/ Infonurk / Noorteühendused / ANKEET: Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts tegeleb peale tervishoiuvaldkonna edendamise ka palju muuga, ning pidevalt otsitakse väljakutseid nii enda kui Seltsi südamelähendaste valdkondade arendamiseks. Kas teadsid, et EAÜS-iga liitumiseks ei pea sa üldse arstitudeng olemagi? Sellest, millega Seltsikad oma aega sisustavad, loe juba allolevast intervjuust.

Kirjeldage, millega EAÜS tegeleb?

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts (ehk EAÜS) on peamiselt arstitudengeid koondav organisatsioon, kus tegeleme nii enda arendamisega kui rahvatervise edendamise ja teadlikkuse tõstmisega. Valdkondi, millega tegeleme on palju – keskkonnatervisest, rahust ja inimõigustest kuni rahvusvahelise arstitudengite välisvahetuse organiseerimiseni. EAÜSi visiooniks on pidevalt tõsta Eesti rahva füüsilist, vaimset ja sotsiaalset heaolu arstitudengite arendamise, rahva tervist toetavate hoiakute juurutamise ning tervisesõbraliku poliitilise keskkonna loomise abil. Missioon on luua toetav keskkond tulevaste arstide kasvamiseks tervikliku lähenemisega professionaalideks ning osaleda tugeva tervishoiusüsteemi kujundamisel.

Valge kitli jooks 2021. Autor: EAÜS.

Ootate endaga liituma nii arstitudengeid kui teiste erialade tudengeid. Missugust lisandväärtust EAÜS tudengielule pakub?

Ootame tõesti peale arstitudengite ka tudengeid teistelt erialadelt endaga liituma, lisandväärtust tudengielule pakume väga erinevates valdkondades. Meil on tegutsemas 10 töögruppi, mille seast leiab igaüks endale sobiva.  Töögruppidest nii-öelda klassikalisemate arstitudengite teemadega tegelevad rahvatervise, hariduse ja teaduse töögrupid. Rahvatervise töögrupp korraldab tervisedenduse projekte, haridus vastutab erialase enesetäienduse eest ning teadus teeb tööd selle nimel, et juba tudengina saaksid panustada teadustöödesse.  Meie organisatsioonil on kindlad seisukohad, mille edendamise nimel teevad tööd mitmed töögrupid, nendega tegelevad peamiselt seksuaaltervise, rahu ja inimõiguste ning keskkonnatervise töögrupid. Seksuaaltervise töögrupp tegeleb näiteks abordiõiguse kaitse ning LGBT+ õigustega, rahu ja inimõigused on hetkel võtnud tugevalt fookusesse Ukraina sõjaga seotud teemad ning meie keskkonnatervise töögrupp tegeleb kliimamuutuste tervisemõjude kohta teadlikkuse tõstmisega. Rohkem organisatsiooni-sisese tegevusega tegelevad meil spordi, siseürituste ja Curare töögrupid. Spordi töögrupp korraldab erinevaid võistlusi nii Seltsi liikmetele kui teistele meditsiinivaldkonna tudengitele, siseüritused korraldavad vabas õhkkonnas toimuvaid üritusi, millest suurim on igal sügisel toimuv suurim meditsiinivaldkonna pidu Medicina. Curare annab välja meie paberlehte kui ka veebiartikleid ja lisaks on Curare tegevustesse lisandunud meie podcast ,,1ÕUN6’’. Oleme ka ülemaailmse arstitudengite organisatsiooni IFMSA liige, mille kaudu on võimalik osaleda mitmetel konverentsidel kui ka teaduslikus ja kliinilises välisvahetuses, millega tegeleb välisvahetuse töögruppSeega meil on valdkondi palju ning lisaks nendele on meil ka projektipõhised tiimid, et ette võtta mõni suurem projekt. 

EAÜS 30+1 gala. Autor: EAÜS.

Milliseid oskusi ja kogemusi on EAÜS-iga liitunud tudengil võimalik omandada?

Aktiivsele liikmele pakub EAÜS võimalust omandada palju kasulikke oskusi projektide läbiviimisel. Enamasti alustavad Seltsikad osana projekti meeskonnast ning juba päris kiiresti tekib võimalusi ka ise väiksemaid projekte juhtida. Selts korraldab ka suurprojekte, milles saadud organisatoorsed oskused on hindamatud – eelmisel õppeaastal toimus kaks üritust ERM-is ning uuel aastal on tulemas 1200 inimesega kogu maailma arstitudengite organisatsiooni üldkogu. 

Kindlasti arendab Selts ka erialaseid oskuseid läbi mitmete koolituste, seminaride, loengute ja tervishoiuasutuste külastuste. Erialaselt pakub Selts ka võimalust võrgustumiseks – nii Seltsi-siseselt tulevaste kolleegidega, kui ka juba Eesti tervishoiumaastiku otsustajatega (haiglate juhatused, erialaorganisatsioonide eestseisused jne).  Selts avardab kindlasti tudengite maailmapilti, pakume võimalust käia Eestit esindamas mitmetel rahvusvahelistel konverentsidel ning meditsiinitudengitel käia ka välisvahetuses. Lisaks on suurem osa meie töögruppide juhtidest ja juhatusest pidevalt ühenduses meie katuseorganisatsiooni kolleegidega, et õppida teiste riikide praktikatest.  Peale selle saab Seltsis omandada ka kogemusi riiklikes otsustusprotsessides osalemises, sest Eesti ühe suurima erialase tudengiorganisatsioonina on meie hääl väärtustatud nii Sotsiaal- kui ka Justiitsministeeriumi ja riigikogu komisjonide poolt. 

Kuressaare Haigla külastus 2022. Autor: EAÜS.

Kirjeldage mõnda lahedat sündmust, projekti või viimase aja suuremat saavutust, millega EAÜS-is tegelenud olete. 

Viimase aja suurimatest saavutustest tooksime välja kaks projekti, mis 2021. aasta sügisel väga ruttu valmisid, et lahendada päevakajalisi probleeme.  Esimeseks on projekt Sügise plaan, mis sai alguse augustis eesmärgiga tõsta Eesti rahva vaktsineeritust. Projekti eesmärk oli vähendada perearstikeskuste koormust läbi selle, et arstitudengid läksid perearstidele appi vaktsineerimata inimestele helistama ning neid nõustama kasutades tunnustatud motiveeriva intervjueerimise tehnikat. Projekt sai kiiresti alguse ning esimese kuuga olid projekti aitamas ellu viima Haigekassa, Tartu Ülikool, Pipedrive, Elisa ja mitmed teised koostööpartnerid.  Teiseks samasse aega jääv projekt oli #kuulamind, mis sai alguse 2021. aasta novembris, kui koroona oli taaskord mitmed Eesti haiglad viinud nende võimekuse piiridele. Kampaania tulenes soovist jagada tervishoiutöötajate ja meie enda lugusid sellest, mida see viirus on võimeline korda viima. Too hetk oli osa Eesti ühiskonnast hakanud teadusest täielikult lahti ütlema ning meie arvates oli ainus hea viis nendeni jõuda läbi isiklike lugude. Kampaania sai alguse kahe nädalaga, taaskord tuli meie selja taha Tartu Ülikool, kuid lisaks ka Postimees, Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja Terviseamet.

Kas EAÜS-il on ka iga-aastaseid traditsioonilisi üritusi?

Traditsioonilisi üritusi on meil palju, neist suuremate kohta leiab infot meie kodulehelt: https://eays.ee/tegemised/suururitused-ja-projektid/

Kuid uutele liikmetele on kõige paremaks viisiks meie tegemistega tutvuda Rebasehüppel. See toimub kõikide töögruppide ja juhatuse koostöös iga septembri teisel ja kolmandal nädala ning on suunatud meie uutele potentsiaalsetele liikmetele. Selle raames toimub tavaliselt 10-13 üritust, mille seast leiab iga inimene mõne huvipakkuva. Rebasehüpe lõpeb sügispiknikuga, kus vanad ja uued liikmed kogunevad meie peamisesse tegutsemispaika – Maarjamõisa mõisahoonesse ja saavad hea söögi saatel paremini tuttavaks. Selle aasta Rebasehüppe kava leiad meie Facebooki lehelt!

Milliste kanalite kaudu on EAÜS-i tegevustega võimalik ennast kursis hoida? Kas teil ilmub ka infokirju või oma väljaandeid?

Meie tegemistel on kõige lihtsam silma peal hoida Instagramis, kuhu ilmub erinevaid story’sid, nii meie üritustest, muudest ettevõtmisest kuid toimuvad ka take-over’id, kus meie juhatuse ja juhtkonna liikmed enda tegemistest räägivad. Instagramis on meil ka teine leht, mis keskendub välisvahetustele – seal räägivad enda välisvahetusest nii meie enda liikmed, kes on välismaal, kui ka välistudengid, kes Eestit avastama tulevad. Meie Facebooki leht on veidi ametlikum, kuid seal saab hästi end kursis hoida meie üritustega. Meil on ka oma väljaanne – Curare, mis paberkandjal ilmub kaks korda aastas, kuid veebis tulevad semestri ajal artiklid iganädalaselt. Liikmeks hakates on meil ka hästi arenenud sisekommunikatsioon – iganädalane infokiri ja Facebooki grupp, kuhu kogu vajalik info jõuab. 

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status