fbpx

/ Infonurk / Välissuhted / Uus Eesti ÜRO noordelegaat on Riin Suuster

Uus Eesti ÜRO noordelegaat on Riin Suuster

Eesti Noorteühenduste Liidu ja välisministeeriumi koostöös valiti välja uus Eesti ÜRO noordelegaat, kelleks sai Riin Suuster. Vabatahtlik noordelegaat kuulub ametlikku Eesti ÜRO delegatsiooni ning osaleb kuni 2024. aasta lõpuni ÜRO Peaassambleel, komisjonides ning sotsiaal- ja majandusnõukogus. Noordelegaat esitab oma seisukohti noortega seotud teemadel ning osaleb delegatsiooni sisulises töös. Eestis tegutseb ta ÜRO saadikuna ja toob rahvusvahelises organisatsioonis toimuvat noortele lähemale.

Esitasime meie uuele Eesti ÜRO noordelegaadile ka mõned küsimused, et uurida, milliste eesmärkidega Riin noordelegaadi ametisse asub:

Tutvusta ennast (kes oled ja millega igapäevaselt tegeled?)
Mina olen Riin ning kuigi olen pärit Saaremaalt, õpin praegu Tartu Ülikoolis 2. aastal riigiteaduseid. Tegutsen aktiivselt Riigiteaduste Seltsis, mis on minu eriala üliõpilasi ühendav organisatsioon. Olles väga huvitatud taimedest, kasvatan vabal ajal troopilisi taimi.

Miks otsustasid ÜRO noordelegaadiks kandideerida?

Otsuse kandideerida ÜRO noordelegaadiks tegin ma tegelikult juba 2019. aastal, kui ENL-i suvekoolis käis kõnelemas tollane ÜRO noordelegaat ja ning sellest sai alguse minu huvi ÜRO ja noordelegaadi tegemiste vastu, mistõttu otsustasin nüüd, viis aastat hiljem, endiselt suurest huvist tingituna sellele ametikohale kandideerida. Vahepeal on aga viis aastat möödunud ja unistus selle ameti vastu ei ole sugugi vaibunud. Minu jaoks on alati olnud noorte osalus ja kaasamine südamelähedane teema, millega olen tegelenud pikka aega läbi erinevate vabaühenduste. Võimalus nüüd seda teha nii kõrgel tasemel, kui ÜRO, ja ka enda erialases valdkonnas oli minu jaoks liiga hea võimalus, et mitte kandideerida.

Millega tegeleb ÜRO noordelegaat?
ÜRO noordelegaat (UN Youth Delegate) on noorte esindaja ÜROs, kelle ülesanne on esindada noorte huve ja murekohti, ning aidata kaasa noorte kaasamisele ÜRO töös. Noordelegaat võib osaleda erinevates ÜRO kohtumistes ja konverentsidel, mille kaudu saan mina aidata kaasa noorte häälte kuuldavaks tegemisele ja poliitika kujundamisele.

Mida soovid oma mandaadi ajal ära teha? Millised teemavaldkonnad on Sinu jaoks südamelähedasemad, millele kindlasti tähelepanu soovid pöörata?

Mandaadi jooksul soovin ma eelkõige selgitada noorte seas ÜRO olulisust, ning tuua ÜRO Eesti noorte jaoks lähemale ja kättesaadavamaks. 

Kõige südamelähedasemaks teemaks on minule kujunenud julgeolek, spetsiifilisemalt küberjulgeolek. Tänapäeva kiiresti muutuvas maailmas on tehnoloogiline areng pakkunud erinevaid võimalusi, ent endaga kaasa toonud ka riske. Olukorras, kus vaenulikud toimijad kasutavad neid riske ära, arvan, et selle teemaga on vaja tegeleda üha enam. Eelkõige tuleb kaasata küberjulgeolekuga seotud vestlustesse noori, kes kasutavad tehnoloogilisi võimalusi enim ega mõista tihti sellega kaasnevaid riske.

Kuidas plaanid Eesti ÜRO noordelegaadina oma tegevustesse ka teisi Eesti noori kaasata?
Lähiajal võib oodata erinevaid sisendi küsitlusi, mille eesmärk on jõuda võimalikult suure hulga noorteni, et mina saaksin enda tööd tehes näha võimalikult palju erinevaid perspektiive. Julgustan õpetajaid, kes tunnevad, et sooviksid noortele ÜRO-st ja selle tegevusest rääkida, minuga ühendust võtma ja tundi külla kutsuda, et õpilaste ideed ja mõtted jõuaksid klassiruumist kaugemale! Ning kõige olulisemalt, kui sina oled noor ja sul on mure, idee või mõte, mida sa tahad väljendada, ära karda minuga ühendust võtta!  

Kui tahaksid ise ka lähemalt noordelegaadi tööd näha, uusi teadmisi saada ning vabatahtlikuna panustada (nt artiklite kirjutamisega, sotsiaalmeedia sisuloomes, ürituste korraldamisega vm), siis võta julgelt ühendust!

Hoia Eesti ÜRO noordelegaadi tegemistel silma peal Facebookis, Instagramis ja noordelegaatide veebilehel

Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO) on 193 riiki ühendav rahvusvaheline organisatsioon, mille alguskuupäevaks võib lugeda 24. oktoobrit 1945, kui jõustus ÜRO põhikiri. ÜRO mängib rahvusvahelise rahu ja julgeoleku tagamisel võtmerolli. Eesti sai ÜRO liikmeks 17. septembril 1991.

Eesti ÜRO noordelegaadi programmi rahastab välisministeerium. 

/ Autor

Kaarel Taimla

kaarel@enl.ee

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status