fbpx

/ Infonurk / Euroopa Noortedialoog / “Noorte osalemine Euroopa Parlamendi valimistel ja nende eelarvamused demokraatia suhtes” sündmuse kokkuvõte

Sillamäe Lastekaitse Ühing korraldas koostöös Eesti Noorteühenduste Liiduga 3. mail avaliku arutelu, mille keskmes oli noorte osalus Euroopa Parlamendi valimistel. Ürituse eesmärk oli teadvustada noortele ühiskondlikke küsimusi ning julgustada neid aktiivselt kaasa rääkima poliitilistes protsessides. Sündmusel osales kokku 48 inimest, neist 42 olid noored vanuses 16–26 aastat.

Päev algas ettekandega “Mis on Euroopa Parlamendi valimised?”, mida viis läbi Vassili Golikov. Seejärel toimus elav väitlus teemal “Kas noorte hääl ja huvid on Euroopa Parlamendi valimistel kuuldavad?”, kus osalesid erinevate poliitiliste noortekogude esindajad ning Euroopa Parlamenti kandideerijad. Pärast väitlust jätkus arutelu töögruppides, mis keskendusid erinevatele teemadele nagu julgeolek, sotsiaalmajanduslik olukord, haridus ja noorte osalus demokraatia arendamisel. Samuti tutvustas sündmusel oma tööd Euroopa Liidu noordelegaat Rudolf Kasper Naruski.

Sündmus toimus projekti „Euroopa Noortedialoog 2022-2024“ raames, mida rahastasid Euroopa Liit ning Haridus- ja Teadusministeerium.
/ Autor

Triin Roos

triin@enl.ee

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status