/ Infonurk / Tule tööle! / Huvikaitse spetsialist – anna end üles!

ENLi huvikaitse spetsialisti töö eesmärgiks on tagada ENLi aktiivne osalemine noortepoliitika ja seda puudutava seadusandluse kujundamise protsessis. Lisaks aitab huvikaitse spetsialist läbi viia valdkondlikke sündmusi ja koolitusi, koordineerib noortenõukogude loomist ja tööd ning nõustab ja koolitab ENLi meeskonda ja võrgustiku liikmeid huvikaitse alal.

 

Igapäevasteks tööülesanneteks on:

 • Noortevaldkonna õigusloome pidev monitooring (nii Eesti kui ka Euroopa Liidu tasandil) ning analüüsimine lähtuvalt ENLi seisukohtadest ning mõjust liikmesorganisatsioonidele;
 • noortepoliitiliste seisukohtade väljatöötamine, tutvustamine ning elluviimine;
 • pöördumiste, arvamuslugude jm meediatekstide koostamine;
 • noortepoliitika ja huvikaitse valdkonda jäävate koolituste, ürituste, uuringute ja muude projektide korraldamine;
 • ENLi esindajate tegevuse koordineerimine noortepoliitikat kujundavates töögruppides ja ümarlaudades;
 • ENLi meeskonna ja võrgustiku liikmete nõustamine noortepoliitika valdkonnaga seotud teemade ja projektide alal;
 • noortenõukogude loomine ministeeriumite juurde ja nende tegevuse koordineerimine;
 • huvikaitsevaldkonna ülevaate koostamine võrgustikule kord kvartalis.

 

Sobiva kandidaadi eeldusteks on:

 • initsiatiivikus ja lahendustele orienteeritus;
 • huvi noortepoliitika vastu ja orienteerumine ühiskondlikel teemadel; 
 • suurepärane ajaplaneerimis- ja enesejuhtimisoskus ja analüüsi- ja otsustusvõime;
 • väga hea eesti ja inglise keele oskus nii kõnes kui ka kirjas;
 • valmisolek vastavalt vajadusele töötada ka õhtuti või nädalavahetusel;
 • väga hea suuline ja kirjalik väljendusoskus.

 

Kasuks tuleb:

 • eelnev kokkupuude noortevaldkonnaga (osaluskogud, noorteühingud, noorteprojektid);
 • projekti kirjutamise ja läbiviimise kogemus;
 • vene keele oskus;

 

Omalt poolt pakume:

 • osakoormusega tööd (0.5 kohta, 20 tundi nädalas), brutopalka 800 eurot, kuid võimalus on läbi erinevate projektide koormust ja palka tõsta;
 • võimalust panustada noorte ja noorteorganisatsioonide heaolu tõstmisesse;
 • koolitusvõimalusi nii Eestis kui välismaal.

 

Töökoht asub Tallinnas (Estonia pst 5a). Kandideerimiseks saada CV ja kaaskiri, kus kirjeldad, mida saad sina noortevaldkonnas ENLi huvikaitsespetsialistina ära teha aadressile juhatus@enl.ee. Kandideerimine on avatud 31. augustini või sobiva kandidaadi leidmiseni. Tööle asumine esimesel võimalusel.

 

Lisainformatsioon:

Triin Roos, juhatuse esimees, triin@enl.ee

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status