fbpx

/ EESTI 4H

Millega Noorteühing Eesti 4H tegeleb?
Noorteühing Eesti 4H on maaelu väärtustav ja noori ühendav rahvusvaheline organisatsioon, mis tegutseb rohkem kui 80 riigis ja loodi Eestis 13. oktoobril 1991. aastal. Eesti 4H põhieesmärk on maaelu, rahvuskultuuri ja noorsootöö edendamine. Organisatsiooni liikmetest ligi 90% on maapiirkonnas ehk maal elavad noored.

Korraldame erinevaid klubilisi üritusi, matkasid, koosolekuid, kohalikke ja üle-eestilisi laagreid, kampaaniaid ja koolitusi, ekskursioone ning teeme heategusid kodukohas. Suuremad üritused aastas on suvelaager, 13+ vanustele talve- või sügisakadeemia ning tänusündmus “Kiidupäev”.  

Üheks suuremaks Noorte Heaks 2022-2023 projektiks oli “Üheskoos maaelu väärtustades”, mille raames korraldatud häkatonidest said osa ca 100 noort üle Eesti. 

Lisaks tutvustame ühingut ja pakume põnevaid tegevusi ja programme koos maskott Hubertiga, keda saab kooli ja noortekeskusesse külla kutsuda. 

Eesti 4H tegutseb rahvusvahelisel tasandil ning omab sõprussuhteid Soome ja Läti 4H-ga.  Kuuludes Euroopa maanoorte organisatsiooni (Rural Youth Europe) ja vahendades IFYE (International Farm Youth Exchange) programmi, on 18-30-aastastel noortel ja juhendajatel võimalik osaleda konverentsidel, seminaridel, koolitustel ja noortevahetustel. Iga-aastane suurüritus on suvine nädal aega kestev European Rally, mis toimub igal aastal erinevas riigis ja 2024. aastal korraldab selle Noorteühing Eesti 4H Eestis. 

Keda ootate liituma?
Ootame organisatsiooniga liituma noori vanuses 7-26 eluaastat. 4H klubidesse kuuluvad üldjuhul maapiirkonnas elavad noored, paljud neist elavad väikestes linnades või alulates, maal või taludes. 

Meie organisatsiooni kuulub ca 900 noort üle Eesti ning meie klubid tegutsevad Harju-, Lääne- ja Ida-Virumaal, Jõgeva-, Järva-, Rapla-, Pärnu- ja Tartumaal. Liituda saavad kõik noored üle Eesti olemasolevate klubidega või moodustada uue klubi. Klubid tegusevad peamiselt koolides, noorte- ja huvikeskustes, kuid on ka väiksemaid pereklubisid. 

Miks liituda?
Eesti 4H missioon: on olla noorte suhtlus-, kuuluvus- ja eneseteostuse vajadust toetav ühing, mis toetub koos tegutsemisele ning maaelu väärtustamisele.

Eesti 4H klubisse kuuludes saab osa hariduslikest, arendavatest ja meelelahutuslikest üritustest – teemapäevad, laagrid, käelised tegevused, klubiõhtud, talude külastamine, ekskursioonid, heateod ja palju erinevaid tegevusi nii kohalikul, piirkondlikul kui rahvusvahelisel tasandil. Meil on vahvad ja noori armastavad ning noortega arvestavad juhendajad. 

Olulisel kohal on noorte omaalgatuse toetamine, noorte kaasamine ja koostöö erinevatel tasanditel. Noorteühing Eesti 4H’sse kuulumine tähendab noortele eelkõige isetegemist ja selle kaudu iseenda arendamist ning usaldamist. Organisatsioon toetab noorte mitmekülgset arengut läbi praktiliste ja tervislike tegevuste. Õpime tegutsedes! 

Vanemad noored (13+) saavad kuuluda Noorteaktiivi ning aidata kaasa noorteühingu sündmuste korraldamisel, rikastades neid oma uute ideede, energiavarude ja positiivse suhtumisega ning avaldada oma arvamust ja panustada otsuste tegemisse. 

Üle 18-aastastel noortel on võimalus osaleda rahvusvahelises noorsootöös – Rural Youth Europe sündmustel ja IFYE-programmis ning saades seeläbi väärtuslikke kultuurikogemusi, iseseisvumist, keelepraktikat ja sõprussuhteid. IFYE programmi raames saab reisida erinevatesse maailma riikidesse ja elada sealsetes peredes kokku 1-3 kuud (oleneb riigiti). Samuti võtame ka ise vastu IFYE noori teistest riikidest ja huvilistel on võimalik olla vastuvõtvaks pereks. 

Kui Sul on soov liituda Eesti 4H laheda seltskonnaga, siis võta meiega ühendust ja me juhatame Sind edasi.  Noorteühinguga liitudes on Sul võimalus leida uusi sõpru lähedalt ja kaugelt, avardada oma silmaringi ning arendada suhtlemisoskust, ennast teostada, saada parem enesehinnang, austada iseennast ja teisi ning õppida pidevalt midagi uut. #õpimetegutsedes #eesti4h

/ Sotsiaalmeedia

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status