/ EESTI 4H

Noorteühing Eesti 4H on maaelu väärtustav ja noori ühendav rahvusvaheline organisatsioon, mis tegutseb rohkem kui 80 riigis ja loodi Eestis 13. oktoobril 1991.aastal. Eesti 4H põhieesmärk on maaelu, rahvuskultuuri ja noorsootöö edendamine. Organisatsiooni liikmetest ligi 90% on maapiirkonnas ehk maal elavad noored.

Organisatsiooni kuulub üle 900 liikme vanuses 7-26 eluaastat. Noorteühing Eesti 4Hsse kuulumine tähendab noortele eelkõige isetegemist ja selle kaudu iseenda arendamist ning usaldamist. Organisatsioon toetab noorte mitmekülgset arengut läbi praktiliste tegevuste. Õpime tegutsedes!

4H klubides, mis koonduvad piirkondadesse, korraldavad 4H-kad loendamatuid hariduslikke, arendavaid ja meelelahutuslikke üritusi – teemapäevad, laagrid, käelisi tegevused, klubiõhtud ja koosolekud. Eesti 4H piirkonnad on Pärnumaal, Järvamaal, Jõgevamaal, Harjumaal ning Ida- ja Lääne-Virumaal. Lisaks tegutsevad üksikud klubid Raplamaal, Saaremaal ja Tartumaal.

Eesti 4H missioon on olla noorte suhtlus-, kuuluvus- ja eneseteostuse vajadust toetav ühing, mis toetub koos tegutsemisele ning maaelu väärtustamisele.

/ Sotsiaalmeedia

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status