/ Infonurk / Osaluskogud

Taani õppevisiidi kokkuvõte

Talveakadeemia kokkuvõte

European Union – Latin America & the Caribbean Foundation III Youth Days 

Esimese generatsioonidevahelise dialoogi kokkuvõte

Millega tegeleb Viljandi noortevolikogu?

ENL kuulutab välja stipendiumi noorte osaluse või osalusvaldkonna uurijale!

Millega tegeleb Lääneranna Noortevolikogu?

Millega tegeleb Saarde valla noortevolikogu?

Noortevolikogu tegevus Rakvere valla noortevolikogu näitel

Osalusakadeemia kokkuvõte

9 tööriista mõjusate tegevuste planeerimiseks ja mõju hindamiseks

Praktilised soovitused mõju hindamiseks ja parimad praktikad Balti riikidest

Eliis Mätas: osaluskogude töös osalemine on andnud palju julgust ja enesekindlust

Noorte osaluse fond toetas õpilasesinduse liitumiskampaaniat

Arvamusfestivalil selgus, et noorte osalus täiustab ühiskondlikku dialoogi

Noortevolikogud ja nende funktsioon kohalikul tasandil

Noorte osalus ja kaasamine

Kuidas mõõta enda organisatsiooni osalust?

Kutse koolitusele “Kuidas aktiivse noorena rohkem edu ja mõju saavutada?”

Kultuuriministeeriumi juurde loodi noortenõukogu

Osaluskohvikud keskenduvad Riigikogu valimiste noorte platvormi sisendikorjele

Noorte kaasamine avaliku ruumi planeerimisse ja teenuste disaini Võru vallas

Kuidas luua edukaid eesmärke?

Noorte ideed peavad jõudma otsustajateni

Soovitused noortele, kuidas kirjutada hea projekt, millele ka kindlasti rahastust saada

Kuidas kirjutada hea projekt, millele ka kindlasti rahastust saab?

Eriline Sügisseminar 2021

Kohtla-Järve noortevolikogu loomine / Создание молодежного совета в Кохтла-Ярве

7 küsimust lõpetavale asejuhile

Noored, digiosalus ja KOV valimised

Vaata rohkem
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status