/ Infonurk / Osaluskogud

Kutse koolitusele “Kuidas aktiivse noorena rohkem edu ja mõju saavutada?”

Kultuuriministeeriumi juurde loodi noortenõukogu

Osaluskohvikud keskenduvad Riigikogu valimiste noorte platvormi sisendikorjele

Noorte kaasamine avaliku ruumi planeerimisse ja teenuste disaini Võru vallas

Kuidas luua edukaid eesmärke?

Noorte ideed peavad jõudma otsustajateni

Soovitused noortele, kuidas kirjutada hea projekt, millele ka kindlasti rahastust saada

Kuidas kirjutada hea projekt, millele ka kindlasti rahastust saab?

Eriline Sügisseminar 2021

Kohtla-Järve noortevolikogu loomine / Создание молодежного совета в Кохтла-Ярве

7 küsimust lõpetavale asejuhile

Noored, digiosalus ja KOV valimised

Kuidas korraldada valimisdebatti?

Millega tegeleb Tõrva Noortevolikogu?

Ivo Visak: Kui enda väärtuste eest seista ning nende teemadega aktiivselt tegeleda, on Eestis võimalik suuri asju juba väga noorelt korda saata

Kuidas avalikku ruumi kasutada?

ENLi Suvekool 2021 möödus menukalt!

Noortele lähevad korda poliitilised teemad, mis on käega katsutavad või puudutavad tulevikku

Riskirühmade noored - kuidas ja miks neid kaasata?

Noorte ootused KOV kandidaatidele on kohalike elanike elementaarsete vajaduste täitmine!

10 põhjust, miks liituda mõne noorteühenduse või osaluskoguga juba täna!

Organisatsioonis tegutsemise mõju noorele ja tema enesehinnagule

Kirke Perillus ja Kadi Kõrts noortevolikoguga alustamisest: Kõige raskem oli ootamise aeg

Kevadseminar toimus esmakordselt veebis!

Kas oled oma tegemistes läbihea või hoopiski läbipõlenud?

Kes on ENLi uued piirkonna koordinaatorid?

Konsulteeri ENLi töötajatega - järgmine Liikmete kolmapäev toimub 14. aprillil!

Triine Kose ja Anastassia Šegurova saates “Noored otsustajad”: Reflekteerimine on projektide korraldamisel väga oluline osa

Piirangute mõju noorteorganisatsioonide tegevustele

Liikmete kolmapäev toimub juba teist korda!

Vaata rohkem
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status