fbpx

/ Infonurk / Välissuhted / Noortesündmus “Confidence in tomorrow” tõi kokku noored ja otsustajad üle kogu Euroopa

Noortesündmus “Confidence in tomorrow” toimus 14.-16.mail 2024 Strasbourgis, tähistamaks Liechtensteini eesistumise all Euroopa Nõukogu 75. aastapäeva. Sündmus tõi kokku ligi 100 esindajat erinevatest riiklikest noortenõukogudest, noortevolikogudest, rahvusvahelistest noorteorganisatsioonidest ning noorsootöö eest vastutavatest riigiasutustest. Noorte osaluse tugevdamiseks ja võimestamiseks tekitati kogu sündmuse vältel teadlikult dialoogi noorte ja erinevate tasandite poliitiliste otsustajate vahel. Sündmuse vältel jagasid nii noored kui otsustajad ühiselt oma muresid, pühendumust ja tulevikuvisioone demokraatia elavdamiseks Euroopas. Vastastikuse usalduse loomine nõuab tegutsemist ja koostööd juba täna, et oleks tulevikus võimalik tekitada konstruktiivset arutelu.

Programm sisaldas paneeldiskussioone, dialooge noorte ja otsustajate vahel ning töörühmi, mis olid korraldatud vastavalt ürituse põhiteemadele ning integreerisid nendesse ka osalejate poolt tõstatatud teemasid. Näiteks oli mul võimalus diskuteerida Portugali välisasjade ja koostöö riigisekretäri Nuno Sampio´ga valimis- ja kandideerimisea langetamisest ning Vesna Batistic Kos´iga, Euroopa Liidu delegatsiooni juhiga Euroopa Nõukogus temale südamelähedastel teemadel nagu soolise ebavõrdsuse vähendamine ning kliimakriis. Sündmuse raames pöörati erilist tähelepanu Reykjavíki demokraatia põhimõtete rakendamisele, seda eelkõige ootuste ja rollide kaardistamiseks erinevate osapoolte vahel.

Noortesündmuselt võtsin endaga kaasa järgmised mõtted:

  • noorte pühendumus ja aeg, mis nad vabatahtlikult panustavad kogukonna ja maailma paremaks muutmisel, on väärtuslik ning seda tuleb osata vääriliselt hinnata;
  • noored soovivad näha oma tegevuse mõju ning saada tagasisidet oma osalusele;
  • noorteorganisatsioonid ei väljenda end piisavalt, sest kardetakse riikliku tasandi reaktsiooni ja mõju nende tegevusele;
  • me peame ise oleme proaktiivsed, et muutusi pildis hoida ja neid nügida;
  • noorte kaasamine peab käima läbi dialoogi ja regulaarsete kohtumiste, kus mõlemad osapooled võtavad vastutuse tulemuse saavutamise eest;
  • sõnum, mida edastatakse, on oluline ning sel peab olema läbimõeldud sisu, ühekordne reageering ei oma mõju;
  • noori tuleb kaasata neile sobival moel ning muuhulgas tuleb võtta aega, et ametlikke dokumente tõlkida noortele arusaadavasse keelde;
  • kui me räägime noorte teadlikust kaasamisest ja osalusest, siis raha ei tohiks olla sealjuures probleemiks, sest võimalusi selleks on erinevaid;
  • usalduse loomiseks noorte ja otsustajate vahel on vaja vastastikust austust, ausust ja läbipaistvust, see nõuab tööd;
  • noored aitavad mõista kaasaegseid probleeme ja väljakutseid ning välja töötada lahendused nende ületamiseks.

Esmakordselt oli noortel võimalus jagada oma sündmuse käigus formuleeritud ettepanekuid Euroopa Nõukogu 75. aastapäeva ametlikul tähistamisel, mis toimus 16. mail Strasbourgi Ooperimajas Euroopa Nõukogu liikmesriikide välisministrite juuresolekul. Täispikka sõnumit on võimalik lugeda siin. 

Paremad sotsiaalmajanduslikud tingimused on eelduseks, et noored saaksid ühiskonnas võrdsetel tingimustel osaleda. Ebavõrdsus töö, tervise, hariduse ja eluaseme osas on laialt levinud ja põhjustab marginaliseerimist. On tungiv vajadus rahu järele – kui taevas on rakette, ei saa noored keskenduda homsele.

/ Autor

Kätlin Merisalu

katlin@enl.ee

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status