/ Infonurk / Valimised / PRESSITEADE: HTM, õiguskantsler ja noored selgitasid hea tava põhimõtteid, et tagada haridusasutuste poliitiline neutraalsus

12. mail kell 14.00 arutlesid valimiste hea tava teemadel haridus- ja teadusminister Liina Kersna, õiguskantsler Ülle Madise, Eesti Õpilasesinduste Liidu juhatuse esimees Kristin Pintson ja Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse kvaliteedijuht Kerli Kõiv. Sündmust “Hea valimistava arutelu: valimised ja haridusasutus” juhtis hea tava kokkuleppe eestvedaja Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse esimees Triin Roos.

“17. oktoobril toimuvatel kohalike omavalitsuse volikogu valimistel saavad taaskord ka 16-17-aastased noored valida. Valimisea langetamine on muutnud aga kooli atraktiivseks kampaania tegemise kohaks ning seetõttu on oluline leppida kokku, millistel tingimustel ja kuidas poliitikast koolis rääkida,” selgitas Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse esimees Triin Roos hea tava kokkuleppimise vajadust.

Roosi sõnul ei tohiks koolid aga karta valimistest rääkida ja kandidaate kooli kutsuda. “Kool mängib olulist rolli noorte aktiivseteks kodanikeks kasvatamisel ning kuna kohalik tasand on koolinoorte jaoks kõige lähemal, on sellest ka kõige lihtsam rääkida. Valimiste hea tava ongi loodud just selle eesmärgiga, et soodustada koolikeskkonnas poliitika tutvustamist, kuid samal ajal tagada, et seda tehakse neutraalselt ja kõiki eetilisi reegleid järgides.”

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna sõnab, et tulevikus peame lisaks aine- ja erialateadmiste omandamisele praegusest enam soodustama üldpädevuste, sh kodanikupädevuse arendamist. „Need pädevused on vajalikud selleks, et lastest ja noortest kujuneksid ühiskonnaliikmed, kes mitte ainult ei saa hakkama kiiresti muutuvates oludes, vaid kujundavad homset maailma.”

“Valimiste hea tava on vajalik selleks, et oleks kuskilt vaadata, kuidas ausalt, samas vabalt ja lahedalt koolis valimistest rääkida,” sõnas õiguskantsler Ülle Madise. “Kooli ja noortekeskuste roll on mitte kultiveerida üleolevat suhtumist poliitikasse ja poliitikuisse. Meie ühine asi, sisuliselt kodanikukohustus valija või kandidaadina on anda oma parim, et Eestis läheks elu hästi.”

Enne eelmiseid kohaliku omavalitsuse volikogude valimisi, kus esmakordselt oli õigus hääletada noortel alates 16-eluaastast, koostasid Haridus- ja Teadusministeerium, Õiguskantsleri Kantselei ja Eesti Noorteühenduste Liit valimiste hea tava põhimõtted. Ka tänavuste valimiste tarvis on pooled loonud hea tava, kuidas tagada valimisperioodil haridusasutuste poliitiline neutraalsus.

Hea tava on haridusasutustele käsiraamatuks ning vastab küsimustele, kuidas valimiste ajal käituda ja milliseid põhimõtteid järgida ning hea tavaga mitte vastuollu minna. Valimistava tutvustamiseks korraldati 12. mail paneeldiskussioon “Hea valimistava arutelu: valimised ja haridusasutus”, mida kanti üle ERRi portaalis ja Eesti Noorteühenduste Liidu Youtube’i lehel.

Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) on katusorganisatsioon, mis ühendab Eestis tegutsevaid noorteühendusi ja osaluskogusid. ENL on üks valimisea langetamise teema põhilisi initsieerijaid Eestis tänu kellele muudeti 2015. aastal Eesti Vabariigi põhiseadust, mille kohaselt on võimalik kohaliku omavalitsuse volikogude valimistel valima minna alates 16. eluaastast.

VAATA ÜLEKANNET JÄRELE SIIT

VALIMISTE HEA TAVA DOKUMENT

Lisainfo:
Triin Roos
juhatuse esimees
Eesti Noorteühenduste Liit
triin@enl.ee
+372 5330 6234

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status