. ÜRO noordelegaadi programm aga jätkub ning peagi valitakse Eestile uus noorteesindaja 2019. aastaks. Kandideerimine uueks Eesti ÜRO noordelegaadiks algab 21. oktoobril.

Aastaks 2018 valisid Välisministeerium ja Eesti Noorteühenduste Liit esmakordselt välja Eesti esimese ÜRO noordelegaadi. Vabatahtlik noordelegaat on osa ametlikust Eesti ÜRO delegatsioonist ning osaleb ÜRO peaassambleel, komisjonides ja sotsiaal- ja majandusnõukogus ühe aasta jooksul. Noordelegaat annab oma sisendi noortega seotud teemadel ning osaleb delegatsiooni sisulises töös.

Lisainfo:
Mikk Tarros
juhatuse aseesimees
Eesti Noorteühenduste Liit
Telefon: +372 55697391
e-posti aadress: mikk@enl.ee

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status