fbpx

/ Rahastusvõimalused (2023)

 

Rahastusvõimalused ja projektifondid

Tutvu projektifondide loeteluga noorteorganisatsioonidele (03.2023 seisuga) SIIN.

Noorteühenduste tegevuste rahastamiseks on võimalik taotleda erinevaid projekti- ja tegevustoetuseid. Kui Sul on informatsiooni rahastajate kohta, kes tegelevad noorteühenduste tegevuste ja projektide toetamisega, siis palun anna sellest teada kirjutades kaarel@enl.ee, et saaksime seda informatsiooni oma võrgustikus edasi levitada.

Taotledes rahastust, tasub teada, et igal rahastajal on oma valdkonnad, mida toetatakse. Rahastajatel on oma eripärad nii taotlemise eelduste, tingimuste kui tähtaegade osas. Seetõttu on soovitatav enne taotlemist võtta ühendust rahastaja esindajaga, et tekkivad küsimused läbi arutada. ENL on koondanud lihtsasti leitava ülevaate peamistest rahastusvõimalustest noorteorganisatsioonidele.

Mõned näited rahastusvõimalustest on leitavad siin:

Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fond

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur

ENL on valmis aitama noorteühinguid rahastuse taotlemisel nõustama. Rahastuse taotlemisel nõustamist soovides, palume võtta ühendust otse fondi haldajaga või ENLi meeskonnaga: enl@enl.ee 

Mõned küsimused, mida tasub endale õigeaegselt selgeks teha:

  • Millised dokumendid tuleb rahastamise taotlemiseks esitada?
  • Millal ja kellele tuleb rahastamise taotlus esitada?
  • Kas ja kui suur peab olema omapoolne või teiste rahastajate finantseering?
  • Kas positiivse rahastusotsuse korral antakse raha kätte ühes või mitmes osas? Enne või peale tegevuste toimumist?
  • Kuidas toimida siis, kui pärast rahastamist selgub, et rahastatavad tegevused või nende maksumus muutub?

Noorsootöö rahastamine riiklikul tasandil

Otserahastust saavad partnerlusleppega noorteühingud, mille tegevust hinnatakse kvaliteetseks ja millel on viies maakonnas kokku vähemalt 500 liiget, ning noorsootööühingud, mis esindavad suuremaid valdkondlikke huvigruppe. Noorteühingu aastatoetuse eesmärk on noorteühingute võimekuse tõstmine ja noorsootöö ning noortepoliitika riiklike eesmärkide saavutamine. Noorteühingute aastatoetust eraldatakse riigieelarves ettenähtud vahenditest. Tutvu noorteühingute aastatoetuse taotlemise, eraldamise ja eraldamisest keeldumise tingimuse ja korraga SIIN. Vaata aastatoetuse kohta üldisemalt SIIT.

Lähiaastatel (2022-2024) on noorsootöövaldkonna eesmärkideks noorsootöö valdkonna kvaliteedi arendamine ja noorte võimestamine noorte ühistegevuse (noorteühingute) kaudu. 

Noorsootöö rahastamine kohalikul tasandil

Noorsootöö rahastamine kohaliku omavalitsuse eelarvest toimub vastavalt linna või valla arengukavas kinnitatud tähtsamatele suundadele ning nendega seotud ülesannetele ja tegevustele. Peamiselt sisaldavad need kohalike noorteprogrammide ja projektide, nagu noortelaagrid, spordivõistlused, koolide huvitegevus, rahastamist ja noorteühingute toetamist. Selleks viiakse läbi projektikonkursse või sõlmitakse leping konkreetse tegevuse elluviijaga. Kohalik omavalitsus on sageli ka huvikoolide (muusika-, spordi-, kunsti, looduskoolid jm) ning noortekeskuste ülalpidaja, rahastades nii hoonete haldus- ja personalikulusid kui ka noorte osalemist nende tegevustes.

Vaata rohkem SIIT

Annetused

Annetuste kogumine on üks viisidest, kuidas ühingu tegevust toetada. Annetuste kogumiseks on olemas mitmeid võimalusi, millest täpsemalt on võimalik lugeda Vabaühenduste Liidu kodulehelt. Huvi korral küsi julgelt Vabaühenduste Liidu kontaktilt lisainformatsiooni. Kui sind on nende poolt võrgustikku vastu võetud, siis saad liituda ka annetamise hea tava facebooki grupiga, kus jagatakse päevakajalist infot annetamisest Eestis. 

Teenused

Noorteorganisatsioonidel on võimalik tulu teenida ka läbi sotsiaalse ettevõtluse. Teenuse loomine algab esmalt teenuse vajaduse kaardistamisest ning selle disainimisest. Kindlasti on tähtis enne analüüsida teiste organisatsioonide kogemusi ja näiteid teenuste loomisel ning pakkumisel. Eesti Noorteühenduste Liit on koondanud mõned materjalid, kus on võimalik teenuste loomistega tutvuda:

Veebiseminar: Kuidas luua enda organisatsioonile teenust? PS: teenusdisaini osa algab 07 minuti pealt. 

Teenusedisaini kogemus 2020

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status