/ E-külalistund

Hea aineõpetaja!

2019. aasta toob Eestis kahed valimised: märtsis Riigikogu ning mai lõpul Euroopa Parlamendi valimised. Kuigi eelseisvad valimised puudutavad noori ehk vähem kui 2017. aasta kohalikud valimised, on sellele vaatamata oluline noortega valimiste temaatikat klassiruumis käsitleda. Meil on selleks ka sobiv lahendus!

Eesti Noorteühenduste Liit kogus novembris projekti “Noored Otsustajad” raames üle Eesti gümnasistidelt küsimusi seoses valimistega. Me panime kokku vastused ning soovime need nüüd noortele edastada.

17. jaanuaril 2019 kell 10.05 on Eesti Noorteühenduste Liidu YouTube’i kanalil jälgitav e-külalistund. Ülekande kestvuseks on kavandatud 35 minutit ning sellele järgnevalt on võimalik esitada ka küsimusi kommentaari vormis. Alates kella 10.45-st on ülekanne ka ametlikult järelvaadatav samas keskkonnas.

Küsimustele jagab vastuseid näitleja ning (video)blogija Märt Koik.

Oleme valmistanud ette ka tunnikava, mida võib soovi korral kasutada ning mis on leitav SIIN.

Loodame teie osavõtule külalistunni jälgimises! Oma huvi võib märkida: https://goo.gl/forms/uTpmICFeIzsiLGwW2

E-külalistund on osaks Erasmus+ programmi ning SA Noorteagentuuri toetatavast projekti “Noored Otsustajad”, mille eesmärgiks on pakkuda 16-19-aastastele noortele üle Eesti kaasavat ning harivat kogemust seoses 2019. aasta valimistega.

Küsimuste korral:

Karl Andreas Sprenk
Eesti Noorteühenduste Liit
“Noored Otsustajad” projektijuht
karl.sprenk@enl.ee

/ Materjalid

Tunnikava

pdf

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status