fbpx

/ Infonurk / Välissuhted / 2021 Euroopa Liidu Noortekonverents “Kuidas panna noorte hääl kõlama?”

27- 30 septembril 2021 toimus Sloveenias Euroopa Liidu Noortekonverents, millega liitus üle Euroopa erinevaid noorteühenduste liikmeid ja ka erinevate valitsuste ja Euroopa Liidu esindajad. Üritus toimus nii füüsiliselt Mariboris, mis oli 2013. aastal Euroopa Noorte pealinn, kui ka veebi vahendusel. Ürituse raames korraldati erinevaid töötubasid ja debatte, kuid esitati ka eelnevate uuringute tulemusi.

Mis oli konverentsi eesmärk?

Sloveenias toimuv ELi noortekonverents oli kolmas ja viimane konverents ELi noorte dialoogi 8. tsükli raames, järgides Euroopa noorte eesmärgi nr 9 „Ruum ja osalus kõigile”. Sellel kohtumisel keskenduti teemale „Euroopa noortele – noored Euroopale: ruum demokraatiaks ja osalemiseks”. 8. tsüklit on käsitletud kolme eesistuja riigi poolt põhjalikult. Saksamaa, Portugali ja Sloveenia eesistumise ajal otsiti konkreetseid viise üheksanda noorte eesmärgi rakendamiseks noorte toimingutes erinevatel tasanditel. Saksamaa eesistumise ajal pandi paika raamistik ja saadi tulemused, Portugalis otsiti viise, kuidas mitte rääkida ainult tulevikust, vaid ka sellest, mis on juba olemas. Samuti kuidas olemasolevate võimaluste pealt luua tulemusi ja mis on edasised sammud. Sloveenias toimuva konverentsi eesmärgiks oli hinnata, mis on tehtud tegevuste tulemused, mis on nende tegevuste kokkuvõte ja mis soovitused/tulemused peaksid järgmised eesistujad võtma oma järgnevate sammude raamistikuks. Seega oli konverentsi eesmärk vaadata kogu tsüklit ja hinnata, millised vahetulemused olid ELi noorte dialoogi 8. tsüklis ja mis on veel puudu, et luua noorteruumid ja osalus kõigile.

Mis üldse on noorte dialoog?

Noored on just need inimesed, kellel on värskeid ideid ja soovitusi ühiskonna edasi arengu osas otsustajatele. Seega ongi noorte dialoog oluline just seetõttu, et noored saaksid osa võtta ja ühendust saada riigi ja ka Euroopa tasandi otsustajatega ning väljendada oma vajadusi ja teha kuuldavaks probleemid. Lisaks on dialoogi eesmärgiks välja toodud murekohtadele lahenduse leidmine. Euroopa üheksanda eesmärgi prioriteediks on tugevdada noorte demokraatlikku osalust ja autonoomiat ning pakkuda pühendunud noorteruume kõikides ühiskonna valdkondades. Konverentsil on võimalus tuua kokku noorte esindajad, riikide esindajad, Euroopa ja muud sidusrühmad. Niisiis on oluline, et noored teeksid häält kaasamise osas ja väljendaksid innukalt, millist tulevikku tahetakse näha noorteruumide ja osaluse valdkonnas.

Noortele rohkemate kaasarääkimise võimaluste loomine on olnud pikaajaline protsess. Mida rohkem noored ise väljendavad oma soovi olla osa otsustamisprotsessist, seda tõsisemalt võetakse nende ettepanekuid ja tahet. Euroopa Liidu noortekonverentsil loodetakse koondada kokku noorte nõudmised ja soovid ning moodustada noortesõbralikum ühiskond, luues keskkond, kus poliitikud ja noored on samal tasemel.

Mida saaks edasi teha?

Konverentsi põhiideena jäi kõlama nõuanne, et otsustajad peaksid looma noortele võimaluse otse tagasisidet anda. Otsustus ning kaasamise protsess peaks olema tähendusrikas: noored peavad tunnetama, et nende soovitused ja arvamused on kuulda võetud ja et nendega päriselt tegeletakse ning arvestatakse. Kõige selle tagamõte on tagada noorte aktiivne osalus kodanikuühiskonnas. Oluliseks peetakse ka noortele valitsuse esindajatega sama laua taga istumise võimalust, et otsustajad saaksid otse allikast kuulda, mis on vajalik ja mis mitte. Lisaks peab valitsus tegema konkreetseid samme selle suunas, et noorte arvamus avaldustest ei vaadata lihtsalt mööda ning ei toimu näilikku kaasamist.

Noorte kaasatus riigi protsessides on oluline osa poliitika tegemisest. Tagades noorteruumid ja osalus kõigile on võimalik näha erinevaid probleeme ühiskonnas teise pilgu läbi ning saada uusi ideid, kuidas eluolu kõigile paremaks teha. Noored ei ole lihtsalt üks suvaline grupp ühiskonnast, vaid arukad ja tegusad inimesed, kellel on palju adekvaatseid soovitusi oma kodukoha kui ka riigi edendamise osas.

/ Autor

Pillemari Lilleorg

pillemari@enl.ee

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status