/ Rahastusvõimalused

Noorteühenduste rahastamine projektifondidest ja tegevustoetustest

Noorteühenduste tegevuste rahastamiseks on võimalik taotleda erinevaid projekti- ja tegevustoetuseid. Kui Sul on informatsiooni rahastajate kohta, kes tegelevad noorteühenduste tegevuste ja projektide toetamisega, siis palun anna sellest teada kirjutades enl@enl.ee, et saaksime seda informatsiooni oma võrgustikus edasi levitada.

Taotledes rahastust, tasub teada, et igal rahastajal on oma valdkonnad, mida toetatakse. Rahastajatel on oma eripärad nii taotlemise eelduste, tingimuste kui tähtaegade osas. Seetõttu on soovitatav enne taotlemist võtta ühendust rahastaja esindajaga, et tekkivad küsimused läbi arutada. ENL on koondanud lihtsasti leitava ülevaate peamistest rahastusvõimalustest noorteorganisatsioonidele.

Rahastusvõimalused ja projektifondid

Rahastuvõimalusi tutvustav veebiseminari, mida on kõigil võimalik vaadata järele siit.

Tutvu projektifondide loeteluga noorteorganisatsioonidele (9.02.2022 seisuga) siin.

Mõned näited rahastusvõimalustest on leitavad siin:

Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fond

SA Noorteagentuuri Erasmus+ rahastusvõimalused

Tallinna Linna Spordi- ja Noorsootöö amet, Tallinna noortevaldkonna rahastamise võimalused

Tartu Linnavalitsus, Tartu noortevaldkonna rahastamise võimalused

TalTech, Tudengielu rahastamise võimalused

ENL on valmis aitama noorteühinguid rahastuse taotlemisel nõustama. Rahastuse taotlemisel nõustamist soovides, palume võtta ühendust otse fondi haldajaga või ENLi meeskonnaga: enl@enl.ee 

Mõned küsimused, mida tasub endale õigeaegselt selgeks teha:

  • Millised dokumendid tuleb rahastamise taotlemiseks esitada?
  • Millal ja kellele tuleb rahastamise taotlus esitada?
  • Kas ja kui suur peab olema omapoolne või teiste rahastajate finantseering?
  • Kas positiivse rahastusotsuse korral antakse raha kätte ühes või mitmes osas? Enne või peale tegevuste toimumist?
  • Kuidas toimida siis, kui pärast rahastamist selgub, et rahastatavad tegevused või nende maksumus muutub?

Noorsootöö rahastamine kohalikul tasandil


Noorsootöö rahastamine kohaliku omavalitsuse eelarvest toimub vastavalt linna või valla arengukavas kinnitatud tähtsamatele suundadele ning nendega seotud ülesannetele ja tegevustele. Peamiselt sisaldavad need kohalike noorteprogrammide ja projektide, nagu noortelaagrid, spordivõistlused, koolide huvitegevus, rahastamist ja noorteühingute toetamist. Selleks viiakse läbi projektikonkursse või sõlmitakse leping konkreetse tegevuse elluviijaga. Kohalik omavalitsus on sageli ka huvikoolide (muusika-, spordi-, kunsti, looduskoolid jm) ning noortekeskuste ülalpidaja, rahastades nii hoonete haldus- ja personalikulusid kui ka noorte osalemist nende tegevustes.

Vaata rohkem SIIT

Noorsootöö rahastamine riiklikul tasandil


Otserahastust saavad partnerlusleppega noorteühingud, mille tegevust hinnatakse kvaliteetseks ja millel on viies maakonnas kokku vähemalt 500 liiget, ning noorsootööühingud, mis esindavad suuremaid valdkondlikke huvigruppe. Noorteühingu aastatoetuse eesmärk on noorteühingute võimekuse tõstmine ja noorsootöö ning noortepoliitika riiklike eesmärkide saavutamine. Noorteühingute aastatoetust eraldatakse riigieelarves ettenähtud vahenditest.

Vaata rohkem SIIT.

Annetused

 

Annetuste kogumine on üks viisidest, kuidas ühingu tegevust toetada, kuid seejuures silmas pidada erinevaid aspekte. Annetuste kogumiseks on olemas mitmeid võimalusi, millest täpsemalt on võimalik lugeda Vabaühenduste Liidu kodulehelt. Liitu annetamise hea tava facebooki grupiga, kus jagatakse päevakajalist infot annetamisest Eestis. Eesti Noorteühenduste Liit on koondanud mitmed materjalid, kus on võimalik annetamise võimalustega tutvuda siin:

Annetuste kogumise hea tava

Annetamine ja noorteühingud

Annetuste kogumine – miks ja kuidas?

Teenused

Noorteorganisatsioonidel on võimalik tulu teenida ka läbi sotsiaalse ettevõtluse. Teenuse loomine algab esmalt teenuse vajaduse kaardistamisest ning selle disainimisest. Kindlasti on tähtis enne analüüsida teiste organisatsioonide kogemusi ja näiteid teenuste loomisel ning pakkumisel. Eesti Noorteühenduste Liit on koondanud mõned materjalid, kus on võimalik teenuste loomistega tutvuda:

Veebiseminar: Kuidas luua enda organisatsioonile teenust?

Teenusedisaini kogemus

Rahastusprogramm

2014. aastal on valminud ENLil koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga Noorteühenduste finantssuutlikkuse uuring, mille aruandega saad tutvuda SIIN. Toetavate tegevustena viib ENL 2020. aastal ellu noorteorganisatsioonide rahastusprogrammi, mille jooksul nõustame koos mentoritega 12 noorteühingut. Programmis on rahastusteemaline info jagatud kolmeks käsitledes annetusi, projekte ja toetuseid ning omatulu teenimist läbi teenuste pakkumise. 

Jooksvalt saab erinevate projektikonkursside ja uute rahastusvõimalustega kursis olla, kui liitud endale ENLi uudiskirja saajatega, sest seal anname pidevalt ülevaate käimasolevatest konkurssidest projektidele rahastamise leidmiseks. ENLi uudiskiri ENLi Teated jõuab Sinu postkasti iga kahe nädala järel teisipäeviti. Telli ENLi uudiskiri SIIN

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status