/ Infonurk / Tule tööle! / Otsime tiimi huvikaitse spetsialisti

ENLi huvikaitse spetsialisti töö eesmärgiks on tagada ENLi aktiivne osalemine noortepoliitika ja seda puudutava seadusandluse kujundamise protsessis. Lisaks aitab huvikaitse spetsialist läbi viia valdkondlikke sündmuseid ja koolitusi, koordineerib noortenõukogude loomist ja tööd ning nõustab ja koolitab ENLi meeskonda ja võrgustiku liikmeid huvikaitse alal. 

Peamisteks tööülesanneteks on: 

 • Noortevaldkonna õigusloome pidev monitooring (nii Eesti kui ka Euroopa Liidu tasandil) ning analüüsimine lähtuvalt ENLi seisukohtadest ning mõjust liikmesorganisatsioonidele;
 • noortepoliitiliste seisukohtade väljatöötamine, tutvustamine ning elluviimine;
 • pöördumiste, arvamuslugude jm meediatekstide koostamine;
 • noortepoliitika ja huvikaitse valdkonda jäävate koolituste, ürituste, uuringute ja muude projektide korraldamine; 
 • ENLi esindajate tegevuse koordineerimine noortepoliitikat kujundavates töögruppides ja ümarlaudades; 
 • ENLi esindamine Eestis ja välismaal; 
 • ENLi meeskonna ja võrgustiku liikmete nõustamine noortepoliitika valdkonnaga seotud teemade ja projektide alal; 
 • kodanikuühiskonna tundide ettevalmistamine ja läbiviimine;
 • noortenõukogude loomine ministeeriumite juurde ja nende tegevuse koordineerimine;
 • huvikaitsevaldkonna ülevaate koostamine võrgustikule kord kvartalis.

Sobiva kandidaadi eeldusteks on: 

 • valdkondlik kõrgharidus (võib olla omandamisel);
 • huvi noortepoliitika vastu ja orienteerumine ühiskondlikel teemadel; 
 • hea ajaplaneerimis- ja enesejuhtimisoskus; 
 • initsiatiivikus ja lahendustele orienteeritus; 
 • kohusetunne, korrektsus, süsteemsus ning head koostöö- ja suhtlemisoskused; 
 • hea analüüsi- ja otsustusvõime; 
 • väga hea eesti ja inglise keele oskus nii kõnes kui ka kirjas;
 • valmisolek vastavalt vajadusele töötada ka õhtuti või nädalavahetusel; 
 • väga hea suuline ja kirjalik väljendusoskus;

Kasuks tuleb:

 • eelnev kokkupuude noortevaldkonnaga (osaluskogud, noorteühingud, noorteprojektid);
 • projektikirjutamise ja läbiviimise kogemus;
 • vene keele oskus;
 • B-kategooria juhiload ja auto kasutamise võimalus.

Omalt poolt pakume:

 • täistööajaga (1,0 koormusega) tööd;
 • võimalust panustada noortevaldkonda; 
 • vaheldusrikast tööd ja kaasaegseid töövahendeid;
 • nooruslikku kollektiivi ja arenevat organisatsiooni;
 • mitmekülgseid koolitus- ja arenguvõimalusi.

Töökoht asub Tallinnas (Estonia pst 5a). Kandideerimiseks saada CV ja motivatsioonikiri ning palgasoov aadressile triin@enl.ee pealkirjaga “Huvikaitse spetsialist”. Kandideerimine on avatud 13. veebruarini. Tööle asumine esimesel võimalusel. 

Lisainformatsioon:
Triin Roos
triin@enl.ee 

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status