fbpx

/ Infonurk / Noorte osaluse fond / Noorte osaluse fond läbis uuenduskuuri

Eelmise nädala lõpul, 24.märtsil avati Noorte osaluse fond 2023, mille eesmärk on toetada noorte aktiivset osalust kogukonnas ja otsuste tegemisel. Selleks, et oma projektidele toetuse taotlemine oleks kiirem ja noortesõbralikum, on fond läbinud varasemaga võrreldes mitmed olulised muudatused.

Millised on neist kõige olulisemad muudatused?

📢Esiteks on uuendatud toetuste taotlemise kord. Näiteks on 2023.aastal taotluste esitamise võimalus taotlusvoorude asemel avatud aastaringselt ning projekte hindab noorte osaluse arendusjuht, mille tulemusena protsess kiireneb. Oma projektitaotlusele on võimalik rahastusotsus saada. 

📢Teiseks on uuenenud taotlusvorm ja aruandlus. Nii taotlus- kui ka aruandevormi on täiendatud abistavate küsimustega, mis muudavad kirjutamise noorte jaoks lihtsamaks.

📢Kolmandaks on loodud hindamisjuhend, mis on võimalik juba projekti kirjutamise ajal ette võtta. Nii on täpselt näha, mida projektitaotluse juures hinnatakse ja hindamise protsess muutub läbipaistvamaks. Noorte osaluse fondi raames toetatakse taotlejaid, kelle esitatud projektitaotlus vastab hindamiskriteeriumitele vähemalt 70% ulatuses. 

📢Neljandaks on seatud projektitaotluste summa piirmäär, milleks on 2000€ ja aastas on võimalik saada toetust ühele projektile. See annab võimaluse luua pikaajalisemaid projekte, mille mõju on laialdasem.

Mis on 2023. aastal fookuses?

Uuenenud formaat pole aga veel kõik, sest täiendusi on saanud ka sisuline pool. Eesti Noorteühenduste Liidu Noorte osaluse fondist toetatakse sel aastal projekte, mille fookuses on:

📢noorte kaasamine seisukohtade kujundamisesse ja taotleja huvikaitse tegevuste elluviimine;

📢osalusvõimaluste jätkusuutlikkuse tagamine;

📢osaluskogude omavahelise koostöö edendamine.

Hakkas mõte juba projekti suunas liikuma? Väga hea! Taotlemise tingimuste ning uuenenud korraga saab lähemalt tutvuda siin: https://enl.ee/fond/. Kui tekib küsimusi projekti kirjutamise kohta või soovid arutada enda idee üle, siis ära jää oma mõtetega üksi, vaid võta julgelt ühendust noorte osaluse arendusjuhiga.

Inspiratsiooniks pilt 

/ Autor

Kätlin Merisalu

katlin@enl.ee

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status