/ Infonurk / Pressiteated / PRESSITEADE: Noorteühendused näitavad vastumeelsust Vabariigi Valitsuse otsusele langetada alkoholiaktsiis

Eesti Noorteühenduste Liit
PRESSITEADE
03.06.2019

Noorteühendused näitavad vastumeelsust Vabariigi Valitsuse otsusele langetada alkoholiaktsiis

31. mail saatsid 22 noorteorganisatsiooni Eesti Vabariigi Valitsusele ja Riigikogule pöördumise seoses valitsuse plaaniga langetada alates 1. juulist alkoholiaktsiisi. Noorteorganisatsioonid leiavad, et plaan langetada alkoholiaktsiisi saadab ühiskonnale signaali, et alkoholi tarbimine on meie riigis soositud. Aktsiisi langetamisel tuleks toetada efektiivse ning tõenduspõhise alkoholipoliitika väljatöötamist ning rakendamist, mis aitaks vähendada alkoholi tarvitamist noorte hulgas ning sellest tulenevaid kahjusid.

“Seisame selle eest, et hoiakud ühiskonnas ei suunaks noori alkoholi tarbima.”, sõnas Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi asepresident Toora Alliksoo. “Alkoholipoliitikat muutes peaks esikohale jääma rahva, sh noorte, tervis.

Pöördumises tuuakse välja, et riikliku alkoholipoliitika eesmärk peaks olema vähendada alkoholitarbimist ning sellest tulenevat kahju ühiskonnale. Noortele tuleb tagada kasvuks ja arenguks toetav keskkond. Üheks näiteks on toodud väljavõte eelmise aasta statistikast, kust ilmnes, et absoluutalkoholi tarbimine on 2017. aastaga võrreldes vähenenud 2%, mis on viimase 10 aasta madalaimal tasemel, ka on langustrendis alkoholisurmade arv. Noorteorganisatsioonid leiavad, et senine alkoholipoliitika on liikunud õiges suunas, mistõttu tänase valitsuse otsus langetada alkoholiaktsiisi töötab vastu tehtud jõupingutustele.

Juhatuse aseesimehe Mikk Tarrose sõnul tuleks endiselt tähelepanu pöörata alkoholi tarbimist vähendavatele meetmetele. “Ennekõike peaks rõhuma sellele, et noored ja nende vanemad vähem alkoholi tarbiksid.“

Pöördumises kutsuvad noorteorganisatsioonid tungivalt Riigikogu liikmed ümber kaaluma alkoholiaktsiisi langetamise otsust ning mitte võtma vastu konkreetset eelnõud.

Täismahus pöördumine leitav siit.

Lisainfo:
Mikk Tarros
juhatuse aseesimees
Eesti Noorteühenduste Liit
+372 55697391
mikk@enl.ee

Toora Alliksoo
asepresident välisasjade alal
Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts
eays.vpe@gmail.com
+372 58193991

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status