/ Infonurk / Huvikaitse / PÖÖRDUMINE: noorteorganisatsioonid on vastu Eesti Vabariigi Valitsuse otsusele langetada alkoholiaktsiisi

Austatud Vabariigi Valitsus ja Riigikogu

Meie, allkirjastanud noorteorganisatsioonid, oleme vastu Eesti Vabariigi Valitsuse otsusele langetada alkoholiaktsiisi.

Valitsuse välja käidud plaan langetada alkoholiaktsiisi saadab ühiskonnale signaali, et alkoholi tarbimine on meie riigis soositud. Sel on tugev mõju tarbijakäitumisele, sh noortele, kes saavad julgustust alkoholi proovida ning kujundada välja vastavad käitumisharjumused. Alkoholitarbimise suurenemisest tulenev sotsiaalne, majanduslik ja tervisekahju on aga ränk hind, mida maksame tulevikus me kõik [1].

Mitmed noorteorganisatsioonid on pikalt töötanud selle nimel, et alkoholi tarbimine ühiskonnas väheneks. Ometi näitab statistika, et 15. eluaastaks on alkoholi proovinud lausa seitse noort kümnest[2]. Seda on selgelt liiga palju, rääkimata täiskasvanutest, kelle seas on liigtarbijate hulk hinnanguliselt 30%, kuid ainult 4% hindab enda alkoholitarvitamist liiga suureks [3].

Riikliku alkoholipoliitika eesmärk on vähendada alkoholitarbimist ning sellest tulenevat kahju ühiskonnale [4]. Ühtlasi peab see tagama noortele kasvuks ja arenguks toetava keskkonna. Eelmise aasta statistika näitas, et absoluutalkoholi tarbimine on 2017. aastaga võrreldes vähenenud 2%, mis on viimase 10 aasta madalaimal tasemel [5], ka on langustrendis alkoholisurmade arv [6]. Senine alkoholipoliitika on liikunud seega õiges suunas, mistõttu tänase valitsuse otsus langetada alkoholiaktsiisi töötab vastu tehtud jõupingutustele.

Toetada tuleks efektiivse ning tõenduspõhise alkoholipoliitika väljatöötamist ning rakendamist, mis aitaks vähendada alkoholi tarvitamist noorte hulgas ning sellest tulenevaid kahjusid. Meie hinnangul tuleks pöörata rohkem tähelepanu alkoholiga seotud kahjude vähendamisele ning probleemi ennetamisele noorte seas. Aktsiisi langetamine annab aga indikatsiooni, et suurem tarbimine on aksepteeritav.

Kutsume noorte ja rahva tervise nimel Valitsust üles loobuma alkoholiaktsiisi langetamisest ning Riigikogu liikmeid hääletama nimetatud eelnõu vastu.

Allkirjastanud:

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts
Juvente Eesti
Eesti Noorteühenduste Liit
AEGEE-Tartu
Üliõpilaskonna Sihtasutus (Ole Rohkem)
JA-Alumni
AIESEC-Tartu
Eesti Maaülikooli Keskkonnakaitse Üliõpilaste Selts
Eesti Maaülikooli Üliõpilasesindus
Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumine
Eesti Ametiühingute Keskliidu Noortekomisjon
Eesti LGBT ühing
Eesti Psühholoogiaüliõpilaste Ühendus
Tartumaa Noortekogu
Noored Sotsiaaldemokraadid
Eesti Kurtide Noorte Organisatsioon
Eesti Noorte Tantsu Ühing
EELK Laste- ja Noorsootöö Ühendus
YFU-Eesti
EGEA-Tartu
Tallinna Linna Noortevolikogu
Eesti 200 Noortekogu

Viited:

  1. Maailma Terviseorganisatsioon. 2014. The Case for Investing in Public Health.
  2. Tervise Arengu Instituut. 2016. Eesti kooliõpilaste tervisekäitumine. 2013/2014. õppeaasta uuringu raport.
  3. Tervise Arengu Instituut. 29.05.2017. TAI: alkoholi liigtarvitamist märgatakse liiga hilja.
  4. Sotsiaalministeerium. 2014. Alkoholipoliitika roheline raamat.
  5. Sotsiaalministeerium. 2019. Uuring: Alkoholi tarbimine langes viimase 10 aasta madalaimale tasemele.
  6. Tervise Arengu Instituut. 26.02.2018. Esialgne statistika näitab alkoholisurmade vähenemist.

Täiendavate küsimuste korral:

Toora Alliksoo
asepresident välisasjade alal
Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts
eays.vpe@gmail.com
+372 58193991

Mikk Tarros
Juhatuse aseesimees
Eesti Noorteühenduste Liit
mikk@enl.ee
+372 55697391

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status