fbpx

/ Infonurk / Muu / Euroopa Nõukogu CLRAE noordelegaat on Henry Kask

Eestil on hetkel viis noordelegaati, kellest üks tegutseb Euroopa Nõukogu juures. Millega Euroopa Nõukogu noordelegaat tegeleb ja kes seal Eesti noorte hääle kuuldavaks teed? 

Kes sa oled ja millega igapäevaselt tegeled?
Heihei! Mina olen Henry Kask ning Tartu Ülikooli õigusteaduskonna õpingute kõrvalt olen ka Euroopa Nõukogu Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongressi noordelegaat. Olen aktiivne ELSA Estonia-s, kus annan oma panuse juriidilise hariduse arendamisse. Lisaks on gümnaasiumi aegadest jäänud mulle õpilasfirmade programmi kaudu külge ettevõtluspisik – usun, et noored ettevõtluses on võimalus panustada erinevatesse valdkondadesse, kus noorte sisend on just eriti kasulik, keskkonnast hariduseni ja sealt innovatsioonini. Just seetõttu hoian silma peal ja aitan ka tulevasi õpilasfirmasid.

Mis motiveeris sind Euroopa Nõukogu CLRAE noordelegaadiks kandideerima?
Usun, et noorte panus igas eluvaldkonnas on eriti tähtis, kui sellele lisada juurde huvi erinevate Euroopa poliitiliste institutsioonide kohta, oli Euroopa Nõukogu CLRAE noordelegaadiks kandideerimine loogiline samm. Noorte esindamisega jätkusuutlikkuse valdkonnas tegelesin juba gümnaasiumis, kui kaasasutasin õpilasfirma, millega innustasime kõiki Eesti noori oma ökoloogilise jalajälje parandamisele. Seetõttu motiveeriski mind kõige enam idee, et saaksin anda omalt poolt abikäe Eesti noorte südamelähedaste teemade, näiteks hariduse, digipädevuse või keskkonna, esindamisel Euroopa Nõukogu tasandil, samal ajal tõstes nii enda kui teiste noorte teadlikkust.

Millega Euroopa Nõukogu CLRAE noordelegaat tegeleb?
Koos teiste 46 liikmesriigi noordelegaatidega osaleme märtsis ja oktoobris Euroopa Nõukogu Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste kongressi plenaaristungil, kus meie peamine eesmärk on esindada just noorte huve. Kongress arutleb ja avaldab arvamust küsimuste üle, millel on poliitiline tähtsus kohalikele ja regionaalsetele omavalitsustele – noordelegaadina on tähtis, et antud protsessis ei jääks märkamata just noorte huvid ja soovid. Iga eluvaldkond, olgu selleks transport, tööhõive, kultuur, haridus, meeste- ja naistevaheline võrdsus, puudutab ka nooremat põlvkonda.

Mida soovid oma mandaadi ajal ära teha?
Kuna olen mõistnud, et erinevate Euroopa poliitiliste institutsioonide töö on paljudele noortele võõras, soovin oma mandaadi ajal eelkõige tõsta teadlikkust ja huvi noorte seas, et iga noor saaks aru, et ka tema hääl, arvamused ja huvid on tähtsad. Kuigi tegu on suure sooviga, usun, et koostöös teiste noordelegaatidega on noorte väärtuste esiplaanile tõstmine võimalik nii Euroopa Nõukogu kui ka kohalikul tasandil.

Rohkem infot programmi kohta: https://www.coe.int/en/web/congress/youth-delegates

Euroopa Nõukogu CLRAE noordelegaati koordineerib Eestis Linnade ja Valdade Liit.


/ Autor

Triin Roos

triin@enl.ee

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status