/ Infonurk / Osaluskogud / Kirke Perillus ja Kadi Kõrts noortevolikoguga alustamisest: Kõige raskem oli ootamise aeg

Noortevolikogud on iga kohaliku omavalitsuse volikogu jaoks äärmiselt olulised organisatsioonid, mis toetavad neid pidevalt abi ja nõuga, kuidas noorte vaates kohalikku elu korraldada ja neid rohkem kaasata. Ometi on noortevolikogude loomine ja tegutsemas hoidmine omaette väljakutse, sest sellega tegelevad noored vabatahtlikult ning kõikide teiste kohustuste, nagu kool ja huviringid, kõrvalt. Türi vallas on alles hiljuti üle pika aja taaselustatud kohalik noortevolikogu. Sellel teemal vestlemiseks kohtusid ENLi osalusprogrammi juht Maarja Mehiste ja noorte osaluse spetsialist Liisa Junolaine Türi valla noortevolikogu juhatusega – esimees Kirke Perilluse ja aseesimees Kadi Kõrtsiga. Intervjuus arutatakse, milliseid protsesse üks (taas)alustav noortevolikogu peab läbi tegema, millisteks väljakutseteks valmis olema ning kuidas ühele vahepeal tegevuse katkestanud noortevolikogule ikkagi taas jalad alla saada.

Kuidas Türi valla noortevolikogu alguse sai?

Kirke: Kunagi ammu haldusreformi ajal liideti siinsed vallad ning Väätsa noortevolikogu tuli meie juurde ettepanekuga luua ühinenud noortevolikogu. Kahjuks tekkisid aga probleemid põhimäärusega, mida lõpuks ei kinnitatudki kohaliku omavalitsuse volikogus. Noortevolikogu loomine vajus ära ja eestvedajad lihtsalt kadusid ära. Paar aastat hiljem alustas noortevolikogu taas oma tegevusi ja nüüd võtsime nii-öelda kunagi alustatud põhimääruse, täiendasime seda ning esitasime uuesti volikogule. Tänaseks on lõpuks põhimäärus valmis ja kinnituse saanud.

Kadi: Kirke on see, kes näitas noortevolikogu ning põhimääruse koostamisel palju initsiatiivi üles ning ta on suur osa sellest, kuidas Türi noortevolikogu üldse sündis.

Kuidas te ise tee noortevolikoguni leidsite?

Kadi: Mina leidsin tee Türi noortevolikogusse läbi olemasoleva aktiivi, mis korraldas erinevaid üritusi. Seal oli ka noortekeskuse juht, kes hakkas eest vedama noortevolikogu loomist ning kutsus meid selles osalema. Siis juba olingi põhimääruse loomise ning kandideerimise protsessi juures.

Kirke: Minu jaoks, olles ise selle protsessi juures, tundus mõistlik ka ise noortevolikogusse kandideerida.

Millised olid kõige suuremad takistused noortevolikogu loomise juures?

Kirke: Kõige keerulisem oli see ootamise aeg. Vallas võtavad protsessid hästi kaua aega. Kui mõtlesime, et tegime põhimääruse valmis ja saatsime selle volikogule, siis noortekeskuse mentor ütles, et järgmisel volikogu istungil alles arutatakse seda. Seejärel tuli välja, et tuleb teha veel muudatusi, mis taas omakorda vaadatakse volikogus üle. Esimest korda esitlesime põhimäärust volikogule oktoobris-novembris, kuid alles veebruariks sai põhimäärus valla poolt kinnitatud. See protsess on hästi pikk ja me ei osanud seda oodata.

Kadi: Noortevolikogu on praeguste noorte jaoks ka täiesti uus asi, mistõttu alguses oli keeruline leida noori, kes sooviksid kandideerida. Alguses oli meid päris palju, kuid kandideerimise ajal ütlesid mitu inimest ära. Õnneks oli meid siiski piisavalt palju, et noortevolikogu luua.

Kuidas toimus põhimääruse loomine ning vallas kinnitamine? Kas omavalitsus ja valla ametnikud olid teile kogu selle protsessi juures toeks?

Kirke: Kõige algusest peale ongi Türi noortekeskuse juhataja Sulo meid aidanud. Ta oli ka varasemate noortevolikogude loomise juures. Nüüd koos istusimegi maha, vaatasime üle, mis kunagi tehtud on. Ta oli ka siis meiega, kui tegime oma ettepanekud, mis põhimääruses olla võiks. 

Valla poolt olid haridus- ja noorsookomisjoni liikmed, kes on hästi noortemeelsed, meile abiks. Nendega oli lihtne asju ajada, kuna mul endal on nendega ka varasem kokkupuude, mistõttu oli vallapoolne suhtlus minu meelest väga hea.

Kirke Perillus

Mis on need täiendused, mida teie Türi valla noortevolikogu põhimääruses tegite?

Kirke: Muutsime asju täpsemaks. Kui oli välja toodud, et kandideerida saavad Türi valla noored, siis panime kirja kui mitu mandaati saab erinevatest piirkondadest olla. Samuti panime paika, kes saavad valida ning mis vanuses saab kandideerida. Ma arvan, et meie tehtud muudatused olid sellised sisulised, et asju täpsemaks teha.

 

 

Kui palju pidite põhimäärust muutma, kui volikogu selle teile tagasi saatis?

Kirke: Pigem saadeti meile tagasi ettepanekutega, mida volikogu ise muudaks. Kui meie kirjutasime, et kandideerida ja valida saavad Türi vallas elavad või õppivad noored, siis volikogu ütles, et paneks ainult Türi vallas elavad noored. Vanuseid pidime ka natuke muutma, sest kuna osad koolid lähevad kuueklassiliseks, siis peab arvestama, et nendes koolides käivad õpilased saaksid samuti osaleda. Sellest tuli punkt, et kandideerida saavad noored alates 13-eluaastast või kuuendast klassist – nii saame kõiki kaasata.

Kuidas teil valimisperiood välja nägi? Kas tegite ka mingeid ettevalmistusi või kampaaniat?

Kadi: Meil olid veebi teel kohtumised kohaliku omavalitsuse ametnikega, et arutada läbi, mida võime teha ja mida mitte, et osutuda valituks. Meile selgitati, kuidas see protsess toimib. Valimisperiood ise läks veidi pikaks, kuna meil oli hääletamine koolis, aga koolid olid kinni ja õpilasi ei olnud. Kui koolid avati, siis toimusid meil ka valimised. Meil oli võimalus ka ise kampaaniat teha – mina tegin endale näiteks plakatid.

Kirke: Meie pildid ja tutvustused olid Türi Rahvalehes. Need, kes tahtsid, said plakateid teha ja valimiskomisjoni saata ning need olid ka Türi Põhikoolis üleval ja mõned noored jagasid oma plakateid ka Facebookis. Seega kes soovis, sai kampaaniat teha. Kuna aga valimisperiood venis päris pikaks ja järgmised valimised on juba veebruaris, siis selle võrra saame praeguse koosseisuga pisut vähem tööd teha.

Kadi: Maakonnalehes ja Järva Teatajas anti teada, et toimuvad valimised ja saime tõepoolest ka lehtedes kajastust.

Kas teilt ka küsiti, mis on teie lubadused, mida tahate noortevolikogus oma mandaadi
ajal saavutada?

Kadi: Minult ei uuritud, kuigi Rahvalehes ja Facebookis oli väike kirjeldus sellest, kuidas meie Türi linna näeme, mis on meie moto, mis meid edasi viib, mida me tahaksime enda ajal teha ja muud seesugust. Nii palju meist teati, kui palju jälgiti sotsiaalmeediast või loeti ajalehest.

Kuidas on teil noortevolikogus mandaadid jaotatud? Kas piirkonnapõhiselt?

Kirke: Meil on piirkonnapõhised jaotused. Tegelikult isegi koolide põhiselt, aga päris kõikidest koolidest meil kahjuks esindajat ei ole. Igast koolist on kaks mandaati ning noortekeskuse alt veel kolm. Kahes piirkonnas esindajat ei ole, aga teistest piirkondadest on kõik ilusti olemas.

Kas võtate selle endale noortevolikogus tuleviku eesmärgiks, et igast piirkonnast oleks esindaja olemas?

Kirke: Kindlasti võiks see eesmärk olla, et igast piirkonnast ikkagi oleks noor esindaja noortevolikogus. Samas saan ka sellest aru, et väiksemates koolides võib-olla ei olegi selliseid noori, kes väga tahaksid midagi tegema tulla. Lisaks igale koolile võiks üldiselt olla rohkem kandidaate. Praegu meil oligi olukord, kus oli viisteist kohta ja kuusteist kandidaati, kuid mõned langesid ära. Minu meelest võiks olla rohkem neid, kes tahavad ise kandideerida ja ka hääletada.

Kas olete plaaninud koostööd ka õpilasesinduste ja teiste kohaliku tasandi noorteorganisatsioonidega?

Kirke: Kuna meie noortevolikogu on alles nii uus ja meie esimene koosolek oli alles juuni alguses, siis me pole veel seda planeerinud. Loodetavasti saame aga võimaluse koostööd teha, sest koostöö erinevate organisatsioonidega annab uut sisendit ja vaadet nii endale kui ka teistele osapooltele.

Kadi: Ma arvan, et õpilasesindustega hakkame tihedalt koostööd tegema, sest see on üks vahepunkt info edastamisel ning noorte kaasamisel. Samuti võiks koostööd teha ka teiste noortevolikogudega.

Kui rääkida lähituleviku plaanidest, siis kas teil on juba paika pandud, kellega kohtuda tahate või mis üritusi tahaksite läbi viia? Või teete praegu suvepuhkuse ning alustate sügisel tööd suurema hooga?

Kadi: Peaksime tegelikult juba augustis alustama, sest soovime korraldada kohalike omavalitsuste valimiste debatti. Võtame osa ka debateerimise ja argumenteerimise koolitusest ning peale seda hakkame korraldama oma üritusi.

Kirke: Sügisel peaks tulema kindlasti Türi noorte osaluse fond uuesti, kuhu kohalikud noored saavad oma projekte esitada. Lisaks on meil siis inspiratsioonipäev.

Kadi Kõrts

Miks teie arust on noortevolikogu üldse vaja? Kui mõelda Türi valla peale, siis miks on ühel kohalikul omavalitsusel seda vaja?

Kadi: Üks on kindlasti see, et kuna Türi on ikkagi väiksem maakoht, siis on vaja, et noored saaksid ise kaasa rääkida ning neiloleks oma kodukohta kunagi hea tagasi tulla. Noortel on teistmoodi visioonid ja noortevolikogus olemine ja tegutsemine annab väga palju võimalusi ennast avastada, mis meeldib ja mis mitte. See on enesearenguvõimalus, mis pakub noortele ja kohalikule omavalitsusele võimaluse teha koostööd, et KOV ei võtaks vastu otsuseid, millega noored rahul ei ole. Tegutsemine noortevolikogus vähendab lõhet noorte ja kohaliku omavalitsuse vahel.

Kirke: Noortevolikogus tegutsemine aitab noorte häält kuuldavaks teha valla tasandil. Võib-olla noor üksi ei lähe kellegagi vallast kohtuma, et nõuda ühte ja teist. Aga kui on üks grupp, kes esindab noori ja kelle poole iga noor saab oma murega pöörduda, siis meie saame vallaga läbi rääkida noortele olulisi teemasid. Nii on noortel, kelle poole pöörduda oma muredega. Me ise saame luua muutusi oma vallas, mida muidu võib-olla ei tulekski.

Kas teil on ka mõned praktilised soovitused, mida annaksite alustavale
noortevolikogule? Mis on see, millega peaks kindlasti arvestama?

Kirke: Ei tasu tormata ja mõelda, et kõik saabki kiiresti tehtud, sest protsessid on pikad ning on vaja olla kannatlik. Samas ei tohi alla anda nende asjadega, millesse sa usud.

Kadi: Kindlasti ametnikud aitavad ja toetavad ning neilt võib julgesti abi küsida!

On selge, et üks alustav noortevolikogu peab olema kannatlik, kuna vallas toimuvad protsessid on pikad ning võtavad aega. Kuid ei tasu meelt heita, sest see, mis päriselt kohalikele noortele korda läheb, on ootamist väärt. Nagu ka noored ise mainisid, siis on noortevolikogu midagi sellist, kuhu noored saavad kokku tulla, et leida lahendusi omaenda südameasjaks olevatele probleemidele. Noortevolikogu saab olla teerajajaks noorte ja kohaliku omavalitsuse vahel suurendades mõlema osapoole omavahelist koostööd.

/ Autorid

Liisa Junolaine

liisa@enl.ee

Maarja Mehiste

maarja@enl.ee

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status