/ Infonurk / Noorteühendused / ENL alustab liikmeskonnale tasuta konsultatsioonide pakkumist

Alates veebruarist pakub Eesti Noorteühenduste Liit oma liikmeskonda kuuluvatele noorteühendustele ja osaluskogudele tasuta konsultatsioone. Konsultatsioone viivad läbi ENLi juhatuses ja tegevmeeskond ning valdkondi, mille osas nõu saab, on mitmeid: meeskonnatöö, kommunikatsioon, rahastus, juriidika, raamatupidamine, projektide kirjutamine jpm.

Konsultatsioonid hakkavad toimuma iga kuu teisel kolmapäeval: 10.02, 10.03, 14.04, 12.05 ja 9.06.

10. veebruari konsultatsioonide teemad ja registreerimine:

*Peale registreerimist palume konsultatsiooni läbiviijale saata meil ning täpsustada, mis teemal soovite konsultatsiooni saada.
*Konsultatsioon toimub veebis ja enne kohtumist saadetakse teile Google Meetsi link.

Triin (juht):

 • Kommunikatsioonitegevuste planeerimine
 • Pressiteate koostamine ja meediaga suhtlemine
 • Sisekommunikatsioon
 • Sponsorlus ja koostöösuhted
 • Eelarve planeerimine
 • Tudengiorganisatsiooni rahastusvõimalused ja eelarve
 • Juhi enda motivatsiooni leidmine ja hoidmine
 • Ürituste planeerimine ja läbiviimine

Registreeru konsultatsioonile: https://doodle.com/meetme/qc/UpbQzecCMw
Lisainfo: triin@enl.ee

Elizaveta (asejuht):

 • Meeskonnatöö (motiveerimine, tunnustamine, traditsioonid)
 • Sündmuste korraldamine ja läbiviimine
 • Erivajadustega noorte kaasamine
 • Kogukonnapraktika

Registreeru konsultatsioonile: https://doodle.com/meetme/qc/Vhu0bwBs7W
Lisainfo: elizaveta@enl.ee

Sille-Kadri (tegevjuht):

 • MTÜ finantsasjad: aruannete koostamine, eelarvestamine, kuluaruanded, raamatupidamine, dokumendihaldus, eesmärgipärane rahakasutus
 • Personali motiveerimine: tiimile ürituste korraldamine, motivatsioonipaketi väljatöötamine, Stebby rakendamine, üks-ühele vestlused, koolitustegevuse planeerimine

Registreeru konsultatsioonile: https://doodle.com/meetme/qc/8WOCes18dt
Lisainfo: sillekadri@enl.ee

Maarja (osalusprogrammi juht):

 • Suhtlus otsustajatega, idee viimine ametnikeni, muutuse ellukutsumine
 • Noorte efektiivne kaasamine ja osalus
 • Projekti kirjutamine
 • Sündmuste korraldamine ja läbiviimine

Registreeru konsultatsioonile: https://doodle.com/meetme/qc/Pq3GktqXXZ
Lisainfo: maarja@enl.ee

Doris (noorte osaluse spetsialist):

 • Noorte kaasamine ja osalus
 • Projekti kirjutamine
 • Konsultatsioon osaluskogudele

Registreeru konsultatsioonile: https://doodle.com/meetme/qc/HcGJTefAyh
Lisainfo: doris@enl.ee

Maris (avaliku poliitika spetsialist):

 • Rahastusvõimalused ja projektifondid
 • Seisukohtade/pöördumiste koostamine
 • Sponsorlus ja suhted koostööpartneritega
 • Projekti kirjutamine ja elluviimine
 • Sündmuste korraldamine ja läbiviimine
 • Meeskonnatöö (meeskonna motiveerimine + ülesannete jagamine)
 • Noorsootöötaja kutse omandamine

Registreeru konsultatsioonile: https://doodle.com/meetme/qc/hV5WUJH06A
Lisainfo: maris@enl.ee

Gerli (kommunikatsiooni ja turunduse spetsialist):

 • Visuaalne kommunikatsioon
 • Sotsiaalmeedia turundus ja kommunikatsioon
 • Brändi loomine ja hoidmine
 • Omakanalite (nt koduleht, uudiskiri) loomine ja efektiivne kasutamine

Registreeru konsultatsioonile: https://doodle.com/meetme/qc/iP5jqOElxr
Lisainfo: gerli@enl.ee

Aivar (välissuhete juht):
Toimub vaid veebruaris!

 • Konfliktide lahendamise teooria
 • Mõju psühholoogia meetodid Robert Cialdini järgi
 • Projektide efektiivne juhtimine, taotluste koostamine, fondid Eestis ja välismaal, ideest-projektini, hindamine ning tüüpilised vead
 • Lihtne õigusnõustamine (tööõigus, võlaõigus, tüüpiline ühinguõigus) ja RIK-is dokumentide haldamine
 • Raamatupidamine RTJ, IFRS ja GAAP järgi, maksundus ja TSD (lisa 1-7), VD, KMD deklaratsioonide täitmine, finantsjuhtimine (kapitaliseerimine, eelarvestamine, lihtne finantsmodelleerimine), kuluarvestus, juhtimisarvestus
 • Kõik muud küsimused seoses noorsootöötaja kuuenda kutsetasemega
 • Nõustamine kooli ja ülikoolide kohta

Registreeru konsultatsioonile: https://doodle.com/meetme/qc/T46akElnMU
Lisainfo: aivar@enl.ee

Lisainfo:
Triin Roos
Eesti Noorteühenduste Liit
juhatuse esimees
triin@enl.ee

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status