/ Infonurk / Noorteühendused / ANKEET: Eesti 4H

4H on noorteühing, mis toimetab aktiivselt mitmel pool Eestimaad, pakkudes osalusvõimalust just maapiirkondadest pärit noortele. Üheskoos edendadakse kohalikku elu ja väisatakse ka rahvusvahelisi projekte. 4H põhimõtteks on õppimine tegutsedes, ning tegevusi ja õppimisvõimalusi leiavad nii nooremad kui vanemad. Sellest, milliseid võimalusi 4H noortele eneseteostuseks pakub, uurisime Kätlin Merisalult.

Kirjeldage, millega 4H tegeleb?

Noorteühing Eesti 4H on maaelu väärtustav ja noori ühendav rahvusvaheline organisatsioon. Eesti 4H loodi Eestis 13. oktoobril 1991. aastal. Meie põhieesmärk on maaelu, rahvuskultuuri ja noorsootöö edendamine. Organisatsiooni liikmetest ligi 90% on maapiirkonnas ehk maal elavad noored. Eesti 4H missioon on olla noorte suhtlus-, kuuluvus- ja eneseteostuse vajadust toetav ühing, mis toetub koos tegutsemisele ning maaelu väärtustamisele.

Millistes piirkondades 4H tegutseb?

Eesti 4H klubid toimetavad aktiivselt Pärnumaal, Järvamaal, Jõgevamaal, Harjumaal ning Ida- ja Lääne-Virumaal. Lisaks tegutsevad üksikud klubid Raplamaal, Saaremaal ja Tartumaal. 

Keda ootate endaga liituma?

Ootame liituma Eesti 4H-ga noori alates 7. eluaastast. Informatsiooni liitumise kohta leiab SIIT.

Milliseid oskusi ja kogemusi on 4H-ga liitunud noorel võimalik omandada?

4H põhimõtteks on algusaastatest peale olnud õppimine tegutsedes („Learning by doing“) ja loome organisatsioonisiseselt noortele selleks erinevaid võimalusi. Noored arendavad mitmekesiste tegevuste raames oma üldpädevusi, mis aitavad ette valmistuda eesootavaks eluks. Peamised noortele pakutavad tegevused on klubiline tegevus, reisid, matkad, laagrid, rahvusvahelised projektid, kursused, koolitused, seminarid, suurüritused ja erinevad isetegemise võimalused – noorte ideel ning noorte poolt korraldatud üritused ja/või projektid. Suurt tähtsust  omavad noorte huvidest lähtuvad koolitused, millel on täita oluline roll nende enesearengus. Noortel on võimalus läbi omaalgatuse arendada ettevõtlikkust ja projektijuhtimise kogemust turvalises keskkonnas, kus neid mentordavad meie juhendajad, juhatuse liikmed ja peakontori töötajad. 

Pakume läbi Rural Youth Europe ja erinevate projektide osalemist erinevatel rahvusvahelistel üritustel. Korraldame maanoorte vahetusprogrammi IFYE (International Farm Youth Exchange). IFYE programmi raames saadame läbi oma koostööpartnerite riigist välja ja võtame vastu maanoori, kes saavad võimaluse kogeda kohalikku elu elades siinsetes peredes. 

Miks peaksid noored just 4H-ga liituma?

4H annab tegutsemisvabaduse  saad teha ja ise katsetada mentorite abil, kes aitavad ja toetavad ning 4H annab võimaluse nende tegevuste elluviimiseks. Lisaks on meie eelis rahvusvahelistel üritustel osalemise võimalus. Noorteühingus Eesti 4H on tegevusi igale noorele olenemata tema vanusest.

Kirjeldage mõnda lahedat sündmust, projekti või viimase aja suuremat saavutust, millega 4H tegelenud on.

Eelmine aasta oli meil 30. juubeliaasta, mille jooksul viisime läbi erinevaid ja uudseid tegevusi. Suurimad neist olid sammude kogumise kampaania YuMuuv äppi abil, mis vältas aprillist detsembrini ning selle aja jooksul osales keskmiselt 60 noort ja juhendajat. Kampaaniat toetas Tere Piim. Kokku koguti 205 miljonit 608 tuhat 582 sammu. 18. septembril toimus Kurtna Sündmuskeskuses Noortekonverents „Võtame ette!“. Konverentsist võtsid piirkondades osa 100 inimest, stuudios 18 inimest ning üritust vaatasid ca 300 unikaalset vaatajakohta, sh ka välisriikidest. Konverentsi moderaatorid olid 4H vilistlased Ragnar Kekkonen ja Heleri All, kes on tuntud ka Ringvaate reporterina. Noortekonverentsi raames viidi läbi grupiarutelud piirkondades, paneeldiskussioon maanoorte ettevõtlikkuse teemal ning tänutseremoonia Kiidupäev. Eelnevalt valmisid lõbusad vaheklipid ning esines Eesti tuntud stand-up koomik Ardo Asperk. Konverents on järgivaadatav https://eesti4h.television.ee/. Ürituse läbiviimine andis Eesti 4H korraldusmeeskonnale stuudios suure kogemuse televisiooni tegemisest ja telgitagusest.

Suureks saavutuseks peame ka juubelifilmi “Minu 4H lugu” valmimist. Varasemast ajast meenub suur projekt “Heategu memmele-taadile”. Võtsime eesmärgiks EV100 sünnipäeva puhul aastatel 2017-2019 jõuda heategudega 500 eakani ning tulemuseks saime fikseeritud 37 erinevat heategu, millega jõudsime 507 memme-taadini. Kindlasti on aga see number palju-palju suurem, sest heategu on ka oma vanaema- vanaisaga lihtsalt vestelda ning neid kodutöödes aidata. 

Kas 4H-l on ka iga-aastaseid traditsioonilisi üritusi? 

Meie iga-aastased traditsioonilised üritused on Talveakadeemia 13+ noortele, suviti toimuv 4-päevane suvelaager kõikidele liikmetele. Sügiseti, oktoobris toimuval Kiidupäeval vaatame koos teatrietendust või organiseerime erinevate tegevustega sisustatud päeva, kus traditsiooniliselt täname ka oma Eesti 4H aktiivseid liikmeid, juhendajaid, valime aasta usinama piirkonna ja naudime head toitu. 

Milliste kanalite kaudu on 4H tegevustega võimalik ennast kursis hoida? Kas teil ilmub ka infokirju või oma väljaandeid?

Eesti 4H tegevustega saab ennast kursis hoida peamiselt Facebookis ja Instagramis.

Lisaks saab toimunud üritustest ülevaate kodulehelt www.eesti4h.ee ja infolehtedest, mis ilmuvad ca 3-4x aastas.

/ VAATA KA

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status