/ Infonurk / Valimised / Intervjuu ENLi juhatuse aseesimehe kandidaatidega

Asejuhi kandidaadid Danila Kuznetsov (vasakul) ja Kaarel Taimla (paremal).

22. mail toimuval Eesti Noorteühenduste Liidu üldkoosolekul valitakse ENLile uus juhatuse aseesimees. Asejuhi kohale kandideerivad Danila Kuznetsov ja Kaarel Taimla. Kes nad on ja miks nad kandideerivad? 

Tutvusta end lühidalt.

Danila: Danila Kuznetsov, 27a. Praegu koordineerin Maardu Linna Noortevolikogu tööd. Aastast 2013 tegusten Eesti Tänavaspordi Föderatsiooni presidendina. 2016. aastal olin Tallinna Linna Noortevolikogu liige. Olen Maardus tegutseva Noorteühingu Compass üks asutajatest ja projektijuht. 2021. aastast tegelen laste ja noorte sotsiaalse toe tugikeskuse MTÜ Noortefond projektijuhina. 2019. aastal lõpetasin Eesti Mereakadeemia sadamamajanduse ja meretranspordi juhtimise erialal. Hetkel põhitöökohana töötan Maardu Linnavalitsuses noorsootöö peaspetsialistina. 

Kaarel: Hei! Mina olen Kaarel, Lääne-Virumaa metsade vahel kasvanud 25-aastane noor. Olen omandanud bakalaureusekraadi riigiteaduste erialal ning juunis lõpetan magistriõpingud politoloogia erialal. Kuna lõpetamine on lõputöö kaitsmise kaugusel, oleksingi koheselt valmis pühendama oma aja täielikult ENLile. Oluliseks pean ENLi kui võrgustiku tugevust. Kvaliteetne ning vahetu suhtlus noorteühendustega võimaldab esindada noorte reaalseid ideid ja huve.

Milline on sinu varasem kokkupuude noortevaldkonnaga?

Danila: Kõige esimene kokkupuude oli 2012. aastal. Koos aktiivsete Maardu noortega lõime vabatahtlikku ühingu MTÜ Julged Noored, mille peamiseks ülesandeks oli tervisliku eluviisi propageerimine. Korraldasime rattaretke, tänavaspordi festivali, treeninguid ja võitlusi. Sain esimese kogemuse projekti kirjutamisel, partnerite ja toetuse leidmisel, osalejate kaasamisel ja aruannete koostamisel.

Kaarel: Tallinna Ülikoolis õppides kuulusin erinevate üliõpilasorganisatsioonide juhatustesse. Tegelesin nii huvikaitse kui ka MTÜ formaalsete toimingutega. Olen varasemalt seotud olnud poliitilise noorteühendusega. Soovisin olulistel teemadel kaasa rääkida ning tõestada, et noored ei ole ainult kunagine järelkasv. Noortena omame informatsiooni ja teadmisi, millest on suur kasu juba täna. Varasemalt olen olnud ka näiteks õpilasesinduse ja Eesti Üliõpilaskondade Liidu liige. 

Milline on sinu varasem kokkupuude Eesti Noorteühenduste Liiduga?

Danila: Kõige esimene kokkupuude oli ENLi suvekoolis. Täpselt ei mäleta millal ja kus see oli. Aga meenutan, et kohtusin paljude aktiivsete noortega, kes just hakkasid tegutsema enda kohalikel organisatsioonidel ja panid paika ideid. Sain suurepärast kogemust ja uusi tutvusi, kellega seniajani suhtlen. Noorte Osaluse Fondi abil korraldasime eelmisel aastal Maardus esimene noorte vaimse tervise seminari “Noored Stressist Vabaks”, kuhu olid kaasatud nii Maardust, kui ka Tallinnast noored ja partnerorganisatsioonid. See aasta korraldame üritust ka. Osalesin erinevates ENLi poolt üritustes nagu Osaluskohvik ja Ümarlauad.

Kaarel: Magistrantuuris läbisin praktika just ENLis, et saada vahetult osa organisatsiooni tööst ja tegemistest. Näiteks sain panustada noortenõukogu loomisse Kultuuriministeeriumis. Mul oli ka võimalik tutvuda ning vestelda erinevate tiimiliikmete ja koostööpartneritega. Need kokkupuuted olid väga meeldivad ning seetõttu usun, et koostöö oleks ladus. Olen ennast pidevalt kursis hoidnud ka ENLi puudutavate sündmuste ning tegemistega. 

Miks otsustasid ENLi juhatuse aseesimehe kohale kandideerida?

Danila: Minu jaoks kandideerimine ENLi juhatuse aseesimeheks on järgmine oluline samm, et panustada noorteühingute ja noorte arengusse. Jagada enda kogemust kuidas luua projekti alustades ideest, meeskonna kujundamisest ja eelarve koostamisest kuni projekti läbiviimiseni ja aruannete esitamiseni. 

Kaarel: Otsuse taas ENLi juhatusse kandideerida võtsin vastu juba 2020. aasta oktoobri üldkoosoleku järel. Usun, et ENL on aktiivse noore jaoks atraktiivseim tööandja, pakkudes võimalust enesearenguks. See on koht, kus noored saavad ise kujundada enda tulevikku. Pea 20 aasta jooksul on saavutatud väga palju, aga meie õnneks on realiseerimata potentsiaali veel küllaga. 

Juhatuse aseesimehe positsioon on seotud liikmete valdkonna arendamisega. Milline on sinu nägemus ja plaanid selle valdkonna arendamiseks?

Danila: Kuna varem olin mõnede organisatsioonide asutaja, kus üheks eesmärgiks oli liikmeskonna ülesehitamine, siis praktikas tean kuidas see asi käib. Uute liikmete otsimine, andmebaaside koostamine, liikmetega suhtlemine ja toetamine. Aidata nendele luua organisatsiooni ehk MTÜ ja otsida uusi liikmeid. Minu plaanid aseesimehe positsioonil on toetada olemasolevaid liikmeid ja kaasata uusi. Pakkuda võimalusi uute mõtete väljatöötamiseks ja ideede vahetamiseks. Samuti korraldada koosviibimisi.

Kaarel: Soovin luua tugevama võrgustiku, mille aluseks on vahetu suhtlus osapooltega. Seetõttu luban aasta aja jooksul kohtuda kõikide liikmesorganisatsioonidega ning kaardistada nende vajadused ja ootused. Seeläbi on võimalik edendada huvikaitset ning parandada koostööd. Soovin tõsta teadlikkust meie noorteühendustest, seda ka organisatsiooni siseselt. Tahan aidata kaasa majandusliku jätkusuutlikkuse tagamisse, et keerulisel ajaperioodil oleks efektiivselt võimalik tegeleda ka ühendustel, kellel pole selliseid rahastusallikaid nagu katuseorganisatsioonil. Aitan projektide ning taotluste kirjutamisel ja hoian kursis võimalike rahastusallikatega. 

Millised on sinu plaanid laiemas vaates seoses ENLiga? 

Danila: Kujundada noortepoliitika platvormi, osaleda osaluskogude ja komisjonide töös. Rohkem rääkida sellest, et noorte hääli hakatakse kuulama, kui nemad ei karda seda väljendama. Sellepärast, et paljud Eesti tipppoliitikud just alustasid oma tööd kas noortevolikogust või noorteühingust.

Kaarel: Sooviksin, et ENL organisatsioonina laieneks. Oluliseks pean leida noorteühenduste näol uusi liikmeid ning aidata neil võrgustikuga kohanemisel. Plaanin koostöös tiimiga töötada selle nimel, et noortest koosnevad nõuandvad kojad tegutseksid iga ministeeriumi juures. Lisaks seisaksin ka selle eest, et iga organisatsiooni liige tunneks ennast väärtustatuna ja kaasatuna. 

Mida pead oma tugevusteks, mida nõrkusteks?

Danila: Oma tugevusteks pean proaktiivsust, positiivsust ja kiiret õppimisvõimet. Nõrkusteks kannatamatust. 

Kaarel: Olen varasemalt olnud seotud eelkõige üliõpilasorganisatsioonidega ning kõigile ei pruugi ma olla tuttav. Samas võimaldab see mul liikmesorganisatsioonidega koostööd teha ilma eelduste või eelistusteta. Pean enda tugevusteks varasemat juhtimiskogemust noorteorganisatsioonis, omandatud erialast kõrgharidust ning täpset visiooni ENLi arendamisel. 

/ Autor

Triin Roos

triin@enl.ee

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status