/ Infonurk / Osaluskogud / Kes on ENLi uued piirkonna koordinaatorid?

Aprillis suurenes ENLi tiim kahe piirkonna koordinaatori – Cerda Männiste ja Darja Reinova – võrra! Seetõttu vestlesime nendega pisut, et neid paremini tundma õppida. Cerda on Kagu-Eesti koordinaator, kes lisaks sellele õpib ülikoolis õpetajaks ja töötab Tartus abinoorsootöötajana. Kirde-Eesti koordinaator Darja õpib Iisaku Gümnaasiumis ja tegeleb lisaks veel ka Alutaguse noortevolikogu loomisega ning on VeniVidiVici Õpilasvahetuse vabatahtlik ja noortekohtumiste projektide nõustaja.

Alustasite aprillis tööd ENLi piirkonna koordinaatoritena – miks just ENLi tiimiga liituda otsustasite?

Cerda: ENL on viimased kaks ja pool aastat olnud mulle väga südamelähedane. See on organisatsioon, kus töötavad toredad inimesed, kellest mõnega olen väga hea sõber ka eraelus. Leidsin, et lõpuks oleks aeg ka ise selle organisatsiooni töösse panustada nagu ma tegelikult olen seda mingitmoodi teinud juba tükk aega, aga nüüd saab minu panus olema väga palju olulisem ja fokuseeritum.

Darja: Pakkumine tuli tegelikult mulle isiklikult ja ma isegi ei olnud kursis sellega, et ENL otsib mentoreid. Hakkasin uurima ja vaatama ning mõtlesin, et miks mitte, mulle meeldib end proovile panna ja minna mugavuse piiridest välja.

Kas olete varemgi ENLiga seotud olnud?

Cerda: Olen olnud seotud niimoodi, et käisin kaks aastat järjest põhimõtteliselt igal ENLi üritusel, mis oli suunatud osaluskogudele (hooajakoolid, Juhtide Ümarlaud jt). Olin päris aktiivne ENLi maastikul ning üritasin võimalikult palju silma paista, mis lõpuks ka õnnestus – olin 2019. aastal ENLi superfänn.

Darja: Olen varem ENLiga seotud olnud küll, sest olime kasutanud nende abi Alutaguse valla Noortevolikogu loomisel, samuti olen külastanud palju ENLi poolt korraldatud üritusi.

Milline on teie varasem kogemus osaluskogude ja osalusmaastikuga laiemalt?

Cerda: Osalusmaastikul olen tegutsenud päris pikalt, alates 2014. aastast, kui liitusin tollase Urvaste valla Noorteaktiiviga. Paar aastat hiljem leidsin oma tee Võrumaa Noortekogusse ning pärast seda juba Antsla valla Noortevolikogusse. Mingil hetkel olin nii kõigi kolme liige kui ka juht, seega sain igatipidi proovida ära kõik võimalused, kuidas osaluskogus tegutseda. Samuti olin oma osalusmaastiku nooruspõlves väga aktiivne võtmaks osa ning ise korraldama ja läbi viima noortekeskuste tegevusi.

Darja: Kuna ma ise tegutsen ikka veel oma noortevolikogu loomisega, olen osaluskogudega tihedalt seotud. Oleme käinud külas paljudel teistel noortevolikogudel, et saada neilt soovitusi ja kuulda nende kogemustest. Lisaks olen olnud Iisaku Gümnaasiumi Õpilasesinduse president, mis on ka kindlasti kõige sellega seotud.

Kuidas hoiate ennast kursis noorsootöö valdkonnas toimuvaga?

Cerda: Noorsootöö valdkonnas toimuvaga hoian end eelkõige kursis töötades abinoorsootöötajana Tartu Noorsootöö Keskuses. Samuti hoian end nende teemadega kursis kolleegide ja sõpradega suhtluse ja arutelude käigus.

Darja: Ma jälgin väga palju erinevaid lehti Facebookis, samuti saan informatsiooni noorsootöö valdkonnas toimuvast läbi oma tuttavate ja sõprade, kuna kõik jagavad mingil määral postitusi ja uudiseid.

Milliseid ameteid varem pidanud olete?

Cerda: Mitu-mitu aastat töötasin suviti ja nädalavahetuseti puhastusteenindajana mitmes erinevas asutuses. See tundus selline hea töö, mida kooli kõrvalt teha. Tõenäoliselt ei kõla see atraktiivne just kõigile, aga nendel hetkedel mulle see tegelikult väga meeldis. Füüsilisele tervisele oli selline edasi-tagasi jooksev töö väga kasulik.

Darja: Tegelikult esimest korda läksin ma tööle kui olin 13-aastane. Koristasin erinevaid suvilaid, peale seda töötasin poodides ja muudes väikestes ettevõtetes. Viimased neli aastat olen tihedalt seotud olnud noortega ja kirjutanud noortekohtumiste projekte, aitasin Idee45 koolituse läbiviimisel ning olen nüüd ka projektinõustaja. Samuti olen olnud tegelikult paljudes kohtades vabatahtlik ja seni olen vabatahtlikuks VVV Õpilasvahetuste organisatsioonis, kus olen praegu keelementor.

Kas olete tegelenud mõne põneva projektiga varasemalt, millest saadud teadmisi nüüd ENLis plaanite kasutada? Jagage palun meiega neid projekte ja kogemusi, mida sellest saite!

Cerda: Kõige uhkem ja suurem projekt, millega olen olnud seotud, on minu enda kirjutatud Euroopa Solidaarsuskorpuse projekt “Antsla Vald Prügivabaks”. Selle projekti raames tõime kohalikul tasandil esile probleemi, mis vajab hädasti lahendust – prügireostus. Sain juurde väga palju teadmisi sellest, kuidas Eesti riigis prügiga tegeletakse pärast seda, kui see lahkub meie koduõuelt. Samuti õppisin palju sellest, kuidas projekti kirjutada, seda läbi viia, kuidas planeerida tegevuskava ja oma aega. Projektide kirjutamine ja läbiviimine on väga kasulik, seega soovitan soojalt kõigile.

Darja: Minu elus on olnud väga palju põnevaid projekte ja kõik nad on aidanud arendada minu erinevaid pädevusi, mis kindlasti tulevad mentori töös kasuks. Kuna enamasti olen tegelenud noortekohtumiste projektidega, kus on suur rõhk pandud lõimumisele, saan ma neid oskuseid ära kasutada, sest ma tean, kuidas informeerida nii eesti kui ka vene noori, kuidas neid kokku viia ja panna koos tegutsema. Samuti on mul hea suhtlemisoskus, mis aitab mind ametnike ja ka noortega suhtlemisel ja nende koolitamisel. Mul on raske tuua välja ühe projekti, kuna kõik on jätnud suure märgi endast ja neid on olnud palju nii eestisiseseid kui ka rahvusvahelisi. Iga projekt on omamoodi kogemus, mida saab hiljem oma elus ära kasutada.

Alustasite tööd ENLis alles hiljuti, aga mida te juba koordinaatoritena teinud olete?

Cerda: Olen suhelnud erinevate osaluskogudega, et kaardistada nende murekohad ning panna paika aeg kohtumisteks, et saaksin tutvustada neile ENLi ja noorte osaluse põhimõtteid ning aidata leida lahendused-vastused nende murekohtadele ja küsimustele.

Darja: Olen tõesti ENLis vaid lühikest aega tegutsenud, kuid natuke olen ikka jõudnud ka tööd teha. Hakkasin ikka oma vallast pihta ja tegime koosoleku, kus arutasime tehtut ja mõtlesime järgmisi samme. Olen võtnud ühendust ka Narva-Jõesuu Noortevolikoguga ja praegu tegeleme nende tööga ja proovime murekohti lahendada. Juba 23. aprillil viin Viru-Nigulale läbi baaskoolituse ning hakkame ka nende arenemist läbi mõtlema. Olen tõlkinud ENLi kodulehel info Noorte osaluse fondi kohta ja koostanud oma tööplaani aasta lõpuni. Sisseelamine võtab ikka natukene aega, kuna dokumente, veebilehti ja muud, mida me kasutame, on päris palju, seega vahel olen veel segaduses.

Darja, sa õpid veel gümnaasiumis, kas muretsed oma vanuse pärast ka või on see sinu arvates pigem hoopis eeliseks?

Darja: Jah, ma tõesti õpin veel gümnaasiumis, aga ma kindlasti ei muretse oma vanuse pärast. Mida noorem ma olen, seda rohkem on jõudu ja jaksu, et asju teha. Asi pole isegi võib-olla vanuses, vaid selles, kuidas inimene suudab oma aega planeerida ja prioriteete paika panna. Kuna õnneks olen juba õppinud aega planeerima, ei ole mul üldse millegi pärast muretseda. Praegu on ju just õige aeg, kus kõigega tegeleda ja saada rohkem ja rohkem uusi kogemusi ja tutvusi. Terve meie elu on vaid meie kätes!

Cerda, sa õpid hetkel ülikoolis õpetajaks – miks otsustasid koordinaatorina tööle hakata ja milliseid õpetaja teadmisi kavatsed oma töös kasutada?

Cerda: Mulle on alati meeldinud see, mida teen ja olen teinud osaluskogudes – selle juhtimine ja töö korraldamine -, seega koordinaatorina tööle asumine kõlas väga hästi. Rääkides õpetajaks õppimisest, siis see on üks tore eriala – see tegelikult hõlmab kõike, mida osalusmaastikul vaja on. Olen õppinud rohkem selle kohta, kuidas noortega ja inimestega üldiselt suhelda, avalikku esinemist, kuidas mingid võimustruktuurid toimivad, kuidas toetada noorte huvi õppimisel, kuidas lõimida eri tegevusi jne. Mulle väga meeldib mu eriala valik, sest see on väga silmiavav ja maailmapilti avardav.

ENLi piirkonna koordinaatorid Cerda ja Darja tegelevad piirkonnapõhiselt Kagu- ja Kirde-Eesti osalusvaldkonna arendamise ja üle-eestilise koostöö rakendamise, sündmuste planeerimise ning noorte ja ametnike koolitamisega. Kui tunned, et vajad just nende abi või tahad hoopiski ise oma piirkonna osalusvaldkonna arendamisesse panustada, võta Cerda (cerda@enl.ee) või Darjaga (darja@enl.ee) meili teel ühendust!

 

/ Autor

Jana Haljaste

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status