/ Infonurk / Huvikaitse / Eesti Noorteühenduste Liit: Valimis- ja kandideerimisiga tuleks langetada ka Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimistel

PRESSITEADE
24.10.2018

Eesti Noorteühenduste Liit: Valimis- ja kandideerimisiga tuleks langetada ka Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimistel.

21. oktoobril toimunud Eesti Noorteühenduste Liidu üldkoosolekul otsustati vastu võtta seisukoht toetamaks valimisea langetamist 16. eluaastasele ja kandideeerimisea langetamist 18. eluaastale kõikidel tasanditel. See on märgiline samm edasi diskussioonis noorte osaluse kohta ühiskonnaprotsessides.

Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse esimees Roger Tibar ütles otsuse kohta järgmist: “Valimis- ja kandideerimisea langetamine pole eesmärk omaette ning see ei saa juhtuma ka üleöö. Tegemist on aastetepikkuse protsessiga, mille käigus peab kõrgendatud tähelepanu pöörama ka haridussüsteemi kaasaaitamisele, et täiendada õpetamismeetodeid ja juba põhikoolis pakkuda praktilisemad haridust, mis tagab ühiskondlikult aktiivse kodaniku arengu. Valimisea langetamise kõrval on oluline tegeleda ka kandideerimisea langetamisega. Seda eelkõige demograafilistel põhjustel, mille juures näeme otsustajaskonna vananemist.”

2017. aastal said esimest korda valida kohalikel valimistel 16- ja 17- aastased. See oli ligikaudu kümneaastase töö tulemus Eesti Noorteühenduste Liidu jaoks. Ametlike valimisteenistuse andmete alusel hääletas 7 % noori internetis. Kantar Emori tellitud uuring aga näitas, et 81% noortest eelistas oma hääle anda valimisjaoskonnas. ENL seisab jätkuvalt selle eest, et noored oleksid teadlikumad poliitikast ning et nende arvamus jõuaks ka riigitasandil otsustajateni. Valimistel osalemine on selle eesmärgi saavutamisel vaid üks meede.

Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) on katusorganisatsioon, mis ühendab 130 Eestis tegutsevat noorteühendust ja osaluskogu ehk suurim noorteorganisatsioone koondav katusorganisatsioon Eestis.

Lisainfo:
Roger Tibar
roger@enl.ee
+372 5306 6939

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status