fbpx

/ Mida pakub ENL liikmele?

ENL pakub oma liikmesorganisatsioonidele nii eestkostet kui ka mitmeid koostöö- ja arenguvõimalusi:

 • eestkostet nii riigi kui ka kohalikul tasandil
 • võrgustikku, koostöövõimalusi ja kontakte – ENLiga on suuremal või väiksemal määral seotud ligi 130 noorteorganisatsiooni, mis tegutsevad üle Eesti ja hõlmavad oma tegevusse tuhandeid noori. Läbi ENLi saab leida uusi ja kasulikke koostööpartnereid kas üksikuks projektiks või pikemaks perioodiks.
 • arendustegevust ja mitmeid koolitusi;
 • nõustamist ja tuge igapäeva töös;
 • mitmeid soodustusi koostööpartnerite teenustele ja toodetele;
 • tuge oma organisatsiooni info levitamisel;
 • võimalust osaleda välisprojektides;

Et liikme ja ENLi büroo vaheline info paremini liiguks ja suhtlus ladusam oleks, on igal liikmel kontaktisik, kes on ühingu (juhatuse) liige või vabatahtlik, kes:

 • vastutab ENLi ja ühingu vahelise suhtluse eest;
 • vahendab infot ENLi ja ühingu vahel;
 • esindab ühingut ENLi sündmustel (sh üldkoosolekul);
 • on kursis ENLi ja oma ühingu tegemiste ja seisukohtadega.

Eestkoste

ENLi oluline eesmärk on liikmete ühishuvi esindamine ning soodsa tegevuskeskkonna loomine. Eestkoste toimub ENLi liikmesorganisatsioonide, meeskonna ja partnerite koostööna.

Vt ka ENLi avaliku poliitika strateegiat.

Arendustegevus

ENLi liikmetel on võimalik osaleda erinevatel ENLi liikmete koolitus- ja arengupäevadel. Rohkem informatsiooni toimuvate ürituste kohta leiab esilehel meie kalendris. 

Nõustamine

ENL pakub liikmesorganisatsioonidele mitmekülgset nõustamist, toetamaks ühenduste tegevust.

Juriidika

ENL nõustab alusdokumentide ja lepingute koostamisel, aitab tõlgendada dokumente ja seadusi, mis mõjutavad organisatsiooni tegevust ning aitab ühendust õiguslikes küsimustes.

Finantsid ja raamatupidamine

ENL aitab liikmesorganisatsioonidel luua ja kujundada ühingu finantssüsteemi, nõustab majandusaasta aruande koostamisel ja aitab raamatupidamises.

Rahastus- ja toetusvõimalused

ENL vahendab infot erinevate rahastus- ja toetusvõimaluste kohta, vaata rohkem ka siit.

Projektikirjutamine

ENLi koostööpartneriks on maakondlikud arenduskeskused, kes annavad professionaalset tagasisidet koostatud projektidele enne nende esitamist võimalikule rahastajale.

Ühenduse töö korraldamine

ENL aitab liikmesorganisatsioone dokumendihalduse ja personalipoliitika kujundamisel, koolituste organiseerimisel (näiteks info koolitajate kohta).

Noortepoliitika

ENL konsulteerib ja saab mõndadel juhtudel ka otseselt abistada liikmesorganisatsiooni, kui tema eesmärk on mõjutada mõnda avaliku võimu institutsiooni noori puudutavas küsimuses.

Meediasuhtlus ja kommunikatsioon

ENL toetab liikmesorganisatsioone vajadusel meediasuhtluses ja pakub konsultatsiooni kommunikatsioonivaldkonnas.

Info levitamine

ENLi liikmesorganisatsioonid saavad infot oma ettevõtmistest ja sündmustest edastada erinevates ENLi infokanalites:

 • ENLi Teated, kodulehekülg ja listid
 • ENLi Facebook ja seotud Facebooki lehed
 • Haridusmessidel (nt Intellektika) oma organisatsiooni tasuta tutvustamine ENLi boksis
 • ENLi poolne konsultatsioon ja tugi meediasuhtlusel

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status