/ Infonurk / Euroopa Noortedialoog / Euroopa noorte aasta info

Euroopa Liit otsustas 2022. aastal veelgi enam noortele keskenduda ning nimetas käesoleva aasta Euroopa noorte aastaks.

Aasta tunnustab ja tõstab ühiskonnas esile just noored, kes on pidanud toime tulema pandeemiaga seotud väljakutsetega. Käesolev aasta loob noortele üle Euroopa võimalusi ühiskonnaelus ning Euroopa tuleviku kujundamises kaasa rääkimiseks nendel teemadel, mis puudutavad nende elu, huvitavaid valdkondi ning vajadusi.

Noorte aktiivse osaluse toetamiseks ja tulevikuteemadel kaasarääkimiseks kutsutakse noori, kogukondi, võrgustikke, riike korraldama noortele suunatud tegevusi ja sündmusi, et koostöös noortega ja noortega töötavate spetsialistidega kaardistada noorte huvid, soovid ja vajadused. Noorte aastast, sündmustest ja tegevustest nii Eestis kui teistes Euroopa riikides saab lisa lugeda Teeviit portaalist ja Euroopa noorte aasta portaalist.

Hea noor ja noorte- ning haridusvaldkonna tegija – algata temaatilisi kõnelusi või tegevusi ning lisa need Euroopa Noorteportaali kalendrisse, millele leiad ligipääsu siin.

Euroopa Noorteportaalis on võimalik tutvuda Eesti ja teiste Euroopa riikide sündmustega ning lugeda noorte kogemuslugusid ja artikleid. Euroopa noorte aastat tähistab ametlik logo, mille saab Euroopa noorte aasta egiidi all toimuva sündmuse korraldaja lisada visuaalidele.

1) Ametlik veebileht https://europa.eu/youth/year-of-youth_et
2) Sündmuste kalender https://europa.eu/youth/year-of-youth_et#activities
3) Logod https://europa.eu/youth/year-of-youth/communication-material_et
4) Teeviit veebileht – https://www.teeviit.ee/noorte-aasta/

Kontakt:
Kadri Koort  
Euroopa noorteaasta koordinaator Eestis 
tel 735 0387 | mob 5695 5279 
kadri.koort@harno.ee

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status