fbpx

/ Infonurk / Välissuhted / Noorteühenduste liidud vahetasid Sloveenias parimaid praktikaid

8.06-13.06 toimus Sloveenias projekti „Together we can!“ kohtumine, kus osalesid ENL-i poolt asejuht Kaarel ja huvikaitsespetsialist Emily. Projektis osalevad Sloveenia, Slovakkia, Serbia, Tšehhi, Portugali ja Eesti noorteühenduste liidud. Eesmärgiks on õppida erinevate riikide noorteühenduste liitude struktuuride, põhitegevuste ja arenguvõimaluste kohta.

Kohtumine toimus mägises Slovenj Gradeci linnas, kuhu jõudmine võttis tiimil aega ca 20 tundi. Esimene päev algas töökalt ning fookuses oli organisatsioonide tutvustamine, sarnasuste ja erinevuste kaardistamine ning maailmakohviku formaadis parimate praktikate esitlemine. Seeläbi mõistsime üheselt, et eesmärgid on meie noorteühenduste liitudel sarnased, kuid korraldus on vägagi erinev. Näiteks ENL-i juhatuses on kaks liiget, ent Tšehhi juhatuses suisa 13 liiget. Mõne riigi juhatus töötab vabatahtlikult ning on oma mandaadi saanud otse liikmesorganisatsioonilt. Üllatav oli ka teada saada liikmesorganisatsioonide arvu kohta – kui ENL-i kuulub umbes 60 noorteühendust, siis Sloveenia võrgustikus on vaid 11. Sloveenia seadusandluses on seatud karmid kriteeriumid, mis takistavad organisatsiooni arengut ja kasvu. Samas, Portugali süsteem on juhatuse hinnangul liiga vähenõudlik ning nad leidsid, et ENL-i kandidaatliikmete protsess oleks nende organisatsioonile kasulik. Saime ka muudel teemadel teistele katusorganisatsioonidele soovitusi anda.

Enim saime inspiratsiooni nii mõneski organisatsioonis toimuvast koolitusvõrgustikust „Pool of Trainers“. Tihtipeale liikmesorganisatsioonidest pärit mentorid on kogu ametiaja vältel valmis reageerima, koolitama ja toetama. Silmapaistvamad mentorid olid ka „Together we can!“ projekti eestvedajateks. Panime ka tähele, et Portugali ja Sloveenia organisatsioonidel leidsid aset pidevad kohtumised peaministriga. Noored said kohtumiste raames pakkuda lahendusi nende jaoks olulistele probleemidele.

Eelviimasel päeval tegelesid noorteühenduste liidud küsimusega, mis on nende meelest hetkel organisatsiooni kõige probleemsem koht. ENL-i tiim tegeles eelkõige vähese aktiivsuse ja motivatsiooniga seotud küsimustega. Teised riigid tegelesid ka kommunikatsiooniprobleemide, rahastusprobleemide ja mõjusa kaasatusega. Meie ülesanne oli kavandada projekt, mis aitaks fookusesse võetud probleemidele lahendusi leida. Koostöös lõime eesmärgile vastava küsimustiku, mis projekti raames jõuab kõigi noorteühenduste liitudeni Euroopas.

Oleme väga tänulikud, et Sloveenia noorteühenduste liit tekitas võimaluse erinevate taustadega noorteühenduste liitudel kokku tulla, koostööd edendada ja mõtteid vahetada. 

“Together we can” projekti rahastab Erasmus+ programm. 

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status