/ Infonurk / Noorteühendused / ANKEET: EGEA-Tartu

Seda, et geograafide tööpõld on laiem kui keskmine inimene arvata oskab, teavad EGEA liikmed hästi. Neile meeldib geograafiaga seonduvat teistele tutvustada ning ka ise õppida, näiteks matkades ja reisides. EGEA ehk European Geography Association for students and young geographers ühendab noori geograafe Maltast Ouluni. Sellest, millega aga Tartu noored geograafid igapäevaselt peale õpingute tegelevad, rääkisime Agnes Rosenbergiga.

Kirjeldage, millega EGEA-Tartu tegeleb?

EGEA-Tartu soovib ühendada geograafiahuvilisi ja suurendada nende suhtlust ja koostöövõrgustikku. Organisatsioonile on oluline suurendada geograafiaalast teadlikkust nende seas, kes ei kuulu EGEA-sse. Selleks korraldame igal aastal geograafia nädalat ja sel sügisel ka GIS-päeva, et levitada infot, millega geograafid tegelevad. EGEA-s on olulisel kohal ka suhtlus teiste geograafidega üle Euroopa, et luua sõprussidemeid ja vahetada teadmisi ning õppida rohkem ka teiste kultuuride kohta.

Tutvumisõhtu 2021. a sügisel. Autor: EGEA-Tartu.

Ootate endaga liituma geograafiahuvilisi tudengeid. Missugust lisandväärtust EGEA tudengielule pakub?

EGEA on suur sõpruskond, isegi nagu teine pere. Me korraldame palju üritusi oma organisatsiooni sees, et lõbusalt ja ka harivalt koos aega veeta. Ühte EGEA aastasse mahub mitmeid matku ja reisiklubisid, kus jagatakse oma huvitavaid reisikogemusi. Meil on ka traditsiooniline piparkoogiõhtu enne jõule, kevadkool, tööpõllud, kus tutvume huvitavate ettevõtetega, kus geograafid töötavad, ja palju muud. Meie tegevusest ei puudu ka välisreisid, kus külastame teisi EGEA-id üle Euroopa ja on võimalik osaleda ka üleeuroopalistel kongressidel, kus kohtuvad geograafiahuvilised, et käia koos ekskursioonidel ja arutleda  põletavatel geograafia, keskkonna ja ühiskonna teemadel. Sellel aastal käisid meie liikmed külas EGEA-Zagrebil ja Mainzil ning osalesid kongressidel Poolas, Saksamaal ja Ungaris. Sellised külaskäigud ja kongressid pakuvad võimalust ka odavamalt reisida. Seega tudengile on EGEA suurepärane võimalus laiendada oma tutvusringkonda kogu Euroopas, reisida odavamalt, koguda uusi teadmisi ja osaleda paljudel kohalikel ja rahvusvahelistel üritustel. Tartus teeme koostööd ka teiste tudengiorganisatsioonidega, korraldame keskkonnanädalat, võistlust Sammu Tartus ning palju muud, nii on meie liikmetel võimalus tutvuda ka teiste organisatsioonide tegemistega ja nende liikmetega.

Milliseid oskusi ja kogemusi on EGEA-ga liitunud tudengil võimalik omandada?

EGEA pakub palju võimalusi end arendada ja kogemusi koguda. Meil on organisatsiooni sees teaduse populariseerimise töögrupp, mille liikmetel on võimalik läheneda loovalt ja pakkuda välja võimalusi, kuidas geograafiat rohkem kõigi inimesteni tuua. Korraldades erinevaid üritusi, võistlusi ja muud. Lisaks on meil meedia töögrupp, mille liikmed saavad kätt proovida blogi kirjutamises, plakatite tegemises, ürituste promomises ja organisatsiooni Instagrami ning Facebooki lehe haldamises. Meil tegutseb ka aktiivne ürituste töögrupp, kes korraldab nii organisatsiooni sees kui ka väljaspool mitmeid eriilmelisi üritusi. EGEA juhatuses võib saada kogemuse presidendi, kommunikatsioonijuhi, välissuhete juhi või raamatupidajana. Lisaks saab edasi areneda, kandideerides üleeuroopalise “suure” EGEA juhatusse või lüüa kaasa mõnes üleeuroopalise EGEA töörühmas, kus on ka näiteks Podcasti ja ajakirja koostamise tiim, EGEA green ja ühtsust tagav inclusion team ning palju muud. Kuulumine ühte tiimidest ei piira kuidagi meie liikmete võimalusi lüüa kaasa ka teistes tegevustes. Me julgustame kõiki oma liikmeid alati ideid jagama ja koos saame need ka ellu viia.

Kirjeldage mõnda lahedat sündmust, projekti või viimase aja suuremat saavutust, millega EGEA-s tegelenud olete.

Juba kuuendat õppeaastat järjest on EGEA-Tartul käsil projekt “Lahe geograafiatund”. Tegemist on projektiga, mis annab tudengitele võimaluse proovida kätt õpetaja ametis ja üldhariduskoolide õpilastele nende igapäevastest geograafiatundidest uutmoodi vaheldust. Projekti raames külastavad EGEA-Tartu tudengid üle Eesti üldhariduskoole ja viivad läbi teematunde. Meil on valikus loodusgeograafia, planeerimise, Q-GIS-i ja nutitelefoni teematunnid ning praegu on arendamisel ka uued tunnid. Tahame selle projekti raames tutvustada õpilastele geograafiat veidi teise nurga alt, kui seda tavaliselt koolis tehakse, et õpilastel oleks rohkem aimu sellest, kui suur valdkond geograafia tegelikult on ja milliseid võimalusi pakub geograafia õppimine ja kuidas tehnikat ja uusi võtteid kasutades uurimissuunad üha laienevad. Näiteks räägime sellest, kuidas kogutakse mobiilpositsioneerimise andmeid ja kuidas saame neid andmeid kasutades meie kõigi elu paremaks muuta. Lisaks murrame müüdi, et geograafiat ülikoolis õppides saavad kõik lõpetajad vaid geograafiaõpetajateks. Projekt pakub vaheldust nii õpilastele kui ka tudengitele ja annab palju uusi kogemusi. 2020. aastal pälvis “Lahe geograafiatund” Eesti teaduse populariseerimise peapreemia kategoorias “tegevused/tegevuste sarjad”. 2021. aasta 30. septembril sai “Lahedast geograafiatunnist” osa 10 000. õpilane, kes oli  Jaan Poska Gümnaasiumist. Teematundidega saavad huvilised lähemalt tutvuda meie kodulehel egea.ee.

Külas EGEA-Zagrebil Rijekas. Autor: EGEA-Tartu.

Kas EGEA-l on ka iga-aastaseid traditsioonilisi üritusi?

EGEA-Tartul on palju traditsioonilisi üritusi. Näiteks toimub igal aastal enne jõule piparkoogiõhtu, kus küpsetame koos piparkooke, joome glögi ja soovijad vahetavad omavahel loosipakke. Tegemist on alati väga hubase üritusega, kust ei puudu jõulumuusika ja tore koosviibimine.

Ka “Laheda geograafiatunni” projektist on saanud tore traditsioon, sest tuleval õppeaastal lähevad meie organisatsiooni liikmed juba seitsmendat aastat järjest koolidesse tunde andma. Igal aastal koolitame välja ka uusi õpetajaid, aga on ka neid, kes juba aastaid on käinud koolides oma teadmisi jagamas.

Winter Weekend toimub igal talvel ja siis sõidavad meie liikmed üheks nädalavahetuseks linnast välja matkama, kokatakse koos, mängitakse mänge, plaanitakse uusi üritusi ja veedetakse koos lõbusalt aega.

Kevadkool toimub igal kevadel ja kestab samuti ühe nädalavahetuse. Kogunetakse selleks, et bakalaureuse- ja magistritööde esitajad saaksid harjutada oma kaitsekõnesid, peetakse mõni huvitav loeng ja tehakse koos heakorratöid. Muidugi ei puudu sellisest nädalavahetusest ka mõnus saun.

Baltic Weekend toimub igas augustis ja selle korraldamine on kordamööda EGEA-Tartu ja EGEA-Vilniuse käes. Üritus kestab tavaliselt kolm päeva ja kohtutakse selleks, et koos matkata, mänge mängida, saunas käia ja tutvuda teiste riikide traditsioonide ja kultuuridega. Külalisi on üritusel ka teistest riikidest, sellel aastal oli Eestis külas rekordiline hulk välismaalasi, kellel oli võimalus osa saada Eesti loodusest ja kultuurist ning tutvustada ka oma maadele omaseid traditsioone ja sööke. Nimelt on EGEA rahvusvahelistel üritustel alati tähtis koht Cultural Fairil, kus kõik osalevad maad pakuvad oma riigile omaseid toite ja tutvustavad ka mõnda traditsiooni, rahvatantsu või laulu.

Milliste kanalite kaudu on EGEA tegevustega võimalik ennast kursis hoida? Kas teil ilmub ka infokirju või oma väljaandeid?

Kutsume meid jälgima Instagramis, kus saate näha, mida oleme varem teinud ja millega tegeleme praegu ja edaspidi. Lisaks kutsume kõiki tutvuma meie kodulehega www.egea.ee, kust saate tutvuda ka meie blogiga ja “Laheda geograafiatunni” projektiga, mille raames meie tudengid käivad üle Eesti koolides tunde andmas. Lisaks on meil Facebooki leht, kus jagame ka oma tegemisi.

/ VAATA KA

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status