fbpx

/ Infonurk / Noorte osaluse fond / Oru ja Taebla Kooli noorte Keskkonnakonverentsi ettepanekud kujundavad piirkonna keskkonnaharidust

Oru Kooli ja Taebla Koolide 6.-8. klasside noored osalesid 17.11.2023 toimunud Keskkonnakonverentsil Silma Õpikojas. Projekti tulemusena saadud sisendit on võimalik kasutada piirkonna 300 õpilase ja noore keskkonnahariduse võimaluste parandamiseks nii koolis kui ka noortekeskustes.

Konverentsil olid erinevad keskkonnaga seotud teemad olid jagatud neljaks alateemaks: keskkonnahoid minu kodukohas, tarbimishulluse vähendamine, keskkonnaharidus õppetegevuses, keskkond ja ettevõtlus. Iga aruteluplokk algas temaatilise õppevideo vaatamisega, peale seda said noored arutada oma laudkonnas teema üle, mis oli parasjagu käsil. Neile anti ette arutelu teema ning kogu töötoa jooksul olid neid abistamas ja vajadusel suunamas noorsootöötajad ning töötubade läbiviijad. Peale arutelu sai iga laudkond tutvustada teistele oma mõtteid, nende üle arutleti ühiselt ning vajadusel täiendati lisainfoga. Puhkepauside ajal oli noortel võimalus suhelda ja edasi arutada ka teiste gruppidega. Pärast teemade läbimist said noored võistelda omavahel Õiglase kaubanduse mängus.

Selleks, et keskkonna konverentsil noorte poolt välja toodud põnevad ja uudsed ideed ning soovid jõuaks ka kaugemale, tehti kokkuvõte päeva jooksul noorte poolt kirja pandud ideedest ja mõtetest, ilma neid muutmata. Keskkonnateemaliste ideede väljaütlemine andis noortele kogemuse, et nende arvamus on oluline ning nende panus võimaldab kohalikku elu parandada. Kokkuvõtet jagati sotsiaalmeedias ning seda jagatakse lisaks koolidele ja noortekeskustele, kes saavad oma tegevuste planeerimisel neid kasutada.

Noorte ettepanekud keskkonnateemadel:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lääne-Nigula Noortevolikogu noored arutlesid 28.11.2023 koosolekul konteinerite paiknemise ja arvu kohta osavaldades, sisendi said noored keskkonnakonverentsi noorte ettepanekutest, mille üheks ettepanekuks oli rohkem konteinereid, et vältida prügireostust metsades ja alevikes.

Projekti elluviimist toetasid Eesti Noorteühenduste Liit ja Haridus- ja Teadusministeerium Noorte osaluse fondi raames.

Pille-Riin Pruus, Ave-Piia Rohtla, Marko Valker ja Karmen Aavik
Keskkonnakoverentsi projektimeeskond

 

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status