fbpx

/ Infonurk / Projektid / Valmis raport ÜRO noordelegaatide programmidest üle maailma

Eesti Noorteühenduste Liit alustas 2021. aasta teises pooles strateegilist koostööd Taani ja Soome noorteühenduste liitudega, et üheskoos uurida, milliseid erinevaid noordelegaadi programme maailmas eksisteerib ning kuidas need toimivad. Kuna noordelegaatide teemal pole seni palju uuringuid tehtud, annab projekt võimaluse saada arendustöödeks vajalikud teadmised, mille najalt töötada välja abimaterjalid nii noordelegaatidele kui programmi koordinaatoritele. 

Projekti esimese faasi raames intervjuueeriti 27 riigi noordelegaadi programmi koordinaatorit ning uuringu levitamiseks kirjutati raport, mis kannab nime “Global Youth Voices”. Raport võrdleb, kuidas ÜRO noordelegaadi programmid 27 erinevas riigis toimivad ning tõenäoliselt on tegemist kõige põhjalikuma aruandega programmide toimimise kohta. Näiteks on juttu sellest, kes programme rahastavad, millistel kohtumistel noordelegaadi osalevad, kuidas noordelegaate valitakse. Uuringu raames vaadati programmide vahelisi sarnasusi ja erinevusi ning nende baasilt töötatakse välja soovitused, kuidas programme arendada võiks. Soovitused valmivad 2023. aasta lõpuks. 

Tutvu ingliskeelse aruandega SIIN

Projekti ”’Future Agents NOW – robust, representative and responsive Youth Delegate Programmes that help young leaders push for change” rahastab Erasmus+ programm. 

/ Autor

Triin Roos

triin@enl.ee

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status