/ Infonurk / Huvikaitse / Noorte kaasamine avaliku ruumi planeerimisse ja teenuste disaini Võru vallas

Avaliku ruumi planeerimine ja teenuste disain tunduvad kohati nagu sõnad võõrsõnade leksikonist, kuid tegelikult on tegemist asjadega, mida osaluskogu liikmetena tihti teeme. Võru vallas on noored kaasatud nii avaliku ruumi planeerimisse kui ka teenuste disaini. Aga kuidas? Sellest räägib meile lähemalt Võru valla noorsootööspetsialist Sirle Muiste-Männik.

Võru vallas, Parksepa alevikus on valmimas noortekeskuse maja, mida selle piirkonna noored on väga kaua oodanud. Juba esimesest ideest ja mõttest peale on selle planeerimisse kaasatud ka piirkonna noored. Valla noorsootööspetsialist kutsus noored kokku, et ühiselt arutleda võimaliku noortekeskuse ruumide paigutust ja sisu. Noortelt kogutud mõtted edastati vallavalitsusele ning nende põhjal valmis esialgne projekt. Koos noortega vaadati projekt üle, tehti veel parandusi ning nüüd jäi üle ainult oodata, et see kõik ükskord teoks saab. Lisaks planeerimisele said noored kaasa rääkida ka kujunduse juures, ning anda oma panuse, et soetada vahendeid. Nii rääkisid noored kaasa näiteks ruumide värvide ja mustrite osas, konkurssi korras leiti noortekeskusele logo, valiti välja muusikastuudiosse soetatavaid vahendeid ning korraldati „Viguriga õhtusöök“, mille tulust osteti noortekeskusesse pesumasin ja kuivati. 

Tänaseks on Parksepa Noortekeskuse maja valmis ning tegeletakse sisustamisega. Samuti saavad noored kaasa rääkida, millised huviringid, töötoad ja tegevused hakkavad noortekeskuses toimuma. Piirkonna noored on aktiivsed ja tahavad tegutseda. Nii mõnedki mõtted on saanud toetust Võru valla omaalgatuse programmist, mis ongi mõeldud noorte omaalgatuslike mõtete ja ideede elluviimise toetamiseks.

Lisaks Parksepa piirkonna noortele saavad nüüd noortetoas tegutseda ka Kose, Puiga ja Meegomäe piirkonna noored. Kose alevikus Coopi poe teisel korrusel asuv noortetuba on tegusate noorte kohtumispaigaks olnud juba kaks aastat. See on samuti teoks saanud tänu piirkonna noortele, kes läbi noortejuhi saatsid valda sisendi, et piirkonda on noortekeskust vaja ning pakkusid juba välja ka ruumid, kus see asuda võiks. Vald asus maja omanikuga läbirääkimistesse ning kokkuleppel allkirjastati rendileping esialgu kaheks aastaks, kuid tänaseks on seda juba pikendatud ja noored saavad juba tuttavates ruumides jätkata.

Võru valla eri piirkondade noored saavad kaasa rääkida ka oma piirkonna noortekeskustes toimuvate tegevuste ja huviringide osas. Iga aasta sügisel koostatakse riikliku huvihariduse tegevuskava, mille sisendit ja tagasisidet küsitakse noortelt. Nii on noored aastate jooksul oma kodukohas saanud proovida erinevaid huvitegevusi.

Nagu Võru valla näitel on näha, siis noorte arvamusi võetakse kuulda ja nendega arvestatakse. Avaliku ruumi planeerimine ja teenuste disain ei ole kindlasti sõnad, mis peaksid olema ühe osaluskogulase jaoks võõrsõnade leksikonis, sest pidevalt peaksime andma sisendit antud teemadel. Seega pöördu Sinagi enda valla noorsootöötaja poole, et liikuda parema keskkonna poole meie kõigi jaoks. 

Kui tahad täpsemalt teada avaliku ruumi planeerimisest ja teenuste disainist, siis vaata täpsemalt siit: SIIA LINK VIDEOST JA OK LEHEST

 

/ Autor

Sigrid Laurikainen

sigrid@enl.ee

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status