fbpx

/ Infonurk / Huvikaitse / Esita kandidaat ENLi nõukogusse!

 

Eesti Noorteühenduste Liit kuulutab välja valimised ENLi nõukogu liikme kohale! Kutsume teid üles esitama oma kandidaate!

Nõukogu pädevusse kuuluvad ENLi põhikirja alusel järgnevad punktid:

6.1.1. enne üldkoosolekule esitamist juhatuse koostatud majandusaasta aruande, tegevuskava, eelarve ja arengukava heakskiitmine;

6.1.2. juhatuse liikmetega lepingute allkirjastamise korraldamine;

6.1.3. ENLi organite nõustamine vastavalt oma kompetentsile;

6.1.4. ENLi tegevuse õiguspärasuse kontrollimine;

6.1.5. ENLi tegevuse otstarbekusele hinnangu andmine;

6.1.6. eelarvedistsipliini ja -vahendite sihtpärasuse ja seadlikkuse kontrollimine.

Nõukogu liikmete kandidaate on õigus esitada kõigil ENLi liikmetel.

Nõukogu kandidaadi ülesseadmiseks peab esitama juhatusele järgmised dokumendid:

1) kandidaadi kirjalik nõusolek;

2) elulookirjeldus vabas vormis;

3) esitajapoolne motivatsioonikiri;

4) liikme pädeva organi või esindaja kinnitus kandidaadi esitamise kohta.

Kandidatuuri esitamise tähtaeg on 14. oktoober, kell 23:59.

Nõukogu liikme valib üldkoosolek 24. oktoobril 2021 Tallinnas.

Lisainfo ja digitaalselt allkirjastatud dokumentide esitamine: juhatus@enl.ee

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status