fbpx

/ Infonurk / Noorteühendused / ANKEET: MTÜ AUH

MTÜ-s AUH seistakse (koduta) loomade heaolu ja õiguste eest. Üheskoos käiakse loomade varjupaigas talgutel, et kohalikele elanikele rõõmu valmistada, aga korraldatakse ka virtuaalset koduloomade trikivõistlust. Loomasõbral MTÜ AUH-is juba loomadest küllalt ei saa. Loe nende tegemistest ja sellest, kuidas AUH-i tegevusest osa saada alloevast intervjuust.

Kirjeldage, millega AUH tegeleb?

Eesmärgiks on abivajavate (koduta) lemmikloomade heaolu tagamine ja parandamine. Samuti tegeletakse loomakaitse põhimõtete propageerimise ja levitamisega elanikkonna hulgas. Eesmärgi saavutamiseks on kolm põhilist tegevussunda: healkorrapäevad varjupaikades, loomade heaolu puudutava info jagamine ja annetuste kogumine.

Millistes piirkondades AUH tegeleb?

Oleme Tartu-põhine organisatsioon.

Keda ootate endaga liituma?

MTÜ AUH liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga vähemalt 16-aastane füüsiline isik, kes soovib aktiivselt panustada MTÜ AUH tegevustesse. Liikmemaks puudub.

Kas teil on sügisel toimumas ka värbamisüritusi/tutvumisõhtuid? Kui jah, siis millal?

Värbamisüritusi hetkel plaanis pole, kuid oleme valmis huvilistele oma tegevust tutvustama.

Milliseid oskusi ja kogemusi on AUH-i liikmeks astunud noorel võimalik omandada?

Meeskonnatöö, vabatahtlik töö, ürituste planeerimine ja korraldamine, loomadega tegelemine, ülevaade loomapidamiseeskirjadest Eestis, info loomadega seonduvatest ühingutest, projektide koostamine, sponsorite leidmine, organisatsiooni töö.

Miks peaksid noored just AUH-iga liituma? Mis on see “teie asi”?

Meie “asi” on kõik (koduta) lemmikloomade heaoluga seonduv. Me oleme ainuke (koduta) lemmikloomade heaolu nimel tegutsev organisatsioon ENLi liikmete võrgustikus.

Kirjeldage mõnda lahedat sündmust, projekti või viimase aja suuremat saavutust,
millega AUH-is tegelenud olete.

Korraldame virtuaalset trikivõistlust. Premeerisime tublisid lemmikloomaomanikke, kes on õpetanud oma lemmikule mõne vahva triki selgeks. Oodatud olid igasugused trikid – lemmik võib anda lihtsalt käppa või visata lausa saltosid, tuua ära ajalehe või omanikule kohvitassi. Oluline oli ka omaniku ja lemmiku vaheline suhe! Osalemiseks tuli filmida oma lemmiklooma (koer, kass, rott jms) ühe triki sooritamist. Osalejatele olid auhinnad sponsorite ja MTÜ AUH-i poolt. Võistlusega teenitud tuluga toetasime Tartu Koduta loomade varjupaika.

Heakorrapäev. Autor: MTÜ AUH.

Kas AUH-il on ka iga-aastaseid traditsioonilisi üritusi?

Heakorrapäevadel toetame koduta loomade varjupaiku, aidates neil talgute korras teha hekorratöid ja seeläbi veelgi parendada seal viibivate loomade elutingimusi. Lisaks sellele aitavad heakorrapäevad tõsta inimeste teadlikkust varjupaikade vajalikkusest ning koduloomadega kaasnevast vastutusest.
Suve/kevadpäevad aitavad hoida inimlikku sidet organisatsiooni liikmete vahel. Hea võimalus jagada teiste liikmetega oma mõtteid mitteformaalses õhkkonnas, teha nii tulevikuplaane kui ka meenutada tehtut.

Milliste kanalite kaudu on teie organisatsiooni tegevustega võimalik ennast kursis hoida?

Facebook: https://www.facebook.com/MTUAUH
Koduleht: https://viimindkoju.ee/

/ VAATA KA

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status