fbpx

/ Infonurk / Euroopa Noortedialoog / Lääne-Virumaa valimisdebati kokkuvõte

16. veebruaril toimus Rakveres Wesenberghi hotelli konverentsisaalis Lääne-Virumaa valimisdebatt. Debatil osalesid Riho Tell (Reformierakond), Valdo Helmelaid (EKRE), Sigrid Nuutre (Isamaa), Birgit Remiküll (Parempoolsed), Tuula Raidna (Eestimaa Rohelised) ja Madis Joosep Toomel (Sotsiaaldemokraadid). 

Debati jooksul oli võimalik erakonna esindajatel välja tuua, mis on nende erakonna põhiteemad valimisteks. 

EKRE esindaja sõnul on nende jaoks väga oluline eestikeelne haridus ja sellele üleminek. 

Roheliste jaoks on oluline vaadata asju läbi roheliste prillide, sest looduskeskonnata pole elu ning otsuste tegemisel on vaja näha pikemat plaani. Samuti toodi välja, et rohelised on noorte erakond ning üks erakonna kaasjuht on 24-aastane. Roheliste esindaja lisas, et kui tahta, et inimesed koliksid maale elama, on oluline, et maapiirkondades oleksid koolid, lasteaiad ning muud teenused kättesaadavad. 

Reformierakonna jaoks on valimiste põhiteemaks riigikaitse ja julgeolek. Küsimusele, kuidas saavad noored riigikaitsesse panustada, tõi kandidaat välja, et oluline on panustada vastavalt oma võimetele ning üheks viisiks on liitumine noorkotkaste või kodutütardega. 

Isamaa kandidaat rõhus eestlusele, riiklusele ja rahvuslusele ning leidis, et riigikaitse õpetus peaks olema rohkem levinud ning oluline on anda teadmised, kuidas igaüks saab riiki kaitsta. Ta tõi välja, et naised saavad ka ajateenistuse läbida, kuid naiste osakaal on seni olnud väike. Regionaalpoliitikast rääkides pakkus kandidaat välja, et KOVidele tuleks anda rohkem vabadust ise otsustada, kuidas riigilt saadud raha kasutada. 

Parempoolsed on endaga hakkamasaavate inimeste erakond ning erakonna loomist tõukas tagant riigi poliitika, kus liiga palju lubatakse raha jagamist. Nende jaoks on oluline, et Eestis oleks hea majanduskeskkond, kus inimestel on võimalik hästi teenida ja ise hakkama saada. Nad ei ole otseselt toetuste vastu, kuid näevad, et toetada tuleks neid, kellel on seda väga vaja, mitte kõiki. Julgeolekust rääkides tõi Parempoolsete esindaja välja, et julgeolek on oluline, aga kõik taandub majandusele, sest kui inimesed elavad hästi, on nad valmis kriisideks ja oma riigi kaitsmiseks. Regionaalpoliitikast rääkides oli nende arusaam Isamaale sarnane ehk nad toetavad, et KOV peaks ise saama määrata, kuhu ja mis ulatuses tulumaks läheb. Lisaks peaks nende meelest saama KOV suurema ampsu riigi tulubaasist. 

Sotside meelest ei saa julgeoleku teemast rääkides unustada, keda me kaitseme, sest kui pole inimesi, pole kellegi eest ka seista. Seetõttu on nende meelest oluline rääkida toimetulekust. Üheks sotside prioriteediks on astmelise tulumaksu kehtestamine, et rohkem teenivad inimesed ühiskonda rohkem panustaksid. Regionaalpoliitika all toodi välja, et riik peab tulema appi, et maakoole kinni ei pandaks. Nende meelest on vaja maakoole rahastada teise mudeli järgi. 

Debati jooksul arutati ka seda, kuidas äratada noortes huvi poliitika vastu. Arutelu võib kokku võtta järgmiste punktidega:

  • tuleb murda väärarusaam, et noored pole valmis poliitikas osalema – on küll;
  • noortele tuleb näidata, et neil on võimalik teha poliitikat endale sobival viisil ning nad ei pea olema vanades reeglites kinni;
  • tuleb märgata noori, kellel on huvi ühiskonnas kaasa rääkimise vastu ning kes on valmis vastutust võtma;
  • koolil on vastutus ja võimalus, et noori võimestada ühiskonnas kaasa rääkima ja ühiskonda panustama; 
  • kaasamine peaks hakkama kohalikul tasandil, kuna sealsed otsused on noortele kõige paremini näha;
  • noored ei taha (KOV tasandil) näha poliitikute omavahelist kaklemist;
  • erakonna noortekogud peaksid olema tugevad kaasarääkijad ja suutma oma teemad nähtavaks teha;
  • ühiskonna poliitikaenergiat on vaja muuta – poliitika maine peaks olema parem ning poliitiliste vaadete omamine normaalne;
  • tuleb tutvustada võimalusi, kuidas apoliitiliselt ühiskonnas osaleda, näiteks läbi õpilas- ja üliõpilasesinduse. 

Valimisdebatt toimus projekti “Euroopa Noortedialoog 2022-2024“ raames, mida viib ellu Eesti Noorteühenduste Liit ja mida rahastavad Euroopa Liit ning Haridus- ja Teadusministeerium. Sündmust aitas korraldada Lääne-Virumaa Noortekogu. 

/ Autor

Triin Roos

triin@enl.ee

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status