/ Infonurk / Pressiteated / Teist korda Eesti ajaloos: noortele antakse võimalus võtta osa Eesti esindajana osa ÜRO tööst

Eesti Noorteühenduste Liit
PRESSITEADE
22.10.2018

Teist korda Eesti ajaloos: noortele antakse võimalus võtta osa Eesti esindajana osa ÜRO tööst

Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) koostöös Välisministeeriumiga otsib teiskordselt ÜRO noordelegaati, kes saab osaks Eesti ametlikust delegatsioonist ÜRO juures.

Eesti esimene ÜRO noordelegaat Kätlin Kuldmaa lisas, et läbi noordelegaadi programmi on tal olnud võimalus panustada Eesti noortepoliitika arengusse ning soovitab kõigil noortel uueks noordelegaadiks kandideerida. “Delegaadi roll andis mulle võimaluse endale südamelähedastel teemadel sõna võtta väga kõrgetel tasemetel,” ütles Kätlin.

Välisministeeriumi rahvusvaheliste organisatsioonide büroo juht Karmen Laus sõnas, et ministeeriumil on hea meel, et Eestis on ÜRO noordelegaadi programm edukalt käivitatud ja Eesti noorte hääl on jõudnud üleilmsele tasandile. “Eesti esimene ÜRO noordelegaat Kätlin Kuldmaa on hea näide, kuidas viia ÜRO teema paljude Eesti koolinoorteni, sest koos noortega kujundame täna meie ühist tulevikku,” lisas ta.

ENLi aseesimees Mikk Tarros sõnas: “Ootame kandideerima kõiki Eesti noori ÜRO noordelegaadiks. See on hea võimalus toetada Eesti ÜRO esinduse tööd ning anda kaasa rääkimisel ka noorte vaade. Selle aasta kogemuse põhjal on tore tõdeda, et noorte hääl on jäänud Eesti välispoliitikas kõlama,”.

Noordelegaadi programmi koordineerib ENL, programm on algatatud ja rahastatud koostöös Välisministeeriumiga. Vabatahtlik noordelegaat on osa ametlikust Eesti ÜRO delegatsioonist ning osaleb ÜRO peaassambleel, komisjonides ja sotsiaal- ja majandusnõukogus ühe aasta jooksul. Noordelegaat annab oma sisendi nii noortega seotud teemadel kui ka osaleb delegatsiooni sisulises töös.

Kandideerima on oodatud kõik 18-24-aastased noored, kes tunnevad huvi ÜRO ja selle tegemiste vastu. Programmi eesmärgiks on suurendada teadlikkust ÜRO teemadel Eesti noorte seas ning tahtmine mõjutada Eesti noortepoliitikat- ja programmi, tugevdades noorte osalust otsuste tegemise protsessis erinevatel tasanditel. Kandideerimine noordelegaadiks on avatud 22.10-22.11.

Kandideerimise link: https://unyouthdelegate.typeform.com/to/fry37I

Lisainfo:
Mikk Tarros
juhatuse aseesimees
Eesti Noorteühenduste Liit
+372 55697391
mikk@enl.ee

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status