/ Infonurk / Huvikaitse / Noored üle Eesti kogunevad taas osaluskohvikutesse

Eesti Noorteühenduste Liit
2. november 2017
PRESSITEADE

Noored üle Eesti kogunevad taas osaluskohvikutesse

Täna, 2. novembril toimub üle-Eestiline projekt “Osaluskohvik”, kus 10 maakonnas koguneb ligikaudu 1000 noort ja otsustajat, et rääkida noori puudutavatel teemadel. Iga maakonna kohvikus osaleb ligikaudu 75 noort ja 25 otsustajat – valla- ja linnavanemad, noorsootöötajad, riigikogu liikmed, firma- ja koolijuhid.

Üle Eesti räägitakse noorte osalusest kohalikul tasandil pärast valimisea langetamist, õpilasvahetusest Eestis, sotsiaalmeedia kasutusest ja ohtudest, noorte tööhõivest ning 100 aastasest Eesti Vabariigist, lisaks on iga maakonna kohvikus arutlusel konkreetselt selle maakonna noori puudutavad teemad.

“On hea meel näha, et Osaluskohvikute populaarsus pole aastate jooksul vaibunud ning, et üritus pakub võimalust tuua ühise laua taha nii noored kui ka noorte igapäevaelu mõjutavad otsustajad.” lausus Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse aseesimees Kristjan Tedremaa.

Projekti veab Eesti Noorteühenduste Liit koos noorte osaluskogudega. Ürituse rahastamisel aitavad kaasa Haridus-ja Teadusministeerium ning Eesti Noorsootöö Keskus.

Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) on katusorganisatsioon, mis ühendab 56  Eestis tegutsevat noorteühendust. ENLi peamisteks eesmärkideks on pakkuda noorteühendustele eestkostet, kujundada noori toetavat ühiskondlikku arvamust ja seadusandlikku keskkonda, esindada liikmete noortepoliitilisi huve Eestis ja rahvusvahelisel tasandil ning soodustada noorte aktiivset osalust ühiskonnas.

​ ​

Rohkem infot: www.enl.ee

Lisainfo:
Kristjan Tedremaa
juhatuse aseesimees
Eesti Noorteühenduste Liit
53324922
kristjan@enl.ee

Koostaja:
Karin-Liis Tambaum
karinliis@enl.ee

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status