/ Infonurk / Huvikaitse / Pressiteade: “Erakondade valimisprogrammides napib noortele kõnekaid lubadusi”

Eesti Noorteühenduste Liit
PRESSITEADE
15.02.2019

“Erakondade valimisprogrammides napib noortele kõnekaid lubadusi”

Noortevaldkonna esindusühingutest koosnev ekspertkogu töötas läbi erakondade valimisprogrammid ning jagas hinnanguid noortele valijatele kõnekates teemavaldkondades. Kokkuvõtvalt võib nentida, et programmides leidub endiselt vähe noorte iseseisva elu alustamist või sotsiaalseid garantiisid puudutavaid ettepanekuid, mis pälviks noorte valijate tähelepanu. 

Ekspertkogu seadis hindamisprotsessi lähtekohaks erinevate uuringute (Noorteseire aastaraamatud ning Struktuurse Dialoogi raportid) põhjal noorte jaoks kõnekad teemavaldkonnad nagu üld-ja kõrghariduse võimaluste mitmekülgsus, säästlik keskkond ja iseseisva elu alustamine. Hinnangute aluseks võeti jaanuari lõpu seisuga avaldatud valimisprogrammid ning erakondadele esitati ka täpsustavaid küsimusi, mis avaks paremini lubaduste rakendusvõimalusi. 

Eesti Noorteühenduste Liidu eestveetud ekspertkogusse kuulusid Eesti Õpilasesinduste Liidu, Eesti Üliõpilaskondade Liidu, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse, Eesti Noorsootöötajate Kogu, Eesti Puuetega Inimeste Koja ning MTÜ Lastekaitse Liidu esindajad. Hinnangud moodustusid 5-palli skaalal ekspertkogu ühise arutelu tulemusel. Lisaks hinnangutele on keskkonnas https://www.poliitikudlubavad.ee kuvatavate tulemuste juures ka valik erakonna valimislubadustest ning nende maailmavaateline kirjeldus. Keskkonna külastajatel on võimalik selle põhjal märkida, kas nähtav on kõnekas või mitte, mis kokkuvõttes toetab ka valikulangetamise protsessi. 

Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse esimehe Roger Tibari sõnul on keskkond vastuseks just noorte ootustele. “Kohalike valimiste eel kõlas ootus, et ühes veebikeskkonnas võiks saada tutvuda erinevate erakondade programmidega ning neid omavahel võrrelda. Kuna riigi strateegiliste raamdokumentide juures ei kohta sõna “noor” just ülemäära tihti, siis loodetavasti julgustavad nii loodud keskkond kui jagatud hinnangud otsustajaid sellele edaspidi täiendavalt mõtlema.”

Tulemustega on võimalik tutvuda eeskätt noortele valijatele loodud veebikeskkonnas https://www.poliitikudlubavad.ee, kus lisaks hinnangutele on võimalik tutvuda ka gümnasistide esitatud küsimustele vastava valijakooliga ning jagada vihjeid potentsiaalsete valimisrikkumiste osas.  

Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) on katusorganisatsioon noorteühingutele ning kohaliku tasandi osaluskogudele. ENL esindab liikmete noortepoliitilisi huve Eestis ja rahvusvahelisel tasandil ning soodustab noorte aktiivset osalust ühiskonnas. ENL on üks valimisea langetamise teema põhilisi initsieerijaid Eestis. 

Kõneisik: 
Roger Tibar
Juhatuse esimees
Eesti Noorteühenduste Liit
roger@enl.ee
+372 5306 6939

 
Täiendavate küsimuste korral:

Karl Andreas Sprenk
Eesti Noorteühenduste Liit
“Noored Otsustajad” projektijuht

E-post: karl.sprenk@enl.ee

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status