fbpx

/ Infonurk / Noorteühendused / ANKEET: Füüsikaüliõpilaste Selts

Füüsikaüliõpilaste Selts on tudengiorganisatsioon, kus füüsikaga seotud erialade tudengitel on võimalus ennast erialaselt täiendada, aga leida ka mõttekaaslasi teistelt erialadelt läbi lõbusate ühistegevuste. Pikemalt sellest, millega tegeleb 2020. aastal aasta tudengiorganisatsiooni tiitliga pärjatud FÜS, loe allolevast intervjuust.

Kirjeldage, millega FÜS peamiselt tegeleb?

Pakkuda aktiivset ja arendavat vaba aja veetmise võimalust loodusteadustest huvitatud inimestele, arendada füüsikaharidust ülikooli tasemel, tutvustada Eesti loodusteadlaste tegevust ning populariseerida loodusteaduste valdkonda ja füüsika, keemia ja materjaliteaduse eriala.

Lauamänguõhtu. Autor: FÜS.

Mis eriala tudengeid ootate endaga liituma? Missugust lisandväärtust FÜS tudengielule pakub?

Meiega on oodatud liituma füüsikud, keemikud, materjaliteadlased ja arvutitehnikud. FÜS pakub mitmeid võimalusi sotsialiseerumiseks ja vaba aja sisustamiseks eri ürituste näol, näiteks filmi- või lauamänguõhtud, LAN party, mälumängud, jõulupidu, kevadpidu ja muudki huvitavat. Samuti aitab FÜS korraldada huvitavaid erialaseid seminare, nagu Loodus- ja Täppisteaduste Sügiskool. Õppimise poole pealt aitab FÜS korraldada mõne lisatunni koos vanema kursuse tudengiga, kui tuleb ette mõni teema, millest ei saada hästi aru.

Milliseid oskusi ja kogemusi on organisatsiooniga liitunud tudengil võimalik omandada?

Töörühmades saab harjutada meeskonnatööd ning aktiivsemad saavad ka juhtimisoskusi arendada kandideerides juhatusse või hakates töörühma juhiks. Veel on tudengitel võimalik arendada näiteks väljendus- ja esinemisoskusi projektiga “Tudeng koolitundi”, nad võivad hakata mentoriteks esmakursuslastele ning nad saavad ka kaasa lüüa eri ürituste korraldamisel. Lisaks ka suhtlemine ja probleemide lahendamine.

Kirjeldage mõnda lahedat sündmust, projekti või viimase aja suuremat saavutust, millega FÜS-is tegelenud olete.

Selle aasta juulis (2022) toimus üle pika aja jälle suvekool, kus oli mitmeid huvitavaid töötube ja esitlusi. FÜS pälvis 2020. aastal OLE ROHKEM auhindadel aasta tudengiorganisatsiooni tiitli. Lisaks veel toimus FÜS-i eestvedamisel koostöös teiste Tartu tudengiorganisatsioonidega üritus Sammu Tartus 2022, millest võttis osa peaaegu 250 tudengit 12 erinevast organisatsioonist.

Sügiskool. Autor: FÜS.

Kas FÜS-il on ka iga-aastaseid traditsioonilisi üritusi?

Ikka on, näiteks eelnevalt mainitud Loodus- ja Täppisteaduste Sügiskool. Sügiskool on kolmepäevane seminar, kus päevasel ajal räägivad erinevad huvitavad esinejad oma uurimisvaldkondadest ning õhtusel ajal toimuvad võistlusmängud, saunaõhtud ning mängitakse lauamänge. Iga aasta toimuvad jõulu- ja kevadpidu ning iga semester korraldame ühe LAN party. Ka nüüdseks kahel aastal toimunud Sammu Tartus üritust proovime samas vaimus jätkata.

Milliste kanalite kaudu on teie organisatsiooni tegevustega võimalik ennast kursis hoida?

Seltsiga seonduvate tegevuste ja ürituste kohta leiab infot meie Facebooki ja instagrami lehelt. Liikmetele saadetakse ka iga kuu välja infokiri. Lisaks on FÜS-il ka eriti värske (uus) TikTok.

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status