/ Infonurk / Noorteühendused / ANKEET: Noored Rohelised

Noored Rohelised teevad kõik selleks, et nii keskkond kui ka inimesed oleksid hoitud ja kaasatud. Erakondade noortekogude maastikul on Noorte Roheliste näol tegemist võrdlemisi värske näoga. Nende tegemistest ja maailmavaatest vestlesime noore rohelise Egle Oleskiga.

 

Kirjeldage, millega Noored Rohelised tegelevad?

Meie eesmärgiks on ühendada ja kaasata oma tegevusse noori poliitikast huvitatud isikuid, tutvustada noorte hulgas keskkonnasäästlikku maailmavaadet, aidata kaasa Eesti poliitilise kultuuri taseme tõstmisele ning arendada koostööd demokraatlike organisatsioonidega kodu- ja välismaal. Meie missioon on viia roheline maailmavaade massidesse, just eriti noorte seas! 

Millistes piirkondades Noored Rohelised tegutsevad?

Aktiivselt toimub tegevus hetkel Tallinnas ja Tartus, kuid ootame liituma ka mujalt piirkondadest. 

Keda ootate endaga liituma?

Ootame alati uusi huvilisi, kes soovivad tegeleda poliitikaga ning kodanikuühiskonna ja kogukonnatunde loomisega. Endaga liituma ootame rohemeelseid Eesti kodanikke vanuses 14-35. Hetkel on meil vabatahtlik liikmemaks 12€ aastas. 

Üldkogu. Autor: Noored Rohelised.

Millistest oskustest ja kogemustest on Noorte Rohelistega liitunud noorel võimalik osa saada?

Meie liikmed saavad põhiliselt omandada laiapõhjalisi teadmisi keskkonna- ja kliima teemadel erinevatel koolitustel ja seminaridel osaledes. Liikmed saavad osaleda ka sotsiaalmeedia sisuloomes ning haldamises ning lisaks saada kogemusi ürituste korraldamises ning huvi korral osaleda ka erakonna tegemistes. 

Miks peaksid noored just teiega liituma? Mis teeb teid eriliseks?

Noored Rohelised on üks väheseid vasakpoolse maailmavaatega poliitilistest noorteorganisatsioonidest Eestis ning me käsitleme kõige põhjalikumalt keskkonna- ja kliima teemasid. Me paneme rõhku sellele, et meil oleks tegemist ühtehoidva ja turvalise keskkonnaga kõikidele noortele, kes meie tegemistes kaasa soovivad lüüa ning peame oluliseks, et omavaheline suhtlus oleks sõbralik ja lugupidav.   

Milline on Noorte Roheliste maailmavaade? Kus asute parem-vasak spektril?

Parem-vasak spektril asume vasakul pool ning meie maailmavaade põhineb Rohelisel ideoloogial. Roheliste neli põhisammast on ökoloogiline jätkusuutlikkus, sotsiaalne võrdsus, otsedemokraatia ja vägivallatus. 

Millise maailmavaatega ja väärtustega noori enda sekka ootate?

Ootame enda sekka eelkõige liberaalseid ja progressiivseid noori, kes peavad oluliseks keskkonnahoidu, võrdset ühiskonda, liigirikkuse säilitamist looduses, teiste abistamist, jätkusuutlikkuse edendamist ja aktiivset kodanikuühiskonda. 

Nimetage kuni 5 asja, mille eest seismine teile kõige olulisem on.

Looduse ja selle liigirikkuse säilitamine, võrdõiguslikkus ühiskonnas, üleminek jätkusuutlikule energiamajandusele, loomade õigused ja heaolu ning uimastipoliitika reform. 

Mis teid sisuliselt teistest poliitilistest noorteorganisatsioonidest eristab?

Noored Rohelised võitlevad kestliku, kaasava ja terve Eesti eest, kus igal elusolendil on õnnelik ja hea. Me seame majanduse asemel prioriteediks võrdsuse, turvatunde ning pärimuskultuuri- ja liigirikkuse säilitamise. 

Kirjeldage mõnda lahedat sündmust, projekti või viimase aja suuremat saavutust, millega Noortes Rohelistes tegelenud olete. 

Hiljuti täitus meie üks suur unistus – me saime FYEGi (Federation of Young European Greens) kandidaatliikmeks. Nüüd on meil võimalik käia kogemusi saamas ka välismaal ning jagada Eesti noorte mõtteid ja kogemusi teiste Euroopa noortega. 

Kas Noortel Rohelistel on ka iga-aastaseid traditsioonilisi üritusi?

Meie noortekogu taasaktiviseerus kõigest mõned aastad tagasi ning selle aja sisse on jäänud ka mitu piiranguterohket aastat, seega kindlaid traditsioone ei ole meil veel välja kujunenud. Suvel üritame käia koos looduses matkamas.

Milliste kanalite kaudu on teie tegevustega võimalik ennast kursis hoida?

Meie tegevustel saab silma peal hoida nii Facebookis, Instagramis, Twitteris, TikTokis, kui ka meie kodulehel www.noored.eu

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status