/ Infonurk / Huvikaitse / PRESSITEADE: Valminud on veebikeskkond noortele valijatele

Eesti Noorteühenduste Liit
PRESSITEADE
11.02.2019

“Valminud on veebikeskkond noortele valijatele”

Tänasest on võimalik veebikeskkonna poliitikudlubavad.ee vahendusel omandada noortel teadmisi valimiste olemusest, kandideerivatest erakondadest ning jagada vihjeid valimistega seotud rikkumistest. Lisaks ülevaatlikule pildile erakondade põhilubadustest ning maailmavaatelisest positsioonist on võimalik tutvuda ka noortevaldkonna ekspertkogu hinnangutega erakondade valimisprogrammidele.

Veebikeskkond on osaks Eesti Noorteühenduste Liidu projektist “Noored Otsustajad”, mis pakub noortele vanuses 16-19 kaasavat ja harivat kogemust seoses 2019. aasta Riigikogu ning Euroopa Parlamendi valimistega. Muuhulgas on üle Eesti igas valimisringkonnas toimumas noortele suunatud paneeldiskussioonid ning võimalus külastada proovi-valimiskabiini, kus saavad esmase varihääletamise kogemuse ka need, kes valimisealised veel ei ole.

“Positiivne kohalike omavalitsuste valimiste kogemus, kus erinevate uuringute põhjal kuni 60% 16- ja 17-aastastest noortest oma hääleõigust kasutasid, andis meile kindlust, et valimiste teema on noorte jaoks kõnekas,” sõnas projekti “Noored Otsustajad” projektijuht Karl Andreas Sprenk. Sprenk lisas, et veebikeskkonna loomine tulenes just kohalike valimiste ajal noorte poolt püstitatud ootusest – saada ühest keskkonnast informatsiooni erakondadest ning nende lubadustest.

Veebikeskkond poliitikudlubavad.ee koosneb kolmest komponendist – gümnasistidelt kogutud küsimustele vastavast valijakoolist, erakondade maailmavaadet ning lubadusi hõlmavatest profiilidest ning võimalikest valimisrikkumistest teavitamise funktsioonist. Erakondade valimisprogrammidele jagas omaltpoolt hinnanguid noortevaldkonna esindusühingutest koosnev ekspertkogu, kuhu kuulusid nii õpilas- ja üliõpilasesindajad kui noorsootöötajad. Ekspertkogu hindas kaheksa erakonna platvorme seades fookusesse erakondade lubadused nii haridusküsimustes, noorte iseseisvumise toetamisel, keskkonnasäästlikuses kui üldises tähelepanu pööramises noortevaldkonnale.

“Kohalike valimiste puhul oli näha, et erakondadel puudus sisuline tahe või suutlikkus kõnetada noori valijaid. Riigikogu valimisprogrammides on olulised teemad üles leitud, ent lahendused ei mõtle tingimata noortele. Kasvõi see, milline on meid ümbritsev keskkond 10-15 aasta pärast, omab ehk isegi tuntavamat mõju noorele kui täiskasvanule,”  sõnas Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse esimees Roger Tibar. Tibar lisas, et loodetavasti julgustavad võrdlusprofiilid erakondi eelseisval valitsemisperioodil jätkuvalt kaasama noortevaldkonna esindajaid temaatilistesse aruteludesse. “Ehk näeme järgmistel valimistel programmides ka neid ettepanekuid, mille järele me valdkonnas tegutsejatena vajadust tunneme,” lausus Tibar.

Kohalike omavalitsuste valimiste eel vedas Eesti Noorteühenduste Liit ka algatust “Noored Valimisvalvurid”, mida sel korral asendab teavitamisvõimalus veebikeskkonnas. “Eelmiste valimiste ajal kogusime 87 päringut potentsiaalsete rikkumiste kohta, mis ühtaegu peegeldab kokkulepetele vaatamata suurt üleastujate hulka kui samas ka noorte valvsust,” sõnas Karl Andreas Sprenk.

Eesti Noorteühenduste Liit soovib tuletada kandidaatidele meelde, et koolikeskkonnas toimuva reguleerimiseks valimiste perioodil on Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Õiguskantsleri Kantselei ja Noorteühenduste Liiduga koostanud põhimõtted, mille järgimine võiks muutuda loomulikuks.

Veebikeskkonna teostamist on toetanud Eesti Noorsootöö Keskus ning SA Noorteagentuur Erasmus+ programmi toetusest. Veebikeskkond on avatud huvilistele tänasest ning on leitav aadressil http://www.poliitikudlubavad.ee.

Eesti Nooreühenduste Liit (ENL) on katusorganisatsioon noorteühingutele ning kohaliku tasandi osaluskogudele. ENL esindab liikmete noortepoliitilisi huve Eestis ja rahvusvahelisel tasandil ning soodustab noorte aktiivset osalust ühiskonnas. ENL on üks valimisea langetamise teema põhilisi initsieerijaid Eestis.

Täiendavate küsimuste korral:

Karl Andreas Sprenk
“Noored Otsustajad” projektijuht
Eesti Noorteühenduste Liit
karl.sprenk@enl.ee

Roger Tibar
Juhatuse esimees
Eesti Noorteühenduste Liit
roger@enl.ee
+372 5306 6939

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status