EESTI NOORTEÜHENDUSTE LIIT

/ KATUSORGANISATSIOON NOORTEÜHENDUSTELE

/ EESTI 4H

4H on maaelu väärtustav, noori ühendav rahvusvaheline organisatsioon, mis tegutseb üle 80 riigis. Eesti 4H loodi 13. oktoobril 1991. aastal, organisatsiooni kuulub üle 1100 liikme vanuses 7-26 eluaastat.

Noorteühing Eesti 4Hsse kuulumine tähendab noorele eelkõige isetegemist ja selle kaudu iseenda arendamist ning usaldamist. Organisatsioon toetab noorte mitmekülgset arengut läbi tegevuste. Õpime tegutsedes!

4H klubides, mis koonduvad piirkondadesse, korraldavad 4H-kad loendamatuid hariduslikke, arendavaid ja meelelahutuslikke üritusi – teemapäevad, laagrid, käelisi tegevused, klubiõhtud ja koosolekud.

Eesti 4H klubisid leiab: Pärnumaal, Järvamaal, Jõgevamaal, Tartumaal, Virumaal ja Harjumaal. Lisaks tegutsevad 4H klubid veel Põlvas, Viljandis ja Võrumaal.

/ Sotsiaalmeedia